Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Klimatförändringar – myt eller sanning? Vad vet man i dag? Högskolan Dalarna, Falun 07.10.2008 Pål J. Kirkeby Hansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Klimatförändringar – myt eller sanning? Vad vet man i dag? Högskolan Dalarna, Falun 07.10.2008 Pål J. Kirkeby Hansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Klimatförändringar – myt eller sanning? Vad vet man i dag? Högskolan Dalarna, Falun 07.10.2008 Pål J. Kirkeby Hansen

2 The Earth seen from Apollo 17 (07.12.72) (Wikipedia)

3 Klimatförändringar? Vad är klimat? Gjennomsnitt l lokalt, regionalt, globalt l Temperatur, nedbør, vind, … –Normaler pr. 30 år: »1901-1930 »1931-1960 »1961-1990 l Årstidsveksling l Geografisk inndeling i klimasoner ”Rekorder” l lokalt, regionalt, globalt l Høyeste/lavsete målte: –temperatur, nedbør, vind, trykk, vandstand

4 Klimatförändringar? Vilka förändringar? Myt från l ”Manns minne” l Ekstreme værsituasjoner som ”bevis” l Egne opplevelser l Andres historier l Noen politikere Sanning är: l Observert: Alle de åtte varmeste årene globalt, er etter1998 !! l Naturlige förändringar: JA, men over lang tid l Forskning –IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) –SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) –CICERO (Centre for International Climate and Environment Research, Norway ) –Opponenter

5

6 Bidrag til den naturlige drivhuseffekten Moln (Skyer) (H 2 O dråper)19% Vanndamp (H 2 O gass)48% Karbondioksid (CO 2 )21% Ozon (O 3 )6% Metan (CH 4 ) og lystgass (N 2 O)5% CO 2, CH 4, O 3, og N 2 O viktig for menneskeskapt forsterkning av drivhuseffekten. Kiehl og Trenberth (1997)

7 Svante Arrhenius * beregnet at en dobling av CO 2 konsentrasjonen vil øke den globale temperaturen med 5 – 6°C. Nyere estimater gjerne litt lavere. * Fra Terje Berntsen CICERO/IPCC

8 Faktorer som styrer klimaendringer * Ytre Variasjoner i solstråling Variasjoner i jordbanen Kontinentenes form og plassering Vulkansk aktivitet Indre Jordens refleksjonsevne Endringer i havet Endringer i biosfæren Endringer i atmosfæren:  gasser  partikler  skyer *Berntsen CICERO/IPCC

9 Hvor skal det ende? Det ”vet” IPCC!

10 l Opprettet av WMO og UNEP i 1988 l Nobelpris sammen med Al Gore 2007 l Fourth Assessment Report "Climate Change 2007" l IPCC driver ikke egen forskning: –Vurderer publisert forskning og kunnskaper om klimaendringer: Working Group IWorking Group I naturvitenskapelige aspekter Working Group IIWorking Group II sårbarhet i sosiøkonomiske og naturlige systemer; konsekvenser, muligheter for tilpasning Working Group IIIWorking Group III begrense utslipp av drivhusgasser og andre tiltak for lindring av konsekvensene IPCC

11 Konklusjoner fra IPCC 4, WG1 l Det meste av økning i globale middeltemperatur etter 1950 er very likely* (mycket sannoligt) fra økning i anthropogen drivhusgasskonsentrasjon –*p>90%, IPPC 3 (2001): likely p>66% l Menneskelig påvirkning omfatter nå også andre klimaaspekter som kontinentale gjennosmnitts- temperaturer, atmosferiske sirkulasjonsstrømmer og noen typer ekstremvær l Det er likely* (sannoligt) at drivhusgassene alene ville gitt større oppvarming enn observert fordi vulkanske og anthropogene aerosoler har begrenset noe av oppvarmingen som ellers ville skjedd –*p>66% (Alt er min oversetting)

