Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- Behaviorisme - Kognitiv psykologi. Læreren er autoritet, elevene skal ha disiplin Opptatt av resultater Kunnskapen kommer til personen utenfra ”Fylle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- Behaviorisme - Kognitiv psykologi. Læreren er autoritet, elevene skal ha disiplin Opptatt av resultater Kunnskapen kommer til personen utenfra ”Fylle."— Utskrift av presentasjonen:

1 - Behaviorisme - Kognitiv psykologi

2 Læreren er autoritet, elevene skal ha disiplin Opptatt av resultater Kunnskapen kommer til personen utenfra ”Fylle opp i en sekk” Mennesket blir sett på som passivt og påvirkelig i læringsprosessen

3 Behavioristisk menneskesyn ”mennesket er et objekt og passivt”

4 ”En grunnleggende antagelse er at mennesker streber etter det behagelige og helst vil unngå det ubehagelige” Viktige virkemidler i den behavioristiske læringen er belønning og straff

5 Prøver å lokke fram elevenes vilje Bruker motivasjon for å oppnå ønskede resultater av barna Kognitivisten lytter til elevene sine og bruker elevdeltakelse i klassen Den som lærer får ikke belønning/straff, drivkraften er menneskets iboende aktivitetstrang og vitebegjær Elevene er aktive i læringsprosessen.

6 Kognitivistisk menneskesyn ” mennesket er et subjekt og aktivt”

7 Ved behavioristisk læring vises læringen ved at personen synlig kan gjøre noe som den ikke kunne før læringen. Det som læres er endring i atferd, ikke kunnskap.

8 Ved kognitiv læring kan ikke læringen observeres direkte. Læringen er en indre prosess som griper inn i hele personlighetslivet. Læring blir tilegnelse av kunnskaper, ferdigheter eller holdninger.

9 Det har kommet såkalte neobehaviorister som er behaviorister som nærmer seg kognitivistene. Skillet mellom behaviorisme og kognitivisme er ikke så aktuelt i nyere læringsteorier. Begge teorier har blitt videreutviklet og erkjent at de sosiale omgivelsene har store betydninger i læringsprosessen. Man bør likevel se forskjellen på teoritradisjonene, for de reflekterer ulike grunnsyn som stadig dukker opp.


Laste ned ppt "- Behaviorisme - Kognitiv psykologi. Læreren er autoritet, elevene skal ha disiplin Opptatt av resultater Kunnskapen kommer til personen utenfra ”Fylle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google