Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor seminaret og hvorfor senger?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor seminaret og hvorfor senger?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor seminaret og hvorfor senger?
Senger blir stadig mindre viktig Senger skaper alltid de store dimensjoneringsdiskusjonene Enorm økning av eldre pasienter Han har ingen tro på at korridorpasientene forsvinner. Eiliv Brenna, avdelingssjef ved Medisinsk avdeling på St. Olavs Hospital, frykter den store eldrebølgen som starter i 2007. Smekk til søvnklinikk Søvnklinikken Omnia får ikke lenger tilskudd til å drive søvnutredning i hotellsenger. Statlige helsekroner skal ikke lenger gå ut i eventyrlig privat utbytte.

2 Hva er en seng?

3 Noen sengenavn Normale senger Lettsenger Observasjonssenger
Intermediære senger Lette overvåkningssenger Tunge overvåkningssenger Oppvåkningssenger Intensivsenger Fødesenger Barselsenger Barnesenger Kuvøser Voksesenger Infeksjonssenger Dagsenger Hvilesenger Hotellsenger Pasienthotell Sykehotell

4 Utviklingen av senger Plasser for eldre utenfor sykehus
Somatiske og psykiatriske senger i Norge

5 Hvorfor skal vi ha senger? Hva brukes de til?
Senger for behandling Senger for hvile Senger for overnatting Senger for å bedre tilgjengeligheten til pasientene Hva skal så være rundt sengene? Toalett og bad Oppholdsrom Samtalerom Behandlingsrom Spiserom

6 Hva er en spesialistbestemt seng?
Hva er forskjellen mellom en Øyeseng? Geriatrisk seng? Indremedisinsk seng? Ortopedisk seng? Kan vi heller snakke om funksjon? Respiratortrengende? Behandling krever sengeleie? Etter egen bevegelighet? Ulike grader av pleietrengende? Et sted å være?

7 Eksempler på ekspensjon i modernitetens navn
St. Olav Østfold fra stol til seng – hva skjedde? Hadde ca. 699 senger og ville ha hotellsenger Arealberegningene forutsatt 734 normalsenger + 54 sykehotellsenger + 67 pasienthotellsenger + 52 obs/intermediærsenger dagplasser Har i dag 504 senger RH skulle fra 900 til 540 senger, økte intensivområdet Pasienthotellene – hvor kommer de inn. St. Olav har 110 senger HFP1 HFP2 Dagpasienter 26940 147 senger 37948 164 senger Døgnpasienter 189735 613 senger 132838 802 senger

8 Kan økonomiske refusjonsordninger hjelpe?
Tidligere Normerte senger og normerte stillinger var budsjettrammen I dag ISF er knyttet til behandling, men forutsetter innleggelse Skal vi ha en egen refusjon for opphold i seng? Skal refusjonsordningen gjøre det kostbart å ha senger? Bør man holde på hovedlinjen at den økonomiske refusjonen skal tilstrebe å være nøytral og kostnadsdekkende?

9 Hva bør gjøres? Lage funksjonelle sengedefinisjoner
Ikke for mange Veiledninger for hva som bør vektlegges i området rundt de enkelte sengegruppene Diskutere nødvendigheten av nærhet


Laste ned ppt "Hvorfor seminaret og hvorfor senger?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google