Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kildebruk og kildekritikk For å rekonstruere fortida For å beskrive og vurdere nåtida For å vurdere handlingsvalg i framtida.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kildebruk og kildekritikk For å rekonstruere fortida For å beskrive og vurdere nåtida For å vurdere handlingsvalg i framtida."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kildebruk og kildekritikk For å rekonstruere fortida For å beskrive og vurdere nåtida For å vurdere handlingsvalg i framtida

2 HISTORISKE KILDER En historisk kilde er de levningene eller sporene vi bruker for å gi en historisk framstilling - til å rekonstruere fortida. Alt fra fortida er levninger. Først når historikeren tar levningene i bruk kaller vi dem kilder. Historikerne har mest nytte av "talende" eller symbolske kilder: kilder som ved hjelp av språklige eller andre tegn meddeler noe eller symboliserer noe (bilder, skriftlige beretninger, muntlige overleveringer, etc.)

3 4 klassiske kildekritiske spørsmål Tid (Tid mellom kilden og hendelsen) Avhengighet (Er det andrehånds opplysning? Kan førstehåndskilden skaffes? Bekreftes opplysningen av andre kilder? Hvor stor likhet er det mellom kildene?) Tendens (Har noen interesse av å juge eller forvrenge? Er språkbruken preget av verdier/holdninger/affekt?) Ekthet (Er kildens opprinnelse kjent og troverdig? Er det muligheter for forfalskning?)

4 Førstehåndskilde En førstehåndskilde er en øyenvitneberetning. En samtidig førstehåndskilde er nedtegnet i nær ettertid av det som berettes. Senere erindringer fra øyenvitner er av flere grunner mindre pålitelige, selv om det også er en førstehåndskilde.

5 Annenhåndskilde En annenhåndskilde bygger på førstehåndskilde(r). Problemet med annenhåndskilder kan illustreres med H.C. Andersens eventyr om fjæra som ble til fem høns.

6 Primærkilde Den kilden som ligger nærmest i tid og rom i forhold til det som skjedde, blant de kildene vi kjenner eller har adgang til. En primærkilde er den første kilde i en rekke av to eller flere avhengige kilder.

7 Sekundærkilde En kilde som bygger på kilder vi kjenner til eller har adgang til. Eksempel på en sekundærkilde er en bok skrevet av en historiker på grunnlag av primærkilder (eller andre sekundærkilder).

8 Forholdet mellom kilder Innbyrdes avhengige: Har sine opplysninger fra samme kilde(r), eller fra hverandre. Innbyrdes uavhengige: Ingen direkte eller indirekte forbindelse mellom kildene.

9 Tendens En systematisk påvirkning i en bestemt retning for å få oss til å tro og mene det samme som forfatteren. Påvirkningen kan skje skjult eller åpent.

10 HOVEDREGLER 1. Primærkilder foretrekkes framfor sekundærkilder. 2. Overensstemmelse mellom uavhengige kilder er av avgjørende betydning for å finne ut hva som har hendt. 3. Uavhengige kilder med motsatt tendens er å foretrekke. 4. En beretning blir ikke riktigere ved å gjentas og omformes av en annen forfatter.

11 Internett som kilde til kunnskap På Internett er det uendelige mengder med informasjon ”Informasjon er ikke kunnskap Kunnskap er ikke visdom” Frank Zappa

12 Hvordan utvikle kunnskap med Internett? Internett oppfordrer til fusk og en "klippe-og-lime-kultur" Sjekk "skolesidene" (= fuskesidene)! http://kvasir.sol.no/c/edu/essays/ http://www.propaganda.net/skole_jobb/ Derfor: Forlange nøyaktig kildeangivelse! IKKE bare nettadresse, men forfatternavn, tittel og årstall.

13 "Enhver tenåring er nå bare et par tastetrykk unna ubegrensede mengder av historieforfalskninger" Erik Hobson, Aftenposten 10.4.00 Absolutt nødvendig: KILDEKRITIKK …og KUNNSKAP OM IDEOLOGIER OG VERDENSBILDER Bygge kunnskap på relevant informasjon

14 Tilleggsspørsmål til kilder på Internett Internett er bare tekst To grunnleggende spørsmål: Hvem? Hvorfor? Når ble nettsiden sist oppdatert? Er nettsiden det den utgir seg for å være? Det er lett å bli lurt…

15 Eksempel: Da svenske myndigheter lagde en side om Holocaust http://www.levandehistoria.org/ http://www.levandehistoria.org/ lagde nynazister en "konkurrerende" side med likt utseende og nesten lik url http://www.levandehistoria.com/ http://www.levandehistoria.com/

16 Kopiering WTO som seriøs handelsorganisasjonWTO Og som nettsted for motstand mot WTOmotstand mot WTO

17 Situert kunnskap Verdensbilde Ideologikunnskap Kunnskapssyn Kontekst Troverdighet

18 Kildens forutsetninger og egenskaper Noe av stoffet på Internett er skrevet av skoleelever, noe av eksperter, og det er ikke alltid lett å vurdere hvem som er spesialist og hvem som er amatør. Let etter tegn i tekst og adresse (URL) og prøv å finne ut av hvem og i hvilken sammenheng informasjonen er gitt.

19 Nødvendig å kunne: Bruke søkeverktøy! (omtale av de fleste: http://home.online.no/~anlun/search.htm ) http://home.online.no/~anlun/search.htm bl.a. trunkeringstegn og boolske uttrykk se http://www.startsiden.no/researchmetode/ http://www.startsiden.no/researchmetode/ Søker i flere søkeroboter samtidig: Copernic og Web Crawler Metodisk kildekritikk! Metodisk kildekritikk! Fra Kongsberg v.g.skoleKongsberg v.g.skole Fra Skolenettet for GrunnskolenSkolenettet Fra Skolenettet for videregående skole av Andreas LundSkolenettet Fra ”Læreren med digitalt grensesnitt” av John Harboe”Læreren med digitalt grensesnitt”

20 Flere gode Internettsider En imponerende lenkesamlingEn imponerende lenkesamling. 418 historielenker!! LenkesamlingLenkesamling til Israel – Palestina – konflikten Cold War Hot Links Cappelens lenkesamling til eldre norsk historie Registreringssentral for historiske data

21 Noen flotte bildesider Plakater fra Nazisme og motstandskamp 1933-1945 Plakate - Deutsches Historisches Museum, Berlin SOWJETISCHE PLAKATE 1941-1946 AUS DEM STAATLICHEN HISTORISCHEN MUSEUM MOSKAU Revolution by Design: The Soviet Poster Fotos fra Sovjet-Unionen Pictures of the Past


Laste ned ppt "Kildebruk og kildekritikk For å rekonstruere fortida For å beskrive og vurdere nåtida For å vurdere handlingsvalg i framtida."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google