12 1904 Vilhelm Bjerknes om vær- og klimaprognoser: l Kan lages ved hjelp av likningene for naturlovene –ved å beregne fordelingen av atmosfærens tilstand for ethvert tidspunkt framover i tid, dersom man kjenner tilstanden i øyeblikket. l Det manglet to ting i 1904: –Nøyaktige observasjoner av tilstanden over ”hele verden” –Datamaskiner til å gjøre beregningene l Det har forskerne nå! * Var i 1904 professor i mekanikk og matematisk fysikk ved Stockholms Högskola

13 Input: Utslippscenarier A1, A2, B1, B2 Matematiske modell- bergninger Output: Prognoser Usikkerhet Input: Observasjoner: atmosfærens tilstand Hvordan lages prognoser for klima? ? likningene for naturlovene

14 Input: IPCC’s utslippscenarier A1: Meget rask økonomisk vekst, lav befolkningsvekst, rask introduksjon av ny og mer effektiv teknologi A2: Høy befolkningsvekst, og mindre bekymring for rask økonomisk vekst B1: “Rene” teknologier, vekt på globale løsninger på miljø og sosial bærekraft (sustainability), tiltak for rask utvikling av teknologi Oppvarmende: CO 2 Avkjølende: SO 2 Fra modell- bergninger

15 Output: Komponentenes bidrag til global oppvarming (Radiative forsing) i Wm -2 sammenliknet med normal innstrålt solenergi: Globalsnitt v/bakken i klarvær 342Wm -2 ; Sverige ca.125-80Wm -2 Prognose: +1,6 Wm -2 ► 0,5% energiøkning Usikkerhet: +/-1,0 Wm -2

16 Output: Prognoser for økning i global middeltemperatur Prognoser: 1,8 - 4,0 grader varmere Usikkerhet: opptil +/-2,0 grader

17 *A2: Rask befolkningsvekst, og mindre bekymring for rask økonomisk vekst Grader økning Scenario A2* gir prognose for lokal temperatur økning 2090-2099

18 Prognoser for økning i havnivå Usikkerhet i enkelt- bergning Prognose Scenarier

19 Prognoser for endring i lokalt skydekke

20 Prognoser for endring i lokal nedbør

21 Hvis gjennomsnittene øker – hva da med ekstreme værsituasjoner? Frekvens Frekvensfordeling av lokal temperatur, havnivå, skyer, nedbør, vind, … Gjennomsnitt nå Fremtidig snitt Nå Frekvensfordeling Fremtid Ekstreme værsituasjoner Oftere

22 Working Group IIWorking Group II (om sårbarhet i sosiøkonomiske og naturlige systemer; konsekvenser, muligheter for tilpasning ) Klimaendringer (temp, nedbør, vind, havnivå,…)  Bio-fysiske endringer (Flom/tørke, ras, erosjon, virkninger på naturlige og kultiverte økosystemer)  Samfunnsmessige virkninger (Produktivitet i jord-, og skogbruk, fiske, samferdsel, energi, turisme; næringsgrunnlag og bosetning)  Velferd/Livskvalitet

23 Klimatförändringar: Hvordan vil det merkes i Falun, Dalarna? På: l temperatur l årstidsveksling l skydekke l nedbør l ekstremvær På: l førke l flom l ras l erosjon l naturlige økosystemer l kultiverte økosystemer På: l produktivitet i jord-/skogbruk, l fiske l samferdsel l energibruk l turisme l næringsgrunnlag l bosetning

24 Klimatförändringar: Hva er mest problematisk i Falun, Dalarna, for Sverige, Nord-vest Europa, Middelhavslandene, Afrika … Jorda l Gradvis, men relativt hurtig, endringer i gjennomsnittsverdier på lokal temperatur, havnivå, skydekke, nedbør, vind, … l Hyppigere ekstremvær? l For hvem? ?


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Klimatförändringar – myt eller sanning? Vad vet man i dag? Högskolan Dalarna, Falun 07.10.2008 Pål J. Kirkeby Hansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google