Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av IKT i historieundervisning Et forsøk på å inspirere…

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av IKT i historieundervisning Et forsøk på å inspirere…"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av IKT i historieundervisning Et forsøk på å inspirere…

2 1905 - samarbeidsprosjekt Et eksempel på et godt norsk nettsted http://www.nb.no/baser/1905/index.html

3 Tenk historie først! “There is no automatic ’good’ in using ICT in history. While some history teachers have developed sophisticated criteria for ICT use that will genuinely improve historical learning, others are still imagining that ICT is something that they simply must do more of, apparently for its own sake.” Christine Counsell

4 ”Don’t ask what you can do for ICT, ask what ICT can do for you…” ”Internett gir historielæreren en nærmest ubegrenset tilgang på historisk materiale og bilder, bare et ”tastetrykk unna”. Samtidig vil et historiefag hvor kildegranskning er en naturlig og sentral del av faget, kunne bruke nettet som et spennende jaktterreng.” Erik Lund

5 Hva er hemmeligheten? Et eksempel – GrubleGruble Alf Sjuls Hansen; Hva kjennetegner gode digitale historieoppgaver? Bruken av IKT gir en klar merverdi Elevene må bruke flere digitale kilder Kildene er av forskjellig type Både bilder og tekst, "primær"- og sekundærkilder Kildene er lett tilgjengelig Helst ved hjelp av lenker/hypertekst Elevene må vurdere både brukbarhet og troverdighet av kildene Oppgavene krever en form for digital presentasjon

6 Digitalskolen – digitale kilder med oppgaver Digitalskolen er en samling edb-ressurser til undervisning på forskjellige nivå. Lærepakkeprosjektet er en del av Digitalskolen, rettet mot skolen, og lærepakkene er utarbeidet ved Historisk institutt, Slaveriet i Amerika

7 Hvorfor? ”Et innovativt og kvalitetsorientert utdanningssystem må sette digital kompetanse på dagsorden. Alle lærende skal utnytte IKT på en sikker, fortrolig og kreativ måte for å utvikle de kunnskaper og ferdigheter de trenger for å kunne være fullverdige deltakere i informasjonssamfunnet” Kristin Clemet

8 Program for digital dannelse ”Digital kompetanse er den kompetansen som bygger bro mellom ferdigheter som å lese, skrive og regne, og den kompetansen som kreves for å ta i bruk nye digitale verktøy og medier på en kreativ og kritisk måte” ”Digital kompetanse består både av IKT-ferdigheter, tilsvarende det å lese, skrive og regne, og mer avanserte ferdigheter som sikrer en kreativ og kritisk bruk av digitale verktøy og medier. IKT-ferdigheter omfatter det å ta i bruk programvare, søke, lokalisere, omforme og kontrollere informasjon fra ulike digitale kilder. Kritisk og kreativ bruk fordrer også evnen til evaluering, kildekritikk, fortolkning og analyse av digitale sjangre og medieformer.”

9 Vanskeligere hverdag? Rammeforutsetninger: Status quo – hvor mange - hvor? Kvalitet – drift? Bredbånd satsning? Nye læreplaner? Program for Digital Kompetanse

10 Kompetanse Stille historiespørsmål Undersøke endringer, årsaker og konsekvenser Ta i bruk og anvende et vidt spekter av kilder Organisere informasjon og ideer og kommunisere effektivt

11

12 Hva finnes? Standard programvare; Word, Excel, Power Point, Frontpage (Open Office)Open Office Annen programvare; databaser, bildebehandling, slektstforskning, ped.programvare, Spesiell programvare for historie Lek og læring; Spill, online samfunn, Kommunikasjon; e-post, MNS, IRC, chat, SMS(MMS) Blogg

13 Internett – hva finnes? Alt? Ferdig tilrettelagte sider Pedagogisk tilrettelagte sider Digitale kilder Aktuelt nyhetsstoff Lenkesamlinger

14 Lokalhistorie på nett Det farefulle stølslivet Heimbygda

15 Vellykket surfing? Nettlesere, utvikles stadig - MozillaMozilla Søkemotorer Portaler Lede gjennom hypertekst eller fri flyt? Hva skal til for å lykkes? Gode søkeferdigheter Kildekritikk Ideologibeherskelse

16 Å søke på nett… Søk gjennom søkemotorer bør være så presise som mulig – hva leter du egentlig etter? Et eksempel – Google Bruk av boolske operatører Ta utgangspunkt i noe som er begrenset, pedagogisk sikret?

17 Søk på ordet viking Noter antall treff Hvordan kan en være mer presis – prøv ulike kombinasjoner og søkemotorer.

18 Portaler www.startsiden.no www.odin.dep.no www.norge.no www.kulturnett.no www.utdanning.no www.skoletorget.no www.skolenettet.ls.no

19 digital kompetanse "Getting information off the Internet is like taking a drink from a fire hydrant." Mitch Kapor Kulturnett – internettguideninternettguiden "Enhver tenåring er nå bare et par tastetrykk unna ubegrensede mengder av historieforfalskninger" Erik Hobson, Aftenposten 10.4.00 Kongsberg vg.

20 Bilder Vet du at en kan velge egne bildesøk hos de store søkemotorene? (images)

21 Digitalt kamera – skape selv Sutton Hoo Helmet Serif PhotoPlus 5.5 Serif PhotoPlus 5.5 er et gratis bildebehandlingsprogram. Programmet er fra 2002 og er erstattet av nyere versjoner. Men, Serif velger å dele ut programmet i versjon 5.5 gratis på Internett.

