Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordisk lærebok i Audiologi  Prosjekt initiert av Nordisk Audiologisk Selskap (NAS)  Startet opp i 1999/2000  Redaksjonskomité med ett medl. fra hvert.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordisk lærebok i Audiologi  Prosjekt initiert av Nordisk Audiologisk Selskap (NAS)  Startet opp i 1999/2000  Redaksjonskomité med ett medl. fra hvert."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordisk lærebok i Audiologi  Prosjekt initiert av Nordisk Audiologisk Selskap (NAS)  Startet opp i 1999/2000  Redaksjonskomité med ett medl. fra hvert nordisk land (utvidet med to fra DK):  Stig Arlinger (SE)  Gylfi Baldursson (IS)  Tapani Jauhiainen (FI)  Einar Laukli (NO)  Per Nielsen (DK)  Birgit Svendsen (DK)

2 Økonomi  Hovedbidrag fra NAS  DKK 50.000 fra Nordisk Ministerråd  Figurer dekket delvis av midler fra Oticon- fondet  Norsk utgave: midler til oversettelse fra HLF og LFH  Statlig støtte til utgivelsen (?)

3 Nordisk lærebok i Audiologi Norsk utgave 2006/07 ? (37 forfattere, 4 fra Norge) Fagbokforlaget, Bergen

4 INNHOLD Forord Forfattere Introduksjon 1Akustikk 1.0Innledning 1.1Lyd 1.2Romakustikk 1.3Elektroakustikk

5 2Psykoakustikk 2.0Innledning 2.1Høreområdet 2.2Hørestyrke 2.3Hørestyrkenivå 2.4Recruitment, hyperacusis, fonofobi 2.5Hørselsnivå 2.6Sensation level 2.7Maskering 2.8Kritisk båndbredde 2.9Tonehøyde 2.10Diplacusis 2.11Klangfarge 2.12Svevning 2.13Frekvensoppløsning 2.14Tidsoppløsning 2.15Lydnivåoppløsning 2.16Temporal integrasjon 2.17Adaptasjon 2.18Habituering 2.19Binaural hørsel

6 3Språklig kommunikasjon 3.0Innledning 3.1Lingvistikk 3.2Fonetikk og fonologi 3.3Taleoppfattelse 3.4Språk- og taleutvikling 3.5Kognitive funksjoner 3.6Innlæring, trening, utvikling 3.7Nevral plastisitet

7 4Hørselssystemets utvikling og genetikk 4.0Innledning 4.1Embryonal utvikling 4.2Hørselsutvikling 4.3Audiologisk genetikk 5 Anatomi og fysiologi 5.0Innledning 5.1Det ytre øret 5.2Mellomøret 5.3Det indre øret 5.4Hørselsnerven og de sentrale hørselsbaner: anatomi 5.5Efferente hørselsbaner 5.6Sentrale hørselsbaner: fysiologi

8 6Hørselsmåling 6.0Innledning 6.1Uformelle prøver 6.2Psykoakustiske metoder med rentone- eller støybånds-stimuli 6.3Taleaudiometri 6.4Akustisk fysiologiske metoder 6.5Elektrofysiologiske metoder 6.6Barneaudiometriske målinger 6.7Testbatteri for topisk diagnostikk 6.8Utstyr for audiometri, kravspesifikasjoner og kalibrering 6.9Feilkilder og målenøyaktighet ved audiometri

9 7 Hørselstap 7.0 Innledning 7.1 Hørselstap hos barn 7.2 Hørselstap hos voksne 7.3 Sentrale hørselstap 7.4 Ikke-organiske hørselstap 7.5 Epidemiologi 7.6 Konsekvenser av hørselstap 7.7 Klassifisering av hørselstap 8 Medisinsk behandling 8.0 Innledning 8.1 Medikamentell behandling av hørselstap 8.2 Kirurgisk behandling av hørselstap 9 Tinnitus 9.0 Innledning 9.1 Tinnitusmåling 9.2 Tinnitusbehandling 9.3 Sammenfatning

10 10Rehabilitering 10.0Innledning 10.1Måling av funksjonstap og handikapp 10.2Individuell rehabiliteringsplan 10.3Høreapparater, tekniske hjelpemidler og CI 10.4Kognisjon og taleforståelse 10.5Pedagogiske tiltak 10.6Psykososiale tiltak 10.7Oppfølging av rehabilitering 11Habilitering 11.0Innledning 11.1Høreapparater, tekniske hjelpemidler og CI til barn 11.2Pedagogisk og psykososial støtte til døve og hørselshemmede barn 11.3Kommunikasjon og læring i relasjon til døve og hørselshemmede barns utvikling

11 12 Støy 12.0 Innledning 12.1 Hørselsskadelig støy 12.2 Forstyrrende effekter 12.3 Taleinterferens 12.4 Søvnforstyrrelser 12.5 Andre fysiologiske effekter 12.6 Hørselsvern 13Internasjonale standarder 13.0Innledning 13.1ISO (International Organization for Standardization) 13.2IEC (International Electrotechnical Commission) 13.3CEN (European Committee for Standardization) Forkortelser Indeks


Laste ned ppt "Nordisk lærebok i Audiologi  Prosjekt initiert av Nordisk Audiologisk Selskap (NAS)  Startet opp i 1999/2000  Redaksjonskomité med ett medl. fra hvert."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google