Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Clipa Verdens første C02 nøytrale konvolutt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Clipa Verdens første C02 nøytrale konvolutt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Clipa Verdens første C02 nøytrale konvolutt
Nyhet! Clipa Verdens første C02 nøytrale konvolutt - For miljøets skyld Clipa markedsføres og selges av Lyche Konvolutt AS. Lyche selger gjennom et etablert forhandlernett bestående av papirgrossister, trykkerier, kontorforhandlere og aktører innenfor produksjon Direkte Reklame. Lyche Konvolutt er en av landets største konvoluttprodusenter med produksjon, lager, trykkeri og salg I Drammen. Lyche Konvolutt er også en del av Mayer Kuvert, som er europas største innenfor konvoluttproduksjon. Clipa konvoluttene produseres i Tyskland hos Mayer Kuvert.

2 x + = C02 nøytral Clipa C02 nøytral – hva mener vi med det?
CO2 nøytral papirproduksjon CO2 nøytral konvoluttproduksjon x Reduksjon av C02 utslipp Klimakvoter + = C02 nøytral C02 nøytral – hva mener vi med det? Konvolutten og papiret er produsert C02 nøytralt både papirfabrikken som produserer papiret og konvoluttfabrikken som produserer konvolutten har meget lave utslipp av C02. Det lille utslippet som er av Co2 betales det klimakvoter for. C02 nøytralt papir og Co2 nøytral produksjon. Clipa er produsert av et papir som heter Impact og kommer fabrikken Lenzing AS Lenzing har gjennom flere tiltak redusert utslipp til luft og vann til et meget lavt nivå. Tiltakene gjør at utslippet av C02 er kun 189 kg. pr tonn produsert papir. (Vanlig utslipp ved produksjon av hvitt papir er kg pr tonn. ) Det lave utslippet gjør at Lenzing klassiferes I klasse A – når det gjelder papirproduksjon, klassifiseringen utføres av et firma som heter Climate Partner. For det gjenstående C02 utslippet betaler Lenzing klimakvoter. Klimakvotene administreres av Climate Partner som bruker midlene til nye miljøvennlige prosjekter innenfor vind og vannkraft over hele verden. Mayer Kuvert som produserer konvolutten fra Impact papiret har gjort mange av de samme tiltakene som Lenzing. Mayer betaler også klimakvoter for den delen av klimautslipp som ikke kan unngås. Slike prosjekter gir kun mening hvis klimautslippet i bedriften er lavt – ellers ville kostnaden til klimakvotene blitt alt for høy. 2

3 C02 er en viktig del av vårt naturlige karbonkretsløpet
Hvorfor fokus på C02? C02 er en viktig del av vårt naturlige karbonkretsløpet C02 skapt av mennesker fører til at karbonkretsløpet kommer ut av balanse Ubalansen drivhuseffekten, utslippene fører til økt tempratur på jorden. Reduksjon av C02 utslipp er derfor viktig for å opprette den naturlige balansen på jorden. C02 Hvordan slipper vi ut c02 - Ved bruk av fossilt brensel, (olje, gass og kull) Avskogning av tropeskogen (trærne som skulle tatt opp c02 er borte) Hva skjer når vi får økt temperatur på jorden? – Vi får mer ekstrem og ustabilt vær, mer flom og tørke, isen på polene smelter og vannstanden øker. Karbondioksid (CO2) CO2 er en viktig del av det naturlige karbonkretsløpet, men menneskeskapte utslipp fører til at balansen forrykkes. De menneskeskapte utslippene utgjør om lag 5 prosent av det naturlige karbonkretsløpet. Rundt 7,2 milliarder tonn karbon slippes ut på grunn av brenning av fossilt brensel og lignende, mens avskoging av tropeskoger bidrar med om lag 1,6 milliarder tonn. Dette gir til sammen menneskeskapte utslipp på rundt 32 milliarder tonn CO2.  De menneskeskapte utslippene kan virke små sammenlignet med det naturlige kretsløpet, men de utgjør et tilskudd til et system som tidligere var i balanse. Mengden CO2 som ble tilført atmosfæren fra planter, dyr, land og hav var i tidligere tider den samme som den som blir tatt ut gjennom fotosyntese og lagring. Menneskelig aktivitet i form av brenning av fossile brensler og avskoging har økt mengden CO2 tilført atmosfæren utover det som blir tatt ut.  De mennskeskapte utslippene har ført til en økning av CO2-konsentrasjonen i atmosfæren på 36 prosent siden førindustriell tid. Konsentrasjonen ventes å fordoble seg i løpet av omtrent 50 år, dersom den nåværende utslippstrenden fortsetter. Dagens CO2-konsentrasjon er den høyeste på minst år. Solens energi skal enten bindes i planter eller stråle tilbake til rommet Klimagassene skaper et ”drivhus” i atmosfæren så en del av varmen blir på jorden Bruk av fossile energikilder øker oppvarmingen og drivhuseffekten, dette øker også problemet. 3

