Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NCC Roads AS2014-06-231 Nyheter fra asfaltbransjen Geir Berntsen NCC Roads AS FoU-avdelingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NCC Roads AS2014-06-231 Nyheter fra asfaltbransjen Geir Berntsen NCC Roads AS FoU-avdelingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 NCC Roads AS2014-06-231 Nyheter fra asfaltbransjen Geir Berntsen NCC Roads AS FoU-avdelingen

2 NCC Roads AS2014-06-232 Nyheter fra asfaltbransjen •Presentasjon av NCC Roads •Klimaveien •PMB og tilsettingsstoffer •Funksjonskontrakter asfalt •Profilbetong

3 NCC Roads AS2014-06-233 NCC-konsernet •Konsernet omsatte for 58 milliarder svenske kroner og hadde 21 000 ansatte i 2007 •I Norge omsatte NCC for 7,4 milliarder kroner og det var rundt 2100 ansatte •NCC Roads hadde 490 ansatte i Norge i fjor

4 NCC Roads AS2014-06-234 Verdikjede Asfalt- utlegging Asfalt- produksjon Pukk og grus Veiservice NCC Roads

5 NCC Roads AS2014-06-235 NCC Roads Produktmix 2007 Asfaltproduksjon og utlegging 67% Pukk og grus 24% Veiservice 9%

6 NCC Roads AS2014-06-236 Nytt Sentrallaboratorium for NCC Roads •Innflyttet i april 2008 •Driftslaboratorium for Region øst •Forskningslaboratorium

7 NCC Roads AS2014-06-237 Sentrallaboratorium

8 NCC Roads AS2014-06-238 Et initiativ fra Asfaltentreprenørens Forening (AEF) ”Klimaveien”

9 NCC Roads AS2014-06-239 Utfordringer

10 NCC Roads AS2014-06-2310

11 NCC Roads AS2014-06-2311

12 NCC Roads AS2014-06-2312 Reduksjon av CO 2 i asfaltbransjen •CO 2 -utslipp fra asfaltfabrikkene skal reduseres med 10 % i løpet av 2008 og 2009 •Fokus på: –Forbruk av energi –Utslipp av CO 2 •Energibærere

13 NCC Roads AS2014-06-2313 Tiltak som vurderes for å redusere CO 2 -utslipp •Reduksjon av vanninnhold i tilslagsmaterialer •Lavtemperatur asfalt •Justering av brennere og tørke på fabrikkene •Endre fra fyringsolje til biobrensel eller gass •Intelligent styring av temperatur på bitumentanker •Øke holdbarheten på asfaltdekkene •Riktig valg av vedheftningsmiddel •Gjenbruk av asfalt. Reduksjon av CO 2 ?

14 NCC Roads AS2014-06-2314 Energiforbruk ved asfaltproduksjon Gjennomsnittsverdier: •77,3 kWh/tonn total energi •7,0 l/tonn fyringsolje •10,9 kWh/tonn elektrisk kraft

15 NCC Roads AS2014-06-2315 Betydning av vanninnhold og produksjonstemperatur 0,76 liter/tonn 0,3 liter/tonn NB! Vil variere noe etter virkningsgrad på tørketrommel og massetype. 1 % reduksjon i vanninnhold + senking av prod.temp. med 10 ºC gir en reduksjon i forbruk av fyringsolje med ca 15 %! 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % Vann- innh.

16 NCC Roads AS2014-06-2316 Alternativt brensel

17 NCC Roads AS2014-06-2317 Fiskeolje •NCC vil sannsynligvis bruke 2 mill. tonn fiskeolje i 2009 •Forbruk i NCC ca. 8,6 mill. liter fyringsolje pr. år •Utgjør ca 25 % av NCCs forbruk av fyringsolje

