Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP www.umb.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP www.umb.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP

2 FBFs lønnsstrategi OU-seminar ved Univ. i Nordland, Lisbeth Eriksen, leder FBF

3 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP 3 Lønnskoder og kompetanseutvikling  Innplassering etter fagområde, oppgaver og ansvar Stillingskode og innplassering på koden  Opprykk/avansement på egen institusjon: Etter inntil 12 måneders prøvetid (2.3.8 i HTA) Lokale forhandlinger (2.3.3 og i HTA) Nye muligheter på egen arbeidsplass  Kompetanseutviklingstiltak for å nå bibliotekets og organisasjonene mål HTA § 5.6 Kompetanseutvikling: Ledelsen har et overordnet ansvar Mål og midler for personalutvikling må inngå i virksomhetsplan og budsjett for biblioteket Ansvar for egen kompetanseutvikling i samarbeid med leder

4 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 4 Lokal lønnspolitikk og lønnsplaner  Bør inneholde kriterier for opprykk ved lokale forhandlinger (2.3.3 og 2.3.4)  Stillings- og kompetansestruktur for å etablere lønnsplaner lokalt for bibliotekarstillinger. Etter hvilke kriterier? -utdannelse -realkompetanse – erfaring og tjenesteansiennitet -ansvar - fagligansvar/personalansvar/lederansvar -type arbeidsoppgaver -aktiv deltagelse i råd og utvalg lokalt, sentralt og - internasjonalt, fagforeningsarbeid -ferdigheter som f.eks. formidlingsferdigheter, tekniske ferdigheter, utviklingsferdigheter, nytenkning, selvstendighet og samarbeid  Lokalt kan man sette opp krav til stillingenes innhold For bibliotekarene: FBF har utarbeidet generelle kriterier for de forskjellige kodene

5 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP Verktøy og rammer for lønns- og karriereutvikling for statlige stillinger (HTA og HA)  Lønnsplan (HTA) – stillinger for en yrkesgruppe og stillingenes lønns- og opprykksregler  Lønnsforhandlinger (HTA) – sentralt og lokalt  Tjenesteansiennitet (HTA) – tjenestetid opparbeidet i stillingen  Lokal lønnspolitikk  Stilling- og kompetansestruktur (FBFs lønnskriterier og/eller egne utarbeidete kriterier)  Kompetanseutvikling §22 i HA  Medarbeider – og utviklingssamtaler (§3 i HTA) : årlige samtaler om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling = styringsverktøy for egenutvikling DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 5

6 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FBFs lønnskriterier og Lønnsplan Bibliotekar  FBFs kriterier for lønnsplassering av bibliotekarstillinger  Kriteriene kan danne grunnlag for arbeidet med stillingsstruktur og bemanningsplaner ved eget bibliotek  Valg av stillingskode etter utdannelse, type arbeidsoppgaver og ansvar  1073 Bibliotekfullmektig – er en stilling for bibliotektekniske forhåndsdefinerte oppgaver. Stillingen krever ikke bibliotekfaglig utdannelse og er i lønnsramme LR04 (ltr ( – )  1410 Bibliotekar – er en begynnerstilling for fagutdannede bibliotekarer i lønnsramme 15 fra ltr ( – ) DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 6

7 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP Bruk av Lønnsplan Bibliotekar  1515 Spesialbibliotekar – krever spesialisering innen bibliotekfaglige oppgaver er i lønnsspenn fra ltr ( – )  1077 Hovedbibliotekar – seniorstilling som kan tillegges faglig og administrativt lederansvar for oppgaver og/eller personale og er i lønnsspenn fra ltr ( – )  Spesielt for Hovedbibliotekarkoden – her bør eneansvarlige bibliotekarer, bibliotekarer med master fra UiT, HIOA eller annen utenlandsk utdanning på masternivå plasseres.  Alle kodene på lønnsplan bør primært brukes som koder for faglig karriereutvikling for bibliotekarer. DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 7

8 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP Andre koder til bruk for stillinger i bibliotekene  1199 Universitetsbibliotekar – er i lønnsramme LR 25 fra ltr ( – )  1200 Førstebibliotekar – er i LR24 fra ltr ( )  Lederstillinger – kan plasseres i SKO 1062 (ltr ) Direktør (biblioteker ved store institusjoner), SKO 1060 (ltr ) Avdelingsdirektør, SKO 1407 (ltr ) Avdelingsleder, SKO1211 (ltr 50-94) Seksjonssjef  Lønnsplan Rådgiver  Lønnsplan Prosjektleder  Lønnsplan Saksbehandler DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 8

9 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP

10 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 10

11 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP

12 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP Hvordan få løftet stillinger i spenn?  Problem: mange bibliotekarer ligger fortsatt nær, eller i bunnen av spennet som vi ser i statistikken.  Viktig med karriereplaner for alle ansatte!  Seksjonere avdelinger?  Få på plass særavtale for progresjon og løft for stillingene innarbeidet i lokal lønnspolitikk!  Bibliotekarene, som folk i andre stillinger, utvikler seg i sine arbeidsområder og bør ha en jevn karriereløp  Stillingsvurderingssystem – kan være å vurdere kompetanse, ferdigheter, ansvar, erfaring etc.  Fra FFs lønnsstrategi : Snittlønn skal være midt i lønnsspennet. Minimumslønn er ikke normallønn. DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 12

13 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP Viktig argumentasjon for bibliotekfaglige og andre tekniske og adm. stillinger i lokale forhandlinger Personlig utøvelse av stillingen: egeninnsats/interesse for relevant faglig videreutvikling og utvikling av arbeidsoppgaver omstillingsevne og fleksibilitet kreativitet – hva/hvordan? evne til å samarbeide, kommunisere og mot til å løse problemer kvalitets- og resultatbevissthet – hva/hvordan? lojalitet mot institusjonen og fattede vedtak institusjonsbygging ta på seg interne og eksterne verv serviceinnstilling initiativ og selvstendighet samarbeid og samhandling med andre DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 13

14 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP Egen innsats for egen lønn!  God søknad inneholder gode begrunnelser linket opp mot lokal lønnspolitikk og bibliotekets strategiske planer  Konkrete formuleringer og beskrivelser, gjerne eksempler  Be gjerne lokallag om å holde et kurs/veiledning i hvordan skrive en god søknad  Alle typer konkret informasjon om resultatoppnåelse, initiativ du har tatt, utvikling forbedring av rutiner osv.  Ta gjerne med konkrete evalueringer/tilbakemeldinger du har fått  Beskriv relevant kompetanseutvikling du har gjennomført  Egen innsats i forhold til å forbedre arbeidsmiljø DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 14

15 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP Dokumenter og avtaler til bruk for å få til en positiv lønnsutvikling  Lønnspolitisk strategi for Forskerforbundet sk-strategi/ sk-strategi/  Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor serien_ _staten.pdf serien_ _staten.pdf  Tariffavtaler: personal/Tariffavtaler/http://www.forskerforbundet.no/Lonn-og- personal/Tariffavtaler/  Kriterier for lønnsplassering av bibliotekarstillinger: /FBF/VEILEDENDE-KRITERIER-FOR-LONNSPLASSERING- AV-BIBLIOTEKARSTILLINGER/ /FBF/VEILEDENDE-KRITERIER-FOR-LONNSPLASSERING- AV-BIBLIOTEKARSTILLINGER/ DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 15


Laste ned ppt "UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP www.umb.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google