Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NHOs forskningspolitiske konferanse 7. april 2005 Olav Volldal Konsernsjef Kongsberg Automotive.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NHOs forskningspolitiske konferanse 7. april 2005 Olav Volldal Konsernsjef Kongsberg Automotive."— Utskrift av presentasjonen:

1 NHOs forskningspolitiske konferanse 7. april 2005 Olav Volldal Konsernsjef Kongsberg Automotive

2 2 Oppsummering 1.En god og balansert forskningsmelding 2.Næringsrettet forskning er nødvendig for et konkurranseutsatt næringsliv 3.Suksesskriteriene må bli tydeligere 4.Lær av idretten 5.Gjensidig forpliktende samarbeids- og opptrappingsplan er nødvendig 6.FoU som strategisk virkemiddel – en suksesshistorie

3 3 Oppsummering 1.En god og balansert forskningsmelding 2.Næringsrettet forskning er nødvendig for et konkurranseutsatt næringsliv 3.Suksesskriteriene må bli tydeligere 4.Lær av idretten 5.Gjensidig forpliktende samarbeids- og opptrappingsplan er nødvendig 6.FoU som strategisk virkemiddel – en suksesshistorie √

4 4 Oppsummering 1.En god og balansert forskningsmelding 2.Næringsrettet forskning er nødvendig for et konkurranseutsatt næringsliv 3.Suksesskriteriene må bli tydeligere 4.Lær av idretten 5.Gjensidig forpliktende samarbeids- og opptrappingsplan er nødvendig 6.FoU som strategisk virkemiddel – en suksesshistorie

5 5 FoU er nødvendig for et konkurranseutsatt næringsliv Et godt næringsliv gir velferd Høy velferd gir høyt kostnadsnivå Konkurranse gjennom nyskaping Våre konkurrenter bestemmer hva som kreves av innsats Meldingen har ikke fullt tatt inn over seg hva som vil kreves for å lykkes

6 6 Oppsummering 1.En god og balansert forskningsmelding 2.Næringsrettet forskning er nødvendig for et konkurranseutsatt næringsliv 3.Suksesskriteriene må bli tydeligere 4.Lær av idretten 5.Gjensidig forpliktende samarbeids- og opptrappingsplan er nødvendig 6.FoU som strategisk virkemiddel – en suksesshistorie

7 7 Tydelige suksesskriterier er nødvendig •Den næringsrettede forskningen må måles på kommersielle kriterier •Antall siteringen og publikasjoner er alene ikke nok, markedsandeler og overskudd er den endelige karakterboken •Krav til forskningshøyde og ambisjoner må økes •Langsiktighet er mer enn tre til fem år •De som ikke oppnår resultater må miste sin offentlige finansiering

8 8 Oppsummering 1.En god og balansert forskningsmelding 2.Næringsrettet forskning er nødvendig for et konkurranseutsatt næringsliv 3.Suksesskriteriene må bli tydeligere 4.Lær av idretten 5.Gjensidig forpliktende samarbeids- og opptrappingsplan er nødvendig 6.FoU som strategisk virkemiddel – en suksesshistorie

9 9 Hva kreves for å bli best innen idrett? •Olympiatoppen konsentrerer kompetanse og satser der man kan realistisk kan få poengplass (“pick the winners”). •De som har vist resultater får mest. •Det offentlige deltar med betydelige midler (målestokken er hva andre gjør). •Man studerer hva de beste gjør og forsøker å bli bedre. •Det stilles klare og etterprøvbare krav til utøverne. Resultatene teller. •Man gleder seg når noen lykkes.

10 10 Hva gjør vi for å få suksess i næringslivet? •Sprer begrensede ressurser på mange kompetansenheter. •De som har vist resultater blir ofte ekskludert fra støttemidler. •Det offentliges bidrag til næringsrettet forskning og andre støtteordninger er langt lavere enn i konkurrentland. •Tror på næringsnøytralitet (tror ikke det er mulig å forutse hvem som skal lykkes). •Kravene til resultater er uklare - og i stor utstrekning knyttet til at man rapporterer. •Suksessbedrifter gir sjelden nasjonal stolthet, det er sikkert noe galt de har gjort (en eller annen gang).

11 11 Oppsummering 1.En god og balansert forskningsmelding 2.Næringsrettet forskning er nødvendig for et konkurranseutsatt næringsliv 3.Suksesskriteriene må bli tydeligere 4.Lær av idretten 5.Gjensidig forpliktende samarbeids- og opptrappingsplan er nødvendig 6.FoU som strategisk virkemiddel – en suksesshistorie

12 12 Forpliktende samarbeid •Meldingen forutsetter at næringslivet øker sin FoU-satsing med ca 25 mrd kroner •Økningen i den samlede offentlige forskningsfinansieringen er ca 6 mrd. •Konsekvensen er at hele økningen må bli allokert mot brukerstyrt forskning om man skal utløse de forventede midler fra næringslivet •- - og det er ikke så galt etter at man i en årrekke har redusert FoU- bevilgningene rettet mot næringslivet

13 13 Oppsummering 1.En god og balansert forskningsmelding 2.Næringsrettet forskning er nødvendig for et konkurranseutsatt næringsliv 3.Suksesskriteriene må bli tydeligere 4.Lær av idretten 5.Gjensidig forpliktende samarbeids- og opptrappingsplan er nødvendig 6.FoU som strategisk virkemiddel – en suksesshistorie

14 14 Kongsberg Automotive er markedsleder innen en rekke produktområder •Seat Heating •Seat Ventilation •Seat Support •Head Restraints BA Seat Comfort (41% of 2004PF) BA Gearshift (17% of 2004PF Sales) BA Commercial Vehicle Systems (42% of 2004PF Sales) •Automatic Gearshifts •Manual Gearshifts •Clutch Actuation Systems •Manual Gearshifts •Air Couplings

15 15 From Build to Print to Kongsberg Design From Volvo to Global Customer Base From Norway to Global Presence From Good to Great Long Term Strategic Transition

16 16 The World’s Leading OEMs Use Kongsberg Automotive’s Products 2004YTD 1 Product Sales by Car Manufacturer 20% 12% 20% 1 Pro forma for Raufoss United through 01-Jan-2004 to 30-Sep-2004. (Other) (GM) (Other) 6% 5% 3% Car (Ford) 5% Truck 3% 6% 7% 2% Other

17 17 …With Ten Manufacturing Facilities Across Four Continents Production Adm/R&D Sales office 1 Operations in Wuxi, China are being established

18 18 … And Significant Profitability Improvements


Laste ned ppt "NHOs forskningspolitiske konferanse 7. april 2005 Olav Volldal Konsernsjef Kongsberg Automotive."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google