4 Clipa – det beste valget for miljøet
Konvolutter, et lite produkt i en stor sammenheng.. Hvis alle konvolutter i Norge var av Clipa kvalitet, ville vi årlig spart miljøet for 2 mill. Kg. C02 og ikke minst fått iverksatt nye prosjekter gjennom kjøp av klimakvoter. Konvolutter, et lite… I seg selv er konvolutter en lite produkt, men det brukes veldig mange verden over. Bare i Norge brukes ca. 1 milliard konvolutter i året. Hvis alle disse konvoluttene var fra kun C02 nøytrale produksjonssteder ville man redusere C02 utslippene betydelig, og ikke minst fått iverksatt nye prosjekter gjennom kjøp av klimakvoter verden over.

5 Clipas andre miljøfordeler
Svanemerket Både papir og konvolutt “Svanemerket stiller miljøkrav til produkter i hele livsyklusen, fra produksjon, i bruk og som avfall” Svanemerket stiller krav til produktet gjennom hele livssyklusen – og kravene til svanemerket innskjerpes etterhvert. Andre kjente miljøsertifiseringer som Emas, Iso og Miljøfyrtårn, er mer systemer som man jobber etter. I disse systemene setter bedriften selv mål. 5

6 Hvit og delikat overflate – godt egnet for trykk og profilering
Clipa 100% resirkulert papir Hvit og delikat overflate – godt egnet for trykk og profilering Resirkulert papir Mindre energikrevende å produsere Sparer skogen Løser et avfallsproblem Gir et signal om miljøansvar 6

7 Clipa Til de andre materialene ved siden av papiret i Clipa er også de mest miljøvennlige alternativene valgt: Vindusfolie Lim Innsidefarge Vindusfolie Vindusfolien i Clipa konvoluttene er laget av råvarer basert på planter, altså det vi kaller fornybare ressurser.  Materialet skilles lett ut i resirkuleringsprosessen. Konvolutter med denne type folie er også testet i illeggsmaskiner og kan pakkes uten problemer. Lim I Clipa konvoluttene benyttes kun vannbasert lim. Ved bruk av vannbasert lim er det ingen stoffer som må skilles ut eller behandles spesielt Innsidefarge Innsidefargen på Clipa konvoluttene er en nyutviklet farge  Denne fargen kan brytes helt ned og fjernes fra papirfibret når papiret resirkuleres. Konvoluttene som resirkuleres kan da brukes til å lage nytt hvitt papir. Tidligere har man ikke kunnet fjerne innsidefargen helt fra papiret og resultatet har vært den typiske grå –hvite resirkulerte fargen. 7

8 Clipa - sortiment E65 Mappe SKD, 75 gram
E (110x220 mm) Vindu 5 E65 Mappe SKD, 75 gram E65 Mappe SKD, vindu 5, 75 gram C5 Mappe SKD 75 gram C5 Mappe SKD, vindu gram C5 Mappe SKd, vindu gram C5 Pose SKD 75 gram C5 High Speed FG 75 gram C5 High Speed FG, vindu gram C5 High Speed FG, vindu gram EC4 Pose SKD, vindu gram C4 Pose SKD 90 gram C4 Mappe SKD 90 gram C (162x229 mm) Vindu 16 C5 (162x229 mm) Vindu 20 Forklaring Mappe – åpning på langsiden Pose - åpning på kortsiden High Speed – avrundet klaff – ment for maskinell pakking SKD – Selvklebende med dekkark til å rive av FG – Fugtgummiert – må fuktes for å lime Sortimentet har alle varianter som er vanlig å bruke på et kontor, samt C5 high speed for maskinell pakking. Varene kan tiltrykkes fra 1til 4 farger. Leveringstid på tiltrykk er ca. 1 uke. EC4 (229x312. mm) Vindu 18 8

9 Clipa – oppsummering Det beste alternativet med tanke på miljøet
C02 nøytral Svanemerket 100% resirkulert Delikat utseende – et godt grunnlag for profilering Det finnes ikke noe alternativ for deg som er opptatt av miljøet… 9


Laste ned ppt "Clipa Verdens første C02 nøytrale konvolutt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google