Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Motivasjon og emosjon Geir Overskeid tinyurl.com/sjelen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Motivasjon og emosjon Geir Overskeid tinyurl.com/sjelen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Motivasjon og emosjon Geir Overskeid tinyurl.com/sjelen

2 Dette er basale prosesser Motivasjon og emosjon er helt grunnleggende fenomener –Ikke åpenbart at de egentlig er to forskjellige ting –Styrer hva vi gjør, hvordan vi tenker, hva slags personlighet vi har 2

3 Følsomhet for forsterkning Reinforcement Sensitivity Theory –Bygger på forskningen til Jeffrey Gray, fremragende engelsk psykolog Gray bygget i sin tur på Pavlov (klassisk betinging) og Eysenck (personlighet) –Hovedantagelse: Tre systemer driver motivasjon og emosjon Ett er følsomt for trusler Ett er følsomt for forsterkning Ett er følsomt for konflikter mellom mål 3

4 Reinforcement Sensitivity Theory Teorien antar at formålet med motivasjon og emosjon er å –Holde organismen i live –Motivere unngåelse av skade –Motivere at man nærmer seg gunstige stimuli –Gjøre at man kan skille mellom de to 4

5 Reinforcement Sensitivity Theory: Basis Tre byggestener: –Flight-Fight-Freeze System (FFFS) Aktiveres for å unngå reell fare, her og nå. –Behavioural Activation System (BAS) Følsomt for forsterkning, motiverer å nærme seg noe –Behavioural Inhibition System (BIS) Løser konflikter, ikke bare mellom tilnærming og unngåelse, men også mellom to ting man vil nærme seg eller to ting man vil unngå 5

6 Hvilke følelser skaper de tre systemene? FFFS: Kjerneemosjonen er frykt –Høy aktivering, unngåelse, flukt, frys-respons eller kamp BAS: Håp, optimisme, fremtidsrettet glede BIS: Kjerneemosjonen er angst –Forsiktighet, vaktsomhet, bekymring Nåværende og fremtidige farer vurderes mens man prøver å bestemme seg for handling 6

7 Hvordan øke adferdsmessig fleksibilitet? Enkle organismers adferd består i stor grad av medfødte responser –Nyttig, men ulempe hvis organismen skal leve i miljø som er annerledes enn det evo- lusjonen skapte den for å leve i –Svaret er økt adferdsmessig fleksibilitet – men hvordan? 7

8 Emosjoner: Økt fleksibilitet mens naturen beholder kontroll Ved at visse hendelser ble attråverdige, beholdt naturen god kontroll over organismens mål, samtidig som adferden på vei mot målet kunne være fleksibel –Men hva trekker oss mot visse mål? Jo – emosjoner. –Hva slags mål? F.eks. mat, sosial omgang, sex. Ting som øker sjansen for å overleve og spre sine gener. 8

9 Hva er da emosjoner? Definisjoner kan variere litt, men det er vanlig å si at emosjoner er prosesser i kropp og hjerne som gjør det mulig å evaluere hendelser –Emosjoner kan godt være ubevisste –Mange bruker følelse som navn på en emosjon man er bevisst 9

10 Fortolkninger (appraisals) Det synes ganske klart at emosjonelle reaksjoner ikke nødvendigvis forutsetter en forutgående kognitiv fortolkning av situasjonen –God evidens for subliminale stimuli kan utløse emosjoner uten at vi bevisst oppfatter den utløsende stimulus 10

11 Fortolkninger av følelser Det er også klart at tanker kan gi følelser … og at sanseinntrykk kan gi ulike følelser avhengig av hvordan de fortolkes –Dramatisk eksempel: Panikkangst … og at følelser i stor grad kan påvirkes av hvordan vi tolker dem 11

12 Emosjonelle uttrykk Ansiktet vårt er først og fremst lagd for å vise emosjoner –Ansiktet kan vise emosjoner vi ikke er bevisst klar over –Tilsvarende kan vi være meget sensitive for andres ansiktsuttrykk –Flere områder i hjernen er involvert i dekoding av ansiktsuttrykk En del av gyrus fusiformis, i temporallappen, synes spesialisert på ansiktspersepsjon 12

13 Emosjonelle uttrykk Darwin utga klassisk bok om emosjonelle uttrykk i 1872 –Bokas tese: Vi kan uttrykke følelser fordi det bidrar til overlevelse. Vår tids forskning støtter dette. Eksempler: Sinne viser at det vil ha en kostnad å angripe oss Tristhet kan gi sympati Glede viser at vi er hyggelige å omgås –Trolig er grunnleggende emosjoner like på tvers av kulturer, og tildels dyrearter 13

14 14

15 Hvor lykkelige er vi? USA ligner andre land. Typisk undersøkelse herfra: –3 av 10 sier de er ”very happy” –Bare 1 av 10 sier ”not too happy” –De resterende 60% sier ”pretty happy” Gjennomsnittlig er kvinner og menn like lykkelige –Men kvinner går mer opp og ned 15

16 Noen kjennetegn ved lykken Ingen tid i livet er klart lykkeligst Gifte er litt lykkeligere enn andre Sosialt aktive og religiøse er lykkeligere Økt inntekt gir neppe i seg selv mer lykke etter at grunnleggende behov er oppfylt –Men kan være viktig som tegn på verdsettelse og for å unngå misunnelse 16

17 Hva henger lykken sammen med? Demografiske variabler forklarer lite (alle tilsammen ca. 15%) av variasjonen i menneskers lykke Tvillingstudier indikerer at omkring 50% av forskjellene i lykke skyldes genetisk arv Tips: Legg vekt på vennskap og kjærlighet fremfor penger og karriere –Dobbelt så mange blant dem som ikke gjør det er ”nokså” eller ”svært ulykkelige” 17

18 Self-determination theory (Deci & Ryan) Antar tre fundamentale behov. Folk har det best når disse tre tilfredsstilles: –Kompetanse –Autonomi –Tilhørighet Har vært opptatt av forskjellen ytre/ indre belønning –Mener ytre belønning svekker autonomi, og dermed indre belønning. Dette, såvel som skillet mellom ytre og indre belønning, er omstridt. 18


Laste ned ppt "Motivasjon og emosjon Geir Overskeid tinyurl.com/sjelen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google