Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel E Termokjemi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel E Termokjemi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel E Termokjemi

2 System og omgivelser Et system kan være et begerglass med kjemikalier der det skjer en reaksjon eller et økosystem. Omgivelsene kan være laboratoriet eller landet, sjøen og atmosfæren rundt økosystemet.

3 Energi To hovedformer: Kinetisk energi (bevegelsesenergi)
Potensiell energi (stillingsenergi)

4 I tillegg har en gjenstand en
indre kinetisk energi (molekylbevegelser inne i gjenstanden) og indre potensiell energi (tiltrekningskrefter mellom partiklene i gjenstanden). Summen av disse to kalles den indre energien til gjenstanden, og betegnes med U.

5 Arbeid og varme Et system kan utføre et arbeid w på eller avgi varme q til omgivelsene. w < 0, q < 0 Omgivelsene kan utføre et arbeid w på eller avgi varme q til systemet. w > 0, q > 0

6 Tilstandsfunksjoner En tilstandsfunksjon er en størrelse som bare er avhengig av tilstanden der og da og ikke hvordan tilstanden er oppnådd. Eksempler: Trykk, volum, temperatur, indre energi.

7 Endringen av en tilstandsfunksjon er bare avhengig av startverdien og sluttverdien av funksjonen.
Endringen U av indre energi når vi går fra en tilstand til en annen er da gitt ved U = Uslutt - Ustart

8 Entalpi Dersom den indre energien skal endres ved konstant trykk, kreves det arbeid for å skyve lufta rundt til side. Med entalpiendringen H mener vi summen av endringen i indre energi og arbeidet med å skyve lufta til side.

9 Eksoterm reaksjon: Energi avgis fra systemet til omgivelsene. H < 0.
Endoterm reaksjon: Energi opptas av systemet fra omgivelsene. H > 0.

10 Standard reaksjonsentalpi H 0 er entalpiendringen i en kjemisk reaksjon slik den er oppgitt i reaksjonslikningen. Den gjelder ved 25oC og 1 atm trykk. Dannelsesreaksjonen for et stoff er reaksjonen der det dannes 1 mol av stoffet ut fra grunnstoffene i sin normaltilstand. Standard dannelsesentalpi Hf 0 for et stoff er entalpiendringen i dannelsesreaksjonen for stoffet.

11 Hess’ lov Hess’ lov sier oss at vi kan beregne standard reaksjonsentalpi H 0 for en reaksjon ved å dele opp reaksjonen i delreaksjoner og summere H 0 for disse.


Laste ned ppt "Kapittel E Termokjemi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google