Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kap.11 Elektrokjemi. Generelt l Redokspar Zn (s) + Cu 2+ (aq)  Zn 2+ (aq) + Cu (s) l Basert på grunnstoffenes ulike evner til å gi fra seg elektroner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kap.11 Elektrokjemi. Generelt l Redokspar Zn (s) + Cu 2+ (aq)  Zn 2+ (aq) + Cu (s) l Basert på grunnstoffenes ulike evner til å gi fra seg elektroner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kap.11 Elektrokjemi

2 Generelt l Redokspar Zn (s) + Cu 2+ (aq)  Zn 2+ (aq) + Cu (s) l Basert på grunnstoffenes ulike evner til å gi fra seg elektroner. l Anode er den elektroden der det skjer en oksidasjon l Katoden er den elektroden der det skjer en reduksjon

3 Spenningsrekka l Delreaksjoner Zn (s)  Zn 2+ (aq) +2e - (oksidasjon) Cu 2+ (aq) +2e  Cu (s) (reduksjon) l Grunnstoffene rangeres etter avtakende styrke som reduksjonsmiddel

4 Utdrag av spenningsrekka Oksidasjonsmidlenes styrke øker Oksidert formRedusert formNormalpotensial E o (V) Reduksjonsmidlenes styrkeøker Li + (aq) + e -  Li (s)-3,03 Zn 2+ (aq) + 2e -  Zn (s)-0,76 2 H + (aq) + 2e -  H 2 (g) 0,00 Cu 2+ (aq) +2e -  Cu (s)+0,34 Au 3+ (aq) +3e -  Au (s)+1,50 F 2 (g) +2e -  2 F - (aq)+2,87

5 Normalpotensialer For en halvcelle er spenningen mellom den aktuelle halvcella og en standard hydrogenelektrode, målt ved normaltilstanden. Normalpotensialet E o er vanligvis gitt som et reduksjonspotensial, det vil si det er knyttet til reduksjonsreaksjonen. Normaltilstanden: Løsninger 1 M, eventuelle gasser 1 atm trykk og 25 o C Normal potensial for en Standard hydrogenelektrode: 2H + (aq) + 2 e -  H 2 (g) E o = 0,00

6 Standard hydrogenelektrode l Måling av normalpotensialet ved hjelp av standard hydrogenelektrode

7 Galvanisk celle l Er et likestrømsbatteri. Reduksjonen og oksidasjonen i en spontan redoksprosess er fysisk adskilt. Ved hjelp av to elektroder blir elektronene tvunget til å gå gjennom en ytre elektrisk leder l Zn (s) +2 Ag + (aq) +  Zn 2+ (aq) + 2 Ag (s) l Zn (s) | Zn 2+ (1 M) || Ag + (1 M) | Ag (s) Anode elektroner Katode -+ Zn 2+ Ag + + Zn

8 Elektromotorisk spenning l Den elektromotoriske spenningen, ems (cellespenningen) er l Ems = E o = E o katode - E o anode l Gir for cellen over: l Ems = 0,80 - (-0,76) = 1,56 V

9 Batterier (akkumulatorer) l Blyakkumulatoren Pb|Pb 2+ (aq)||Pb 4+ (aq)| Pb 2+ (aq) l Tørrelementet l NiFe-akkumulatoren l NiCd- akkumulatoren l Brenselsceller

10 Nernst's formel for cellepotensialer Dersom vi ikke har normaltilstand kan vi regne ut potensialene etter Nernsts formel : For reaksjonen a A + b B +....  q Q + r R +... er Nernst's formel gitt ved: l

11 Elektrolyse l Ved elektrolyse blir energi tilført fra en ytre likestrømskilde. En redoksreaksjon blir da tvunget til å gå i motsatt retning av den spontane. Dette kan en utnytte til å fremstille metaller og gasser og til å belegge et metall med annet metall. l Ved elektrolyse er anoden positiv og katoden negativ.

12 Faradays lov l Mengden av stoff som blir utskilt ved elektrodene er avhengig av strømmengden som blir sendt gjennom elektrolytten. l 96500 C = elementærladningen·Avogadros tall l Et val er definert som den mengden i gram som svarer til stoffets atommasse dividert med antall elektroner som blir tatt opp eller avgitt. molmasse tid, s ladningen til ett mol elektroner, As Faradays konstant antall ladninger på det utfelte ionet strøm, A

13 Korrosjon og korrosjonsvern l Korrosjon på metaller, betong og andre materialer er et alvorlig samfunnsproblem. Jern korroderer når det kommer i kontakt med vann og oksygen. Ioner, støv og forurensninger øker korrosjonsfarten. l Korrosjonsvern kan skje på flere måter, for eksempel ved: l Beskyttende belegg l Katodisk beskyttelse (offeranode) l Anodisk beskyttelse l Korrosjonsinhibitorer l Korrosjonsbestandige legeringer


Laste ned ppt "Kap.11 Elektrokjemi. Generelt l Redokspar Zn (s) + Cu 2+ (aq)  Zn 2+ (aq) + Cu (s) l Basert på grunnstoffenes ulike evner til å gi fra seg elektroner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google