Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sven Erik Dehlin Seniorrådgiver og jurist

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sven Erik Dehlin Seniorrådgiver og jurist"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sven Erik Dehlin Seniorrådgiver og jurist
Hva er presist språk? Sven Erik Dehlin Seniorrådgiver og jurist

2 Hvorfor bruke tid og penger på språket?
Demokrati: Klart språk fremmer demokratiet. Når folk forstår informasjon fra det offentlige, kan de delta i det som angår dem. Tillit og omdømme: Et godt offentlig språk øker folks tillit til myndighetene. Effektivitet: Man sparer tid og penger på å skrive forståelig.punkter Direktoratet for forvaltning og IKT

3 Hva vil vi med klarspråksprosjektet?
Å få økt oppmerksomhet om klarspråk i staten. Å hjelpe statlige virksomheter med å bedre språket i sin skriftlige kommunikasjon med innbyggerne. Direktoratet for forvaltning og IKT

4 Direktoratet for forvaltning og IKT
Klarspråksplakaten Tenk på mottakeren Kontekst Tekstnormer Innhold Tonen i teksten Disposisjon, oppsett Ord og setninger Direktoratet for forvaltning og IKT

5 Tåke eller språklig feilkonstruksjon?
Fra UDIs hjemmesider i en nær fortid: «Dersom du skal oppholde deg i landet mer enn tre måneder, må de fleste søke om oppholdstillatelse.» Direktoratet for forvaltning og IKT

6 Strafferett er ingen spøk
Av motsetningen mellom adgangen til å plukke blomster og til å «optage Rødder af vilde Urter», synes å framgå at man ikke straffritt kan fjerne ville planter på rot som ikke er å oppfatte som urter. Direktoratet for forvaltning og IKT

7 Demokratisk representasjon av alle
«For å ha rett til fritt rettsråd i trygdesaker må søker være part i en klagesak, jf. rettshjelpsloven § 11 andre ledd nr. 7. Bistand til å søke om trygd, eventuelt vurdere om et vedtak skal påklages, faller utenfor dekningsområdet. Det vises til at trygdemyndighetene både har veilednings- og opplysningsplikt i trygdesaker, jf. rettshjelpsloven § 5 og pkt. 2.2 i rundskriv G-12/05 om lovens subsidiære karakter.» Direktoratet for forvaltning og IKT

8 Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for forvaltning og IKT

9 Revidert klarspråk plakat
Faglig korrekt Faglig presist Universelt representativt Internasjonalt kommuniserbart Transparent Oppdragende Dato Direktoratet for forvaltning og IKT

10


Laste ned ppt "Sven Erik Dehlin Seniorrådgiver og jurist"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google