Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arrest i ulike jurisdiksjoner Arrestkonvensjonen av 1999 Young CMI Oslo, 15. mai 2013 Norman Hansen Meyer Nordisk Skibsrederforening.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arrest i ulike jurisdiksjoner Arrestkonvensjonen av 1999 Young CMI Oslo, 15. mai 2013 Norman Hansen Meyer Nordisk Skibsrederforening."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arrest i ulike jurisdiksjoner Arrestkonvensjonen av 1999 Young CMI Oslo, 15. mai 2013 Norman Hansen Meyer Nordisk Skibsrederforening

2 Innledning •Sammenligning mellom arrestreglene i ulike jurisdiksjoner -Debitor etter arrestkravet -Krav som gir rett til arrest -Søsterskipsarrest -Arrest i “tilknyttede” skip -Adgang til å pådømme det materielle kravet •Arrestkonvensjonen av 1999 •Bakgrunn •Tiltredelse •Sentrale endringer fra 1952-konvensjonen 26.06.20142

3 Arrest i ulike jurisdiksjoner •1952 – konvensjonen har blitt implementert ulikt •Inkorporering •Endringer i eksisterende nasjonale lovverk •Parallelle regler i samme land •1952 – konvensjonen fortolkes ulikt •Skal se på •Adgang til arrest når kravet er mot andre enn skipets eier •«Utvidet» liste over sjørettslige krav •Søsterskipsarrest / arrest i «tilknyttede» skip •Gir arrest jurisdiksjon for hovedkravet? 26.06.20143

4 Arrest i ulike jurisdiksjoner Arrest når debitor etter kravet er bareboat eller tidsbefrakter? •1952 Art. 3 – Ordlyd åpner for arrest i skip selv om kravet er mot bareboat befrakter (ordlyd går faktisk enda videre) 26.06.20144 Kun eier:bareboat:Tidsbefrakter: NorgeEnlandBelgia SverigeSkotlandPolen DanmarkHong KongPortugal FinlandFrankrikeSlovenia HellasTysklandSpania Italia Nederland Russland Kina

5 Arrest i ulike jurisdiksjoner Krav som gir grunnlag for arrest 26.06.20145 Tilnærmet som konvVidere enn konv Norge* Frankrike Sverige* Tyskland* Danmark Gibraltar Belgia Spania Kina Sør-Afrika Italia USA Nederland England Singapore * = krav til sikringsgrunn

6 Arrest i ulike jurisdiksjoner Adgang til søsterskipsarrest (1952 art. 3) Ved krav mot bareboat / eier av et skip gir konvensjonen rett til å ta arrest i andre skip eid av samme person / selskap 6 ihht konvensjonenutvidet adgang BelgiaSør-Afrika FrankrikeKina TysklandNederland Italia Spania Singapore Norge

7 Arrest i ulike jurisdiksjoner Arrest i «tilknyttede» skip / piercing the corporate veil 7 begrensed adgangVidere adgang Hong KongBelgia DanmarkFrankrike NorgeHellas TysklandSpania NederlandSør-Afrika England Kina Singapore USA

8 Arrest i ulike jurisdiksjoner Adgang til å pådømme det materielle kravet 8 BegrensetUtvidet FrankrikeBelgia TysklandKina ItaliaDanmark Nederland England (stay) Spania Sør-Afrika (stay) Norge Singapore Gibraltar

9 Arrest i ulike jurisdiksjoner Gunstige arrestjurisdiksjoner: •Sør-Afrika •Belgia •Frankrike •Gibraltar •Spania (tungrodd prosess) •USA? Ugunstige arrestjurisdiksjoner: •Norge •Sverige •Tyskland (NB – lovendring i april 2013) 26.06.20149

10 Arrestkonvensjonen av 1999 •Hvorfor ny arrestkonvensjon? •Avvikende praksis under 1952 – konvensjonen •Behov for oppdateringer •I kraft 14 september 2011 •Tiltrådt av 10 stater: Albania, Algerie, Benin, Bulgaria, Ecuador, Estland, Latvia, Liberia, Spania og Syria •Helt / delvis benyttet som «model law» •Kina •India •Russland •Norge? 24.04.201310

