Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klimatförändringar – myt eller sanning? Vad vet man i dag?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klimatförändringar – myt eller sanning? Vad vet man i dag?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Klimatförändringar – myt eller sanning? Vad vet man i dag?
Högskolan Dalarna, Falun Pål J. Kirkeby Hansen

2 The Earth seen from Apollo 17( ) (Wikipedia)

3 Klimatförändringar? Vad är klimat?
Gjennomsnitt lokalt, regionalt, globalt Temperatur, nedbør, vind, … Normaler pr. 30 år: Årstidsveksling Geografisk inndeling i klimasoner ”Rekorder” lokalt, regionalt, globalt Høyeste/lavsete målte: temperatur, nedbør, vind, trykk, vandstand

4 Klimatförändringar? Vilka förändringar?
Myt från ”Manns minne” Ekstreme værsituasjoner som ”bevis” Egne opplevelser Andres historier Noen politikere Sanning är: Observert: Alle de åtte varmeste årene globalt, er etter1998 !! Naturlige förändringar: JA, men over lang tid Forskning IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) CICERO (Centre for International Climate and Environment Research, Norway) Opponenter

5

6 Bidrag til den naturlige drivhuseffekten
Moln (Skyer) (H2O dråper) 19% Vanndamp (H2O gass) 48% Karbondioksid (CO2) 21% Ozon (O3) 6% Metan (CH4) og lystgass (N2O) 5% Kiehl og Trenberth (1997) prosent CO2, CH4, O3, og N2O viktig for menneskeskapt forsterkning av drivhuseffekten.

7 Svante Arrhenius* beregnet at en dobling av CO2 konsentrasjonen vil øke den globale temperaturen med 5 – 6°C. Nyere estimater gjerne litt lavere. * Fra Terje Berntsen CICERO/IPCC

8 Faktorer som styrer klimaendringer*
Ytre Variasjoner i solstråling Variasjoner i jordbanen Kontinentenes form og plassering Vulkansk aktivitet Indre Jordens refleksjonsevne Endringer i havet Endringer i biosfæren Endringer i atmosfæren:  gasser  partikler  skyer *Berntsen CICERO/IPCC

9 Hvor skal det ende? Det ”vet” IPCC!

10 IPCC Opprettet av WMO og UNEP i 1988 Nobelpris sammen med Al Gore 2007
Fourth Assessment Report "Climate Change 2007" IPCC driver ikke egen forskning: Vurderer publisert forskning og kunnskaper om klimaendringer: Working Group I naturvitenskapelige aspekter Working Group II sårbarhet i sosiøkonomiske og naturlige systemer; konsekvenser, muligheter for tilpasning Working Group III begrense utslipp av drivhusgasser og andre tiltak for lindring av konsekvensene

11 Konklusjoner fra IPCC 4, WG1
Det meste av økning i globale middeltemperatur etter 1950 er very likely* (mycket sannoligt) fra økning i anthropogen drivhusgasskonsentrasjon *p>90%, IPPC 3 (2001): likely p>66% Menneskelig påvirkning omfatter nå også andre klimaaspekter som kontinentale gjennosmnitts-temperaturer, atmosferiske sirkulasjonsstrømmer og noen typer ekstremvær Det er likely* (sannoligt) at drivhusgassene alene ville gitt større oppvarming enn observert fordi vulkanske og anthropogene aerosoler har begrenset noe av oppvarmingen som ellers ville skjedd *p>66% (Alt er min oversetting)

12 1904 Vilhelm Bjerknes om vær- og klimaprognoser:
Kan lages ved hjelp av likningene for naturlovene ved å beregne fordelingen av atmosfærens tilstand for ethvert tidspunkt framover i tid, dersom man kjenner tilstanden i øyeblikket. Det manglet to ting i 1904: Nøyaktige observasjoner av tilstanden over ”hele verden” Datamaskiner til å gjøre beregningene Det har forskerne nå! * Var i 1904 professor i mekanikk og matematisk fysikk ved Stockholms Högskola

13 Input: Observasjoner:
Hvordan lages prognoser for klima? likningene for naturlovene Input: Observasjoner: atmosfærens tilstand Matematiske modell- bergninger Output: Prognoser Usikkerhet Input: Utslippscenarier A1, A2, B1, B2 ?

14 Input: IPCC’s utslippscenarier A1: Meget rask økonomisk vekst, lav befolkningsvekst, rask introduksjon av ny og mer effektiv teknologi A2: Høy befolkningsvekst, og mindre bekymring for rask økonomisk vekst B1: “Rene” teknologier, vekt på globale løsninger på miljø og sosial bærekraft (sustainability), tiltak for rask utvikling av teknologi Fra modell- bergninger Oppvarmende: CO2 Avkjølende: SO2

15 Output: Komponentenes bidrag til global oppvarming (Radiative forsing) i Wm-2 sammenliknet med normal innstrålt solenergi: Globalsnitt v/bakken i klarvær 342Wm-2; Sverige ca Wm-2 Prognose: +1,6 Wm-2 ► 0,5% energiøkning Usikkerhet: +/-1,0 Wm-2

16 Output: Prognoser for økning i global middeltemperatur
1,8 - 4,0 grader varmere Usikkerhet: opptil +/-2,0 grader

17 Scenario A2* gir prognose for lokal temperatur økning 2090-2099
*A2: Rask befolkningsvekst, og mindre bekymring for rask økonomisk vekst Grader økning

18 Prognoser for økning i havnivå
Usikkerhet i enkelt- bergning Prognose Scenarier

19 Prognoser for endring i lokalt skydekke

20 Prognoser for endring i lokal nedbør

21 Hvis gjennomsnittene øker – hva da med ekstreme værsituasjoner?
Fremtidig snitt Gjennomsnitt nå Frekvensfordeling Fremtid Frekvens Ekstreme værsituasjoner Oftere Frekvensfordeling av lokal temperatur, havnivå, skyer, nedbør, vind, …

22 Bio-fysiske endringer Velferd/Livskvalitet
Working Group II (om sårbarhet i sosiøkonomiske og naturlige systemer; konsekvenser, muligheter for tilpasning ) Klimaendringer (temp, nedbør, vind, havnivå,…) Bio-fysiske endringer (Flom/tørke, ras, erosjon, virkninger på naturlige og kultiverte økosystemer) Samfunnsmessige virkninger (Produktivitet i jord-, og skogbruk, fiske, samferdsel, energi, turisme; næringsgrunnlag og bosetning) Velferd/Livskvalitet

23 Klimatförändringar: Hvordan vil det merkes i Falun, Dalarna?
På: temperatur årstidsveksling skydekke nedbør ekstremvær På: førke flom ras erosjon naturlige økosystemer kultiverte økosystemer På: produktivitet i jord-/skogbruk, fiske samferdsel energibruk turisme næringsgrunnlag bosetning

24 Klimatförändringar: Hva er mest problematisk i Falun, Dalarna, for Sverige, Nord-vest Europa, Middelhavslandene, Afrika … Jorda Gradvis, men relativt hurtig, endringer i gjennomsnittsverdier på lokal temperatur, havnivå, skydekke, nedbør, vind, … Hyppigere ekstremvær? For hvem? ?


Laste ned ppt "Klimatförändringar – myt eller sanning? Vad vet man i dag?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google