Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Russ 2010.  Det er totalt 384 russ ved skolen  Ca.150 er svart- og blåruss – det er elever som er ferdig med 2 år i vdg. opplæring og som skal ut i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Russ 2010.  Det er totalt 384 russ ved skolen  Ca.150 er svart- og blåruss – det er elever som er ferdig med 2 år i vdg. opplæring og som skal ut i."— Utskrift av presentasjonen:

1 Russ 2010

2  Det er totalt 384 russ ved skolen  Ca.150 er svart- og blåruss – det er elever som er ferdig med 2 år i vdg. opplæring og som skal ut i lære, evt. påbygging  Ca.230 er rødruss – elever som er ferdig med 3 års utdannelse i vdg.skole.

3  President : Mathias Hildonen ST3C  Visepresident :Anneli Ringdal ST3A  Sekretær: Sandra Bakken Østlien ST3D  Økonomisjefer :Kristin Johansson ST3D, Lina Sandberg ST3C  Revysjefer :Martin Brændhagen MD3DR, Maren Engh ST3A  Aksjonsjef: Kristina Valhein Stiauren, MK3  Innkjøpssjef: Anette Ask MK3  Togsjefer: Gry Løvlien ST3D, Caroline Straumsheim ST3C,  Festsjefer: Maria Bringsjord MD3MU, Marcus Dahlmo ST3A  Ablegæyesjefer : Atle Myhre ST3B, Benjamin Stavnar Elveli ST3B  Prevensjonssjef :Martin Sandvik MK3  Prest : Beathe Lium Øftsaas ST3B, Rikke Bjerke Tørud MK3  Fotografer: Julie Bøe Sveen MK3, Ann Therese Nordhagen MK3

4  Russefeiringa er ikke en del av skolens opplegg, men vi ønsker å legge tilrette slik at elevene får en fin russefeiring uten at det skjer uhell og uten at det går utover skolearbeidet  En i ledelsen er kontaktperson for russen, det er Per Kristian Eng  Kontaktpersonen skal ha regelmessig kontakt med russepresidenten og delta på møter ved behov

5  13.oktober – Fylkesopplæringsjefen arrangerer dagskurs med tema trafikksikkerhet for fire representanter fra russestyret  11. november – oppstart av arbeide med trafikksikkerhetsdag  3.nov – møte med andre skoler i regionen om tidsramme for russetida, samkjøring av regler for russefeiring etc.

6  Representant fra Statens vegvesen kan komme til skolen for å snakke sikkerhet – russebil 13.11.  Tirsdag 13.04 og onsdag 14.04 – trafikksikkerhetsdager, dagen er i sin helhet viet trafikksikkerhet og farer  Onsdag 14 april – kontroll av russebiler Statens vegvesen Gjøvik  Onsdag 21.04 – etterkontroll av russebiler statens vegvesen

7  Programmet er ikke klart enda, men arbeidsgruppa har startet arbeidet.  Bidragsytere tidligere, Politiet, Norsk Folkehjelp, landsforeningen for trafikkskadde, NAF, Statens vegvesen, helserådgivere ved skolen

8  Før russetida begynner er det uker med forskjellige temaer – f.eks jallauke, ablegøyeuke og lignende. Dette er noe russen selv arrangerer.

9  Russetida starter med ”dåp” torsdag 29.04 og slutter 17.05  Skolens reglement gjelder for russen  Det er nulltoleranse for ”terrorlister” og vannsprut.  Skolens helserådgiver og en fra ledelsen ser over og gir råd i forhold til ”knutereglene”, disse må leveres i god tid før feiringa starter.  Skolen har laget reglement for russen.  Russen får ikke bruke av undervisningstiden til russeaktiviteter

10  Russerevy på våren  Datoer ikke fastsatt  Russens overskudd går til en humanitær aksjon.  ” Rød-nese-aksjonen” og/ eller ”Krafttak mot Kreft”

11  Sørg for å ha viktige telefonnmummer på mobilen: politi, legevakt, ambulanse, foreldre, lærere, evt. andre.  Knutereglene skal ikke være til fare for seg selv og andre ( helserådgiver og repr.fra ledelsen ser over knutereglene for ”godkjenning”)  Ha respekt for hverandre  Ha respekt for nærmiljøet, sponsorer, lyd og forsøpling  Ha respekt for arbeidsmiljøet i skolehverdagen, russeaktiviteter skal ikke foregå slik at det går ut over opplegget ved skolen.  Respekter andres grenser  Ha respekt for lærernes og andre ansattes privatliv og eiendom  Ikke plag andre elever  Ikke sprut vann eller andre ting inne på skolen  Ikke kast egg eller gris til på andre måter på skolen og andre steder  Respekter skolereglementet


Laste ned ppt "Russ 2010.  Det er totalt 384 russ ved skolen  Ca.150 er svart- og blåruss – det er elever som er ferdig med 2 år i vdg. opplæring og som skal ut i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google