Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesning 20: Modernitet og Modernisme Narve Strand.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesning 20: Modernitet og Modernisme Narve Strand."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesning 20: Modernitet og Modernisme Narve Strand

2 Hva er Modernitet? Troen på: (M1) Framskrittet (M2) Vitenskapelig metode (som nøkkel til sannhet om verden og sikre menneskets plass i den) (M3) Rasjonalisering/Instrumentell kontroll (M4) Troen individet/frihet (M5) Troen på kritikk (avsløringsstrategier) (jmf. Esben Schaanning, Modernitetens Oppløsning, 1993)

3 Modernisme vs. Modernitet •Estetiske modernisme •Oppsto 1800-tallet •Industrielle revolusjon → bevissthet om moderne liv som noe grunnleggende nytt

4 → To Retninger: (1)Bejaende (→ Hegel) (2) Kritisk (→ Kant).

5 Fra Representasjon til Impresjon og Uttrykk •Tradisjonell kunst: Fokus etterligning, skjønnhet, det opphøyde •Industrielle revolusjon umuliggjorde på mange måter denne

6 → Mer fokus framstille: •Hvilket inntrykk ting har gjort på kunstneren (Cezanne) •Hans uttrykksmåte (van Gogh) •Estetisering av det moderne

7 Estetisering av Det Moderne •Av det teknologiske (Shelley, Stevenson) •Det hverdagslige, det heslige og det onde (Flaubert, Baudelaire) → Også kimen til samfunnskritikk (Christian Krogh) og sosial reform (Bauhausskolen, Le Corbusier)

8 Abstraksjon som Kritikk •Formalisme •Utforske billedflatens muligheter •Frihet fra, distanse til industrielle samfunn og nytte → Kritisk potensial (Adorno)

9 Modernismen Oppsummert •Industrielle revolusjon undergraver tradisjonell kunst og design •Opphavet til modernismen → To retninger: •Bejaende → Hegel •Kritisk → Kant

10 Modernitetskritikk •Oppsto i kjølvannet av industrielle revolusjon og framveksten moderne demokrati •Avsløringsstrategier vendt mot det moderne hverdagsliv i frihetens og autonomiens tjeneste

11 Sartre •Fransk eksistensialist og marxist •Mennesket dømt til å være fri! •Underkastelse eller binding til moderne kapitalistiske samfunn/ytre forhold generelt = tingliggjøring •Kravet om autentisitet → Hvordan samfunn med andre i det hele tatt mulig?

12 Foucault •Fransk filosof og idéhistoriker •(B) ↔ (S), (SA) ← Maktstrukturer! •Framskritt, o.s.v. illusjon, dekke for vestlig maktambisjoner! •Individet verken er eller kan bli fritt! •Individet selv en historisk betinget konstruksjon! (”post-modernisme”) → Relativisme- og koherenseproblemet

13 De Beauvoir •Fransk forfatter og filosof •Kravet om autensitet gjelder også kvinnen! •Kjønn = sosial, historisk betinget konstruksjon •Den Andre → Selvstendig eksisterende Individ → Frigjøring for mye på mannens premisser? (Irigiray) → Fornuft og kritikk (M5) patrialkalsk og (S. Harding)?

14 Modernitet og Post-Modernitet •Habermas: Vi må opprettholde moderniteten! •Kommunikative språkhandlinger → forpliktelse på sannhet og normativitet! •Post-Modernitet en selvmotsigelse!

15 Modernitetens og Dens Kritikere Oppsummert •Modernitet •Modernitetskritikerne •”Post-Modernistene” •”Post-Post-Modernisme”? (Habermas)


Laste ned ppt "Forelesning 20: Modernitet og Modernisme Narve Strand."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google