Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Hvorfor seminaret og hvorfor senger?  Senger blir stadig mindre viktig  Senger skaper alltid de store dimensjoneringsdiskusjonene Enorm økning av eldre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Hvorfor seminaret og hvorfor senger?  Senger blir stadig mindre viktig  Senger skaper alltid de store dimensjoneringsdiskusjonene Enorm økning av eldre."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Hvorfor seminaret og hvorfor senger?  Senger blir stadig mindre viktig  Senger skaper alltid de store dimensjoneringsdiskusjonene Enorm økning av eldre pasienter Han har ingen tro på at korridorpasientene forsvinner. Eiliv Brenna, avdelingssjef ved Medisinsk avdeling på St. Olavs Hospital, frykter den store eldrebølgen som starter i 2007. Smekk til søvnklinikk Søvnklinikken Omnia får ikke lenger tilskudd til å drive søvnutredning i hotellsenger. Statlige helsekroner skal ikke lenger gå ut i eventyrlig privat utbytte.

2 2 Hva er en seng?

3 3 Noen sengenavn  Normale senger  Lettsenger  Observasjonssenger  Intermediære senger  Lette overvåkningssenger  Tunge overvåkningssenger  Oppvåkningssenger  Intensivsenger  Fødesenger  Barselsenger  Barnesenger  Kuvøser  Voksesenger  Infeksjonssenger  Dagsenger  Hvilesenger  Hotellsenger  Pasienthotell  Sykehotell

4 4 Utviklingen av senger Somatiske og psykiatriske senger i Norge Plasser for eldre utenfor sykehus

5 5 Hvorfor skal vi ha senger? Hva brukes de til?  Senger for behandling  Senger for hvile  Senger for overnatting  Senger for å bedre tilgjengeligheten til pasientene  Hva skal så være rundt sengene?  Toalett og bad  Oppholdsrom  Samtalerom  Behandlingsrom  Spiserom

6 6 Hva er en spesialistbestemt seng?  Hva er forskjellen mellom en  Øyeseng?  Geriatrisk seng?  Indremedisinsk seng?  Ortopedisk seng?  Kan vi heller snakke om funksjon?  Respiratortrengende?  Behandling krever sengeleie?  Etter egen bevegelighet?  Ulike grader av pleietrengende?  Et sted å være?

7 7 Eksempler på ekspensjon i modernitetens navn  St. Olav  Østfold fra stol til seng – hva skjedde?  Hadde ca. 699 senger og ville ha 622 + 56 hotellsenger  Arealberegningene forutsatt 734 normalsenger + 54 sykehotellsenger + 67 pasienthotellsenger + 52 obs/intermediærsenger + 200 dagplasser  Har i dag 504 senger  RH skulle fra 900 til 540 senger, økte intensivområdet  Pasienthotellene – hvor kommer de inn. St. Olav har 110 senger HFP1HFP2 Dagpasienter26940147 senger37948164 senger Døgnpasienter189735613 senger132838802 senger

8 8 Kan økonomiske refusjonsordninger hjelpe?  Tidligere  Normerte senger og normerte stillinger var budsjettrammen  I dag  ISF er knyttet til behandling, men forutsetter innleggelse  Skal vi ha en egen refusjon for opphold i seng?  Skal refusjonsordningen gjøre det kostbart å ha senger?  Bør man holde på hovedlinjen at den økonomiske refusjonen skal tilstrebe å være nøytral og kostnadsdekkende?

9 9 Hva bør gjøres?  Lage funksjonelle sengedefinisjoner  Ikke for mange  Veiledninger for hva som bør vektlegges i området rundt de enkelte sengegruppene  Diskutere nødvendigheten av nærhet


Laste ned ppt "1 Hvorfor seminaret og hvorfor senger?  Senger blir stadig mindre viktig  Senger skaper alltid de store dimensjoneringsdiskusjonene Enorm økning av eldre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google