Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kildebruk og kildekritikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kildebruk og kildekritikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kildebruk og kildekritikk
For å rekonstruere fortida For å beskrive og vurdere nåtida For å vurdere handlingsvalg i framtida

2 HISTORISKE KILDER En historisk kilde er de levningene eller sporene vi bruker for å gi en historisk framstilling - til å rekonstruere fortida. Alt fra fortida er levninger. Først når historikeren tar levningene i bruk kaller vi dem kilder. Historikerne har mest nytte av "talende" eller symbolske kilder: kilder som ved hjelp av språklige eller andre tegn meddeler noe eller symboliserer noe (bilder, skriftlige beretninger, muntlige overleveringer, etc.)

3 4 klassiske kildekritiske spørsmål
Tid (Tid mellom kilden og hendelsen) Avhengighet (Er det andrehånds opplysning? Kan førstehåndskilden skaffes? Bekreftes opplysningen av andre kilder? Hvor stor likhet er det mellom kildene?) Tendens (Har noen interesse av å juge eller forvrenge? Er språkbruken preget av verdier/holdninger/affekt?) Ekthet (Er kildens opprinnelse kjent og troverdig? Er det muligheter for forfalskning?)

4 Førstehåndskilde En førstehåndskilde er en øyenvitneberetning.
En samtidig førstehåndskilde er nedtegnet i nær ettertid av det som berettes. Senere erindringer fra øyenvitner er av flere grunner mindre pålitelige, selv om det også er en førstehåndskilde.

5 Annenhåndskilde En annenhåndskilde bygger på førstehåndskilde(r).
Problemet med annenhåndskilder kan illustreres med H.C. Andersens eventyr om fjæra som ble til fem høns.

6 Primærkilde Den kilden som ligger nærmest i tid og rom i forhold til det som skjedde, blant de kildene vi kjenner eller har adgang til. En primærkilde er den første kilde i en rekke av to eller flere avhengige kilder.

7 Sekundærkilde En kilde som bygger på kilder vi kjenner til eller har adgang til. Eksempel på en sekundærkilde er en bok skrevet av en historiker på grunnlag av primærkilder (eller andre sekundærkilder).

8 Forholdet mellom kilder
Innbyrdes avhengige: Har sine opplysninger fra samme kilde(r), eller fra hverandre. Innbyrdes uavhengige: Ingen direkte eller indirekte forbindelse mellom kildene.

9 Tendens En systematisk påvirkning i en bestemt retning for å få oss til å tro og mene det samme som forfatteren. Påvirkningen kan skje skjult eller åpent.

10 HOVEDREGLER 1. Primærkilder foretrekkes framfor sekundærkilder.
2. Overensstemmelse mellom uavhengige kilder er av avgjørende betydning for å finne ut hva som har hendt. 3. Uavhengige kilder med motsatt tendens er å foretrekke. 4. En beretning blir ikke riktigere ved å gjentas og omformes av en annen forfatter.

11 Internett som kilde til kunnskap
På Internett er det uendelige mengder med informasjon ”Informasjon er ikke kunnskap Kunnskap er ikke visdom” Frank Zappa

12 Hvordan utvikle kunnskap med Internett?
Internett oppfordrer til fusk og en "klippe-og-lime-kultur" Sjekk "skolesidene" (= fuskesidene)! Derfor: Forlange nøyaktig kildeangivelse! IKKE bare nettadresse, men forfatternavn, tittel og årstall.

13 Bygge kunnskap på relevant informasjon
"Enhver tenåring er nå bare et par tastetrykk unna ubegrensede mengder av historieforfalskninger" Erik Hobson, Aftenposten Absolutt nødvendig: KILDEKRITIKK …og KUNNSKAP OM IDEOLOGIER OG VERDENSBILDER

14 Tilleggsspørsmål til kilder på Internett
Internett er bare tekst To grunnleggende spørsmål: Hvem? Hvorfor? Når ble nettsiden sist oppdatert? Er nettsiden det den utgir seg for å være? Det er lett å bli lurt…

15 Eksempel: Da svenske myndigheter lagde en side om Holocaust http://www
lagde nynazister en "konkurrerende" side med likt utseende og nesten lik url

16 Kopiering WTO som seriøs handelsorganisasjon
Og som nettsted for motstand mot WTO

17 Situert kunnskap Verdensbilde Ideologikunnskap Kunnskapssyn Kontekst
Troverdighet

18 Kildens forutsetninger og egenskaper
Noe av stoffet på Internett er skrevet av skoleelever, noe av eksperter, og det er ikke alltid lett å vurdere hvem som er spesialist og hvem som er amatør. Let etter tegn i tekst og adresse (URL) og prøv å finne ut av hvem og i hvilken sammenheng informasjonen er gitt.

19 Nødvendig å kunne: Bruke søkeverktøy! (omtale av de fleste: ) bl.a. trunkeringstegn og boolske uttrykk se Søker i flere søkeroboter samtidig: Copernic og Web Crawler Metodisk kildekritikk! Fra Kongsberg v.g.skole Fra Skolenettet for Grunnskolen Fra Skolenettet for videregående skole av Andreas Lund Fra ”Læreren med digitalt grensesnitt” av John Harboe

20 Flere gode Internettsider
Registreringssentral for historiske data Cold War Hot Links Lenkesamling til Israel – Palestina – konflikten En imponerende lenkesamling. 418 historielenker!! Cappelens lenkesamling til eldre norsk historie

21 Noen flotte bildesider
Plakate - Deutsches Historisches Museum, Berlin SOWJETISCHE PLAKATE AUS DEM STAATLICHEN HISTORISCHEN MUSEUM MOSKAU Fotos fra Sovjet-Unionen Revolution by Design: The Soviet Poster Plakater fra Nazisme og motstandskamp Pictures of the Past


Laste ned ppt "Kildebruk og kildekritikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google