Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SEKSJONS KONFERANSEN 20 – 21 februar 2013 Seksjon kirke, kultur og oppvekst.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SEKSJONS KONFERANSEN 20 – 21 februar 2013 Seksjon kirke, kultur og oppvekst."— Utskrift av presentasjonen:

1 SEKSJONS KONFERANSEN 20 – 21 februar 2013 Seksjon kirke, kultur og oppvekst

2 Deltakerliste seksjonskonferansen 2013 Fylket leder Anita Stokdal Fylket nest lederMargrethe Kaarvaag Fylket Styre medlem Bjørn Johannesen Fylket Styre medlem Torill Nesvåg Fylket Styre medlem Inger Wagle Leder Valg komité SKKOKirsten Krumshagen Avd Ryfylke Liv Karin Nærheim Avd Ryfylke Marianne Hausken Olsen Avd StavangerHilde L. Fredriksen Avd Stavanger Grete Karin Sunde Avd DalaneJane Paulsen Avd Hå Ingrid Sofie Haver Avd Hå Ingeborg Nærland Skjærpe Avd Sauda Bodil Sandal Avd Sola Venke Jørstad Moe Avd Rogaland fylke Torhild Østhus Avd Vindafjord Helge Ur Avd Klepp Svanhild Arnegård Avd Klepp Karina Rasmussen Avd Time Janne Nese Avd Time Anne Oftedal Avd Karmøy Flor de Maria Vold Avd Karmøy Signe Solnørdal Avd Randaberg Erna Randeberg SKKO sentralt Mette Henriksen Aas

3 Styret i Seksjon Kirke Kultur og Oppvekst (SKKO) 2011- 2013 har bestått av: •Leiar: Anita M. Stokdal Avd 688, Time •Nestleiar: Margrethe Kaarvaag, Avd 019, Stavanger •Styremedlem Torill Nesvåg Avd 151, Dalane •StyremedlemInger WagleAvd 192, Strand, Forsand •StyremedlemBjørn JohannesenAvd 019, Stavanger •Vara medlem Flor de Maria Vold Avd 323, Karmøy •Vara medlem Bjørg Wilson Avd 281, Sandnes •Vara medlem Roar KoldbjørnsenAvd 469, Rogaland Fylke • •Representantskapet: •Fylkesstyre Anita M. Stokdal Avd 688, Time •Representant Margrethe KaarvaagAvd 019, Stavanger •Representant Torill Nesvåg Avd 151, Dalane •Representant Inger WagleAvd 192, Strand, Forsand •1. Vara Flor de Maria VoldAvd 323, Karmøy •2- VaraBjørg WilsonAvd 281, Sandnes •3. VaraRoar KoldbjørnsenAvd 469, Rogaland Fylke

4 Program / Dagsorden : Kl. 14.00 Åpning Kl. 14.15 Hilsen frå Mette Henriksen Aas sentral seksjons leder i SKKO Kl. 1330 Godkjenning av dagsorden: Konstituering Sak 01: Årsmelding 2011 og 2012 Sak 02: Handlingsplan 2013 Sak 04: Innkomne forslag Sak 05: Valg for 2013 / 2014 Kl. 1500Avslutning

5 Konstituering: Valg av ordstyrer: forslag fra styre: Torhild Nesvåg. Valgt: …………….. Valg av sekretærer: forslag fra styre: Anita M. Stokdal og Margrethe Kaarvaag Valgt: ……………..………………… Tellekorps: forslag fra styre: Valgt: ………………….………………… Underskriving av protokoll forslag fra styre: Hilde L. Fredriksen og Torhild Østhus Valgt: ………………. …………….

6 Fylkes seksjonsmøte saker: •Sak 01/13: Årsmelding 2011 (se vedlegg 1) Årsmelding 2012 (se vedlegg 2) Forslag til vedtak: Årsrapportene tas til orientering •Sak 02/13 Handlingsplan 2013 og 2014 (se vedlegg 3) Forslag til vedtak: Handlingsplanen vedtas. Styret kan gjøre endringer ut fra økonomiske rammer for 2013 og 2014. •Sak 03/13 Økonomi: Seksjonen har holdt seg innenfor den økonomiske rammen for 2011. Det er brukt litt over rammen i 2012. Forslag til vedtak: Orienteringen om økonomien tas til orientering. •Sak 04/13 Innkommende forslag. Ingen kommet. •Sak 05/13 Valg ved valgkomiteen. Valg av ulike verv 2013-2015

7 Vedlegg 2 a Handlingsplan 2013 og 2014 Satsingsområder i hele perioden: •Samarbeid •Verving •Kurs / Tiltak / Samlinger •Følge sentrale føringer og fylkets kretsens satsinger •Forventninger fra de lokale seksjonsstyrene til fylket •Organisasjons og opplæring/videreutvikling •Arbeidsplassbesøk •Skolebesøk/Høyskole •Møtevirksomhet: •ca 1 møte pr mnd. Minus ferie. •Seksjonsledermøter, organisasjons utvikling •Godt fagforeningsarbeid. •Felles seminar, seksjonene på fylket •Invitere styret i seksjonen på møter i lokalforeningene •Regionsmøter, yrkesfaglig utvikling •Delta på sentrale samlinger •Fylkesstyremøter •Kommunevalg og fylkestingsvalg

8 Vedlegg 2 b Handlingsplan 2013 / 2014: •Rekruttere og reklamere for Yrkes NB i Barne og Ungdomsarbeiderfaget 2014. Fokus så tidlig som mulig for å få flere kommuner til å delta. •Nettverksbygging i alle avtaleområdene. Bruke Regionene. •Besøke foreningene eller regionene. •Verving - alle avtaleområder •Hele, faste stillinger. •Arbeidsplassbesøk. •Samarbeide med ungdommene om Skolebesøk - ungdomsskoler/videregående skoler og høyskole/universitet •Høyskolegruppene. •Samarbeid med andre seksjoner / regioner/fylkeskommunen/fylkesmannsembetet / KK •Seksjonssamlinger •Kurs / seminar / temakvelder. Her blir det laget egen plan •Info skriv ut til foreningene

9 Vedlegg 2 c Handlingsplan 2013 / 2014 •Kurs og utdanning: •§ 4A-Tvang / psykisk utviklingshemmede •Motivere flere til å ta Barne og Ungdoms arbeid 60 studie poeng. •Lederutvikling/ledere i barnehage og SFO •Leksehjelp •Stimulere til fysisk aktivitet i barnehage, skole og SFO •Aktuelle tema i tiden. •Godt fagforeningsarbeid. • •Konferanser •Høyskolekonferanse • •Styreutvikling •Samarbeid med Hordaland/Sogn og Fjordane •Tilbud til smale yrkesgrupper •Skolebesøk /samarbeid med ungdomsutvalget •Høyskolebesøk i samarbeidet med LO ungdom •Kurs: •Åpent for forslag for hele perioden • •Konferanser •Åpent for forslag for hele perioden •

10 Forslag til Årshjul, ny modell: •Se eget veldegg •Ca 17.00 Avslutning.


Laste ned ppt "SEKSJONS KONFERANSEN 20 – 21 februar 2013 Seksjon kirke, kultur og oppvekst."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google