18 NCC Roads AS2014-06-2318 Hensikt – forbedre bindemiddelets egenskaper PMB og andre tilsettingsstoffer

19 NCC Roads AS2014-06-2319

20 NCC Roads AS2014-06-2320

21 NCC Roads AS2014-06-2321 DEFINISJONER OG BEGREPER •I polymermodifisert bindemiddel inngår –PmA, som står for polymermodifisert asfalt, dvs at modifiseringen skjer i asfaltverket –PmB, som står for polymermodifisert bitumen, dvs at modifiseringen skjer før det tilsettes i asfaltverket –PmB koncentrat. Dette er et produkt som tynnes ut i fabrikken til ønsket modifiseringsgrad •Anvendning av PmA krever ingen polymerbitumenfabrikk •PmA respektive PmB inneholder vanligvis ulike polymertyper med ulike egenskaper

22 NCC Roads AS2014-06-2322 PMA BITUMENPMB - konsentrat Stabilisator NBS Vedheftningsmiddel x % y % z % m % Bindemiddel. Egenskaper = f(x, y, z, m, n,..) Andre tilsetninger n %

23 NCC Roads AS2014-06-2323 Fordeler •Stor fleksibilitet •Enklere logistikk •Mindre behov for bindemiddeltanker •Mindre bitumen på lager (energibesparelser)

24 NCC Roads AS2014-06-2324 Forsøk for dokumentasjon av PmA Rv 282 Amtmannsv.-Reistadlia i Drammen/Lier Samarbeid NCC Roads, SV Reg. Sør og Vegdirektoratet

25 NCC Roads AS2014-06-2325 Fordeler Eksempler Funksjonskontrakter

26 NCC Roads AS2014-06-2326 Funksjonskontrakter Utlysning 2009-2012

27 NCC Roads AS2014-06-2327 Utfordringer •Behov for utvikling av holdbare dekketyper •Kunnskap om kontraktsformen –risikovurderinger •Kunnskap om eksisterende veg •Forholdet mellom laboratorieresultater og felt •Utførelsen minst like viktig som massetype/produksjon på verk!

28 NCC Roads AS2014-06-2328 Typer kontrakter •I hovedsak kontrakter som er knyttet opp til sporutvikling –gjøres opp normalt etter 2-7 år •Funksjonskontrakt på jevnhet –gjøres opp 1. året •Kontrakter på andre funksjonsegenskaper kan komme i fremtiden –støy –støv –lyshet –friksjon

29 NCC Roads AS2014-06-2329 Et produkt fra NCC Roads http://www.profilbetong.no Profilbetong

30 NCC Roads AS2014-06-2330 Hvem er NCC Roads AS, Profilbetong ? •NCC Roads AS, Profilbetong ble startet i Kristiansand i 1982. •Arbeidsområdet er hele Norge og noe i Finland, vi har ambisjoner om å bli en aktør i Sverige og Danmark •Norges første leverandør av CE-godkjente betongprofiler. Godkjent av Vegdirektoratet i 2003 •2 tilgjengelige profiler som er godkjent i.h.t. (NS)-EN-1317 (H2 – H4b –) og 1 profil som er godkjent av norske trafikkmyndigheter for bruk i lavhastighetsområder (Svelvik-Elipse) •Ledelsen er i Kristiansand og består av 3 personer. •Vi tilhører NCC Roads AS, region syd.

31 NCC Roads AS2014-06-2331 Ressurser •2 store profilstøpemaskiner – type Wirtgen SP 250. –5-6 mann •5 støpemaskiner for små profiler, maks høyde 27cm –1-3 mann •Grusutlegger •Bandbil

32 NCC Roads AS2014-06-2332 Prosjekter Norge Sollihøgda – E16 •Gamle betongelementer ble nytt trafikksikkert rekkverk. •Betongelementene hadde mange store skader og defekter •Det stilles store krav til betongkvaliteten. •Minimum overdekning til armering 7 cm.

33 NCC Roads AS2014-06-2333 Prosjekter i Norge Trollstigen – Turistveg •Veldig dårlige og ødelagte rekkverk ble erstattet med en flott ny profil. •Jobben tok 4 dager. •Kun enkelt forarbeide var nødvendig.

34


Laste ned ppt "NCC Roads AS2014-06-231 Nyheter fra asfaltbransjen Geir Berntsen NCC Roads AS FoU-avdelingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google