11 Arrestkonvensjonen av 1999 Forskjeller fra 1952 – konvensjonen: •Utvidelse av sjørettslige krav •Begrensninger i adgang til arrest mot bareboat befrakter •Presiserer at arrest kan gjennomføres uavhengig av vernetingsbestemmelse •Utvider adgangen til å få dom for det materielle kravet •Tillater «multiple arrests» •«Hjemmel» for å pålegge ansvar ved urettmessig arrest 26.06.201411

12 Arrestkonvensjonen av 1999 •1952 – konvensjonen: Uttømmende liste •Noen krav av maritim art kom ikke med: •Forsikringspremier •Meglerkommisjon •Agenthonorar •Krav fra stevedores •Skade som følge av forurensing •Krav under avtale om salg av skip •1999 – konvensjonen: videreføring av 1952- konvensjonens system 26.06.201412

13 Arrestkonvensjonen av 1999 Oversikt over endringer i listen over sjørettslige krav: 26.06.201413 uendretmindrevesentlig a) tingsskade forårsaket av skip x b) personskade forårsaket av skip x c) berging x d) avtale om bruk / leie av skip x e) avtale om transport av gods x f) tap eller skade på gods x g) felleshavari x h) bodmeri x i) sleping x j) losing x k) gods / materialer levert til skip x l) bygging / reparasjon x m) mannskapshyre x n) utlegg for skipets / eiers regning x o) tvist om eiendomsretten til skip x p) tvist mellom sameiere x q) panterett eller annen sikkerhet x

14 Arrestkonvensjonen av 1999 Nye sjørettslige krav i 1999-konvensjonen: d): Forurensingsskade •Oppstått forurensingsskade dekket under 1952 a) •Tatt med for å innta omkostninger ved preventive tiltak for å forhindre forurensing e) Fjerning av vrak •Særskilt prioritet etter Maritime Liens and Mortgages Convention 1993 •«Fjerning av vrak» tatt inn i sjøloven § 92 n) Havneavgifter •Nødvendig å innta siden dette gir sjøpant 26.06.201414

15 Arrestkonvensjonen av 1999 Nye sjørettslige krav i 1999 – konvensjonen (forts) q) Forsikringspremier •Alle forsikringer som er knyttet til skipets operasjon, eks P&I, defence, loss of hire, forsikring for mannskap •Kun forsikringer på vegne av eier / bareboat eier (dvs for eks ikke befrakter) r) Meglerkommisjon og agenthonorar •Kjøp/salg av skip, befraktningsmeglere, forsikringsmeglere, bunkersmeglere v) Tvist som springer ut av avtale om salg av skip 26.06.201415

16 Arrestkonvensjonen av 1999 Adgang til arrest uavhengig av vernetingsbestemmelse (Artikkel 2) •Uttales eksplisitt at arrest kan tas selv om kravet springer ut av en avtale med avtalt verneting i en annen jurisdiksjon Begrensninger i krav mot bareboat befrakter (Artikkel 3) •Kun tillatt dersom en dom for det sjørettslige kravet kan tvangsfullbyrdes mot skipet i det arresterende landet •(Men utvidet adgang til søsterskipsarrest mot reise / tidsbefrakter) 26.06.201416

17 Arrestkonvensjonen av 1999 Utvidet adgang til «rearrest» og «multiple arrests» (Artikkel 5) •Adgang til å arrestere samme skip flere ganger •Adgang til å arrestere flere skip for samme krav Urettmessig arrest / sikkerhet for urettmessig arrest (Artikkel 6) •1999 – konvensjonen: Domstolen har «hjemmel» til å kreve at saksøker stiller sikkerhet for urettmessig arrest. Også «hjemmel» til å vurdere erstatning for urettmessig arrest men da basert på lokale ansvarsregler Presisering av når arrest gir verneting for selve kravet (Artikkel 7) •1952 – konvensjonen: Hovedsakelig beroende på lokale regler •1999 – konvensjonen: Verneting med mindre partene har avtalt særskilt verneting 26.06.201417

18 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! 18


Laste ned ppt "Arrest i ulike jurisdiksjoner Arrestkonvensjonen av 1999 Young CMI Oslo, 15. mai 2013 Norman Hansen Meyer Nordisk Skibsrederforening."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google