Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Høringsseminar om trængsel og kørselsafgifter Adm. direktør Jacob Trondsen Fjellinjen AS København 26. januar 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Høringsseminar om trængsel og kørselsafgifter Adm. direktør Jacob Trondsen Fjellinjen AS København 26. januar 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Høringsseminar om trængsel og kørselsafgifter Adm. direktør Jacob Trondsen Fjellinjen AS København 26. januar 2009

2 2 FJELLINJEN AS  Ble etablert i 1989  Bomringen ble idriftsatt 1. februar 1990  Norges største bomselskap  Drifter to separate bomringer rundt Oslo (Oslo/Bærum)  Inntekter 2008 1.6 milliarder NOK  Estimat inntekter 2009 1.8 milliarder NOK  Estimat driftskostnader 2009 7,3%  28 bomstasjoner

3 3 Eierstruktur og avtaleforhold  Fjellinjen AS er et finansieringsselskap  Fjellinjen eies 60 % Oslo kommune og 40 % Akershus fylke  Fjellinjen er driftsoperatør for bompengeringene i Osloområdet  Staten har ingen eierinteresser i selskapet  Selskapet har avtale med Staten  Årlig overskudd overføres til Staten gjennom Statens vegvesen  Fjellinjen er fritatt for skatt og mva

4 4 Formålet med bompengeinnkrevingen i Oslo  Finansiere utbygging av veganlegg (fra 1989)  Finansiere infrastruktur for kollektivtransport (fra 2001)  Finansiere drift av kollektivtransport (fra 2008)  Det har ikke vært et mål å begrense trafikken  Veiprising/rushtidsprising er ikke innført så langt  AutoPASS systemet er forberedt for tidsdifferensierte takster som gir rushtidsprising

5 5 Betalingssystemet  Betaling hele døgnet alle dager i året  Lette kjøretøy 25 NOK/12,5 NOK i hhv Oslo og Bærum  Tunge kjøretøy tredobbel takst; 75 NOK/37,5 NOK (Oslo/Bærum)  Forhåndsbetalte avtaler gir 20 % rabatt  AutoPASS eller EasyGO kunder fra andre selskaper får 10 % rabatt  Enforcement ved bruk av video bilder (97% effektivitet)  300 NOK i tilleggsavgift ved manglende betaling av faktura  Fritak for uttrykningskjøretøy, buss i rute, handikappede, elektrisk bil, hydrogenbil og motorsykkel  Siden betalingen er en avgift og ikke skatt skal alle betale uavhengig av nasjonalitet

6 6 Volumer  580 000 avtaler  ÅDT i Oslo 262 000  ÅDT i Bærum 72 000  82% av alle passeringer har AutoPASS eller EasyGo avtale  18 % uten avtale/brikke  Det tas opp til 240 000 videobilder pr dag  Hvert kjøretøy fotograferes forfra og bakfra 330 000 passeringer pr døgn

7 7 Tradisjonell bomstasjon E6  AutoPASS-feltet har en kapasitet på ca. 1800 kjøretøy/time  Ca. 300 kjøretøy pr. time i manuelt og myntfelt

8 8 Automatiske bomstasjoner  Oppstart 2. februar 2008  Betaling med:  Forhåndsbetalte AutoPASS avtaler, betaling med AutoPASS brikker  AutoFaktura/etterbetaling basert på videoregistrering av kjøretøy uten avtale/brikke  Etterbetaling basert på AutoPASS/BroBizz for EasyGo kunder  Kontant: SMS/Service stasjoner  Kan tegne avtale der passeringsopplysninger umiddelbart slettes  Automatiseringen ga ca 50 millioner i reduserte bemanningskostnader og andre driftskostnader pr år  Total netto nytte pr mnd. I tillegg positive effekter i forhold til trafikkavvikling, miljø, trafikksikkerhet, redusert arealbehov

9 9 Eksempel på automatisk bomstasjon på flerfeltsveg (E6/Rv 190)

10 10 Utfordringer ved automatiske bomstasjoner  Store mengder videobilder  Inntektstap fra følgende kilder  Utenlandske kjøretøy  Uleselige video bilder (3%)  Økte kostnader  Kontant betaling via servicestasjoner  Håndtering videobilder  Økt antall fakturaer  Oppslag i bilregistre  Informasjon – 02012  Personvern Sørkedalsvegen Strandvegen

11 11 Tiltak gjennomført for å redusere kostnadene  Lave investeringer, enkle plassbesparende konstruksjoner  Valg av de mest effektive teknologiske betalingsformene  Kontinuerlig effektivisering av de valgte betalingsformer (utstyr og driftsprosedyrer)  Oppmuntre flest mulig til å benytte brikker som er den mest effektive betalingsformen  Et takstsystem som underbygger de mest effektive innkrevingsformene  Samarbeid mellom selskaper nasjonalt og i Skandinavia gjennom interoperable betalingsløsninger og erfaringsutveksling  Setter brukernes behov i sentrum

12 12 Sammenstilling Oslo/Stockholm/London Oslo (2009)StockholmLondon Omsetning pr årNOK 1.800 millSEK 800 mill₤ 268 mill Driftskostnader pr årNOK 132 millSEK 220 mill*₤ 131 mill Åpningstid24/7Mon-fri 06-18Mon-fri 07-18 Antall passeringer pr dag330.000380.000150.000 Takst personbilNOK 20 - 25SEK 10 - 20₤ 8 pr dag Kostnad i % av omsetning7,3 %27.5 %48.9 % Kostnad pr passeringNOK 1,29SEK 2,23₤ 3,36 Teknologibrikke + videovideo

13 13 E18 tradisjonell stasjon 2007

14 14 E18 automatisk stasjon 2009

15 15 Oppslutning om bomringen i Oslo Siden 1990 har andelen som er positiv til bomringen svingt mellom 30 og 49 % I 2008 ble Oslopakke 3 innført, takstene ble økt og det ble etablert bomring på grensen mellom Oslo og Bærum I 2001 ble Oslopakke 2 innført og takstene økt

16 16 Holdninger til trafikantbetaling  Undersøkelse høsten 2008 viser at et flertall av de bosatte ønsker forlengelse av bomringene, men det er en generell økning i andel negative til bomringene  En økende andel av befolkningen mener at bomringene gjør at de reduserer sin bilbruk  Befolkningen er i stor grad fornøyd med innføringen av automatisert bomring  Et flertall oppgir at de er positive til å innføre tidsdifferensierte bompengetakster i Oslo

17 17 Takk for oppmerksomheten Kontaktdata: Jacob Trondsen Fjellinjen AS E-post: jacob.trondsen@fjellinjen.no Tlf: +47 22 98 40 67 Mob: +47 913 50 422 Oslo


Laste ned ppt "1 Høringsseminar om trængsel og kørselsafgifter Adm. direktør Jacob Trondsen Fjellinjen AS København 26. januar 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google