22 Bilder som utgangspunkt Last ned flere bilder av en bestemt person fra internett. Be elevene om å velge et bilde som oppsummerer den personen. Hvorfor valgte de akkurat dette bilde? Hvorfor har de vraket de andre? Her kan en gå videre i mange retninger, f.eks propaganda plakater m.m. Burntcakes

23 Multimedia Multimediabasen Gratis kurs – Digitale bilder. www.nfi.nowww.nfi.no NRK NRK – historien om Norge

24 Digital film Potsdam og Jalta konferansenekonferansene

25 Aktiv basen – Erik Lund

26 Kommunikasjon E-post og Chat – Nyeste i Norge: http://biblioteksvar.no/

27 Læringsplattformer Organisasjon, kommunikasjon og veiledning… Learning Management Systems Classfronter It’s:learning First Class

28 Digitale mapper ” 2. Muligheter og umuligheter med digitale mapper på Internett Mulighetene med digitale mapper er i prinsippet uendelige ettersom alle tenkelige medier kan digitaliseres, og ettersom det meste av aktivitet følgelig kan dokumenteres digitalt. Derfor kan en tenke seg digitale mapper med både tekst, bilde, video, lyd og animasjoner. Men som vi skal se seinere, er det kanskje ikke nødvendigvis sluttdokumentasjonens form eller innhold som er det viktigste. For de fleste som skal ta i bruk mappevurdering er det nok den mappe-metodiske tilpassningen som er de digitale læringsplattformenes styrke. ” http://enis.utdanningsdirektoratet.no/mappevurdering/

29 IKT – tilrettelagt opplæring Datastøttet samarbeidslæring Skolenettet – rekke fine artikler over et bredt spekterartikler Læringsstiler og Power PointPower Point Eksempel fra historie

30 Litteratur Lund, Erik. (2003) Historiedidaktikk for klasserommet. En håndbok for studenter og lærere. Universitetsforlaget 2003 Counsell, C. & Hayden, T. (2003) History, ICT and Learning in the Secondary School. London: RoutledgeFalmer Jensen, K. (2002?) IT i historieundervisningen. Tilgjengelig på: http://www.agweb.dk/agh/Avedoere/IT%20og%20historie.doc http://www.agweb.dk/agh/Avedoere/IT%20og%20historie.doc Hayden, T. Subject Discipline Dimensions of ICT and Learning: History, a Case Study. Tilgjengelig på: http://www.ex.ac.uk/historyresource/journal3/haydn.doc) http://www.ex.ac.uk/historyresource/journal3/haydn.doc

31 Ole Brumm – ja takk, begge deler Samlaget - PortalPortal Aschehoug – Spor i tidSpor i tid Gyldendal – historie.vgs.nohistorie.vgs.no

32 Noe for enhver? Learning Curve BBC – HistoryHistory Burntcakes History Teacher Australia School History Ian Dawson – Think HistoryIan Dawson Spartacus

33 Digitale kilder Norske kilder: Digital arkivet Folkemuseet – Galleri Nor Galleri Nor Nasjonalbiblioteket Lydsamlinger Riksarkivet Fotografier Andre: Learning Curve NARA Ellis Island Archives

34 Aktuelt nyhetsstoff www.startsiden.no Aktuelt nå Avisportaler, norske og utenlandske

35 Noen flotte bildesider - Alf Plakater fra Nazisme og motstandskamp 1933-1945 Plakate - Deutsches Historisches Museum, Berlin SOWJETISCHE PLAKATE 1941-1946 AUS DEM STAATLICHEN HISTORISCHEN MUSEUM MOSKAU Revolution by Design: The Soviet Poster Fotos fra Sovjet-Unionen Pictures of the Past World War II Posters The Chairman Smiles

36 Flere gode Internettsider - Alf En imponerende lenkesamlingEn imponerende lenkesamling. 418 historielenker!! LenkesamlingLenkesamling til Israel – Palestina – konflikten Cold War Hot Links Registreringssentral for historiske data

37 Noen gode Internettsider - Alf Om Holocaustbenektelsen: The Nizkor Project Folkemord, Historie og Revisjonisme (for tiden ikke tilgjengelig) Holocaust Denial on Trial

38 Simulering – livet i skyttergravene Life in the Trenches in World War One: A decision-making game In this game you will be a British soldier who joins the army in 1914 to fight the Germans. You will have to make decisions in tough circumstances. At the end you will be given a score. By playing this game you will learn about the conditions which soldiers lived and fought in, and the dangers they faced. There is a worksheet to go with this activity. EITHER print this off and write answers down in a book OR fill it in using a word processor and print it off when you have finished.worksheet You may wish to play the game through once without bothering with the worksheet, then go through for a second time getting the answers. Good Luck! http://www.activehistory.co.uk/Miscellaneous/free_stuff/trenches/frameset.htm

39 Sarajevo, et eksempel Skriv en kommentar til bildene ut fra et av disse perspektivene: 1.Svarte hånd 2.Østerriksk 3.Moderne historiker Burntcakes

40 Alfs definisjon på gode oppgaver 1.Gir intellektuell utfordring bygge på noe kjent -> lære noe nytt/ strekke seg litt lenger-> befeste -> lære noe nytt/strekke seg litt lenger ….> 2.Må være motiverende, appetittvekkende, engasjerende og varierte (i stoffutvalg, form/arbeidsmetode, utfordring) 3.Bør (av og til) gi rom for valg - selvstendighet i form og stoff 4.Bør gi rom for utfoldelse analyserende, konstruktivt, kreativt 5.Progresjon i ufordringene (tøy før bøy!)


Laste ned ppt "Bruk av IKT i historieundervisning Et forsøk på å inspirere…"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google