Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Technology and Society 1 Hvilke virkninger gir bilavgiftsystemer, og hvilken holdning har befolkningen til disse? Eirik Skjetne SINTEF Veg- og transportplanlegging.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Technology and Society 1 Hvilke virkninger gir bilavgiftsystemer, og hvilken holdning har befolkningen til disse? Eirik Skjetne SINTEF Veg- og transportplanlegging."— Utskrift av presentasjonen:

1 Technology and Society 1 Hvilke virkninger gir bilavgiftsystemer, og hvilken holdning har befolkningen til disse? Eirik Skjetne SINTEF Veg- og transportplanlegging

2 Technology and Society 2 ”Lessons Learned” i Trondheim PROGR€SS-prosjektet:  Langtidseffekter av bomsystemet, (1991- 2004)  Effekter av den nye sentrumsringen, åpnet november 2003  Studie av gjennomkjøringsprising Fokus på:  Teknisk system  Økonomi  Trafikkforhold  Holdninger  Rettferdighet

3 Technology and Society 3 Trondheimspakken

4 Technology and Society 4 Bomringen i Trondheim  Åpning oktober 1991:  Enkel bomring  12 bomstasjoner  Elektronisk betaling  Betaling Mandag -fredag, 06 – 17  Basisavgift: 10 kr  Rabatter avhengig av betaingsform og tid på døgnet

5 Technology and Society 5 Det sonebasert bomsystemet i Trondheim  Åpnet første halvdel av 1998:  Introduksjon av avgiftssoner  22 bomstasjoner  Betaling Mandag-fredag, 06 - 18  Basisavgift: 15 kr  November 2003:  Åpning av ny sentrumssone  27 bomstasjoner  31. desember 2005:  Bomsystemet avvikles

6 Technology and Society 6 Betalingsmetode  Elektronisk brikker med ubemannede bomstasjoner  85 % brikkebruk fra åpningen av bomringen  139 000 abonnenter (mai 2003)

7 Technology and Society 7 Inntekter  Bomringen 1991 ga for lave inntekter (70-80 mill kr)  Det sonebaserte systemet i 1998 økte inntektene (130 mill kr)  Økning av takstene økte inntektene til ca. 175 mill kr i 2003.  Sentrumssonen nødvendig for sluttfinansiering av Trondheimspakken. 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 1991199219931994199519961997199819992000200120022003 Årlige inntekter [mill. kr] Bomringen Bomsoner Taksthevinger

8 Technology and Society 8 Inntekter fra bomsystem i Trondheim  De totale bominntektene summeres opp til mer enn 1.500 mill. kr  Bominntektene har i tillegg utløst statlig investeringer på ca. 1.000 mill kr  De årlige driftskostnadene er ca. 10 % av de årlige inntektene  Ca. 20 % dvs. 500 mill kr til KSM-tiltak (kollektiv/sikkerhet/miljø)

9 Technology and Society 9 Endring av reisetidspunkt, hverdager  Bilførere på veg fra bolig til jobb (morgen), har liten mulighet for å endre reisetidspunkt:  Bilførere på veg fra jobb til bolig (ettermiddag), har mulighet for å endre reisetidspunkt til gratisperiode:  Bilførere fra bolig til innkjøp kan skifte fra betalingsperiode til gratisperiode om kveden:

10 Technology and Society 10 Trafikantene endrer reisetidspunkt  1991 Enkel bomring:  - 10% i trafikknivå i betalingsperiodene  + 8% / + 9% økning utenom betalingsperiodene, hhv kveld / helg  1998 Sonebasert bomsystem: - 30 % - 20 % - 10 % + 0 % + 10 % + 20 % + 30 % + 40 % 0600-10001000-18001800-0600Weekend Total tripsTrips crossing new 1998-cordon Monday - Friday Change in n. of trips by car per person, 1992 - 2001 - 30 % - 20 % - 10 % + 0 % + 10 % + 20 % + 30 % + 40 % 0600-10001000-18001800-0600Helg Total trafikkTrafikk i 1998-bomstasjonene Mandag - Fredag Endring av personbiltrafikken, 1992 - 2001

11 Technology and Society 11 Trafikale virkninger - oppsummering  Data: Trafikkundersøkelser i 1990, 1992 and 2001  1991 Enkel bomring:  - 10% i trafikknivå i betalingsperiodene  + 8% / + 9% økning utenom betalingsperiodene, hhv kveld / helg  Undersøkelsene gir ikke holdepunker for å hevde at bompenger medfører: .. reduksjon av totalt antall bilturer .. økning i utnyttelsen av bilparken (personer/bil)  Undersøkelsene både i 1991 og 1998 viser endring i: .. valg av kjørerute på relasjoner påvirket av bompengene .. valg av reisetidspunkt på relasjoner påvirket av bompengene .. reisemiddelfordelingen  PRISING ER ET EFFEKTIVT VIRKEMIDDEL FOR STYRING AV BILTRAFIKK

12 Technology and Society 12 Holdninger til bomsystemet - endring over tid 1991 - 2005

13 Technology and Society 13 Kunnskap om Trondheimspakken: Er Omkjøringsvegen en del av Trondheimspakken? 0 %20 %40 %60 %80 %100 % Mai 1991 Jun 1992 Jun 1993 Okt 2003 Bomringen åpnet okt. 1991

14 Technology and Society 14 Holdninger Trondheim og Tønsberg

15 Technology and Society 15 Holdning til vegprising

16 Technology and Society 16 Holdninger til bruk av inntektene 0 %20 %40 %60 %80 %100 % 25 % av bominntektene går til KSM-tiltak Finansiering av Nordre Avlastningsveg Finansiering av ny omkjøringsveg vest for sentrum Very negativeNegativeNeither - norPositiveVery positiveDo not know

17 Technology and Society 17 Mulig anvendelse av AutoPass etter 2005 Sentrumsring PP Gjennomkjøringsprising All gjennomgangstrafikk i gatenettet i Midtbyen avgiftsbelegges Avgift Ingen avgift Gjennomkjøringsprising

18 Technology and Society 18 Holdning til gjennomkjøringsprising 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Dagens bomsystemGjennomkjøringsavgift Midtbyen Kombinert gj.kj.avgift og parkeringsavgift Do not know/ No answer Very positive Positive Neither - nor Negative Very negative

19 Technology and Society 19 Virkning av informasjon på holdningene Holdningsendring avhengig av informasjon om bruken av inntektene 0 %20 %40 %60 %80 %100 % Gjennomkjøringsprising for sentrum - finansiere omkjøringsveger - finansiering av kollektivtrafikk - finansiering av lavere kollektivtakster Very negativeNegativeNeither - norPositiveVery positiveDo not know

20 Technology and Society 20 Holdninger knyttet til bomsystemet i Trondheim - oppsummering  Majoriteten av trafikantene er negativ til bomsystemet og vegprising  God begrunnelse og informasjon om bruken av inntektene gjør at holdningen til bompenger blir mer positiv  Trafikantene er positive til bruk av bompenger til kollektivtiltak

21 Technology and Society 21 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Technology and Society 1 Hvilke virkninger gir bilavgiftsystemer, og hvilken holdning har befolkningen til disse? Eirik Skjetne SINTEF Veg- og transportplanlegging."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google