Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Tirettelegging for SWOT Al-Araki, 2.05.2013 Ibn Khaldūn (1332–1406): Dyktighet og ærlighet Andrews, Kenneth. The Concept of Corporate Strategy for practising.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Tirettelegging for SWOT Al-Araki, 2.05.2013 Ibn Khaldūn (1332–1406): Dyktighet og ærlighet Andrews, Kenneth. The Concept of Corporate Strategy for practising."— Utskrift av presentasjonen:

1  Tirettelegging for SWOT Al-Araki, 2.05.2013 Ibn Khaldūn (1332–1406): Dyktighet og ærlighet Andrews, Kenneth. The Concept of Corporate Strategy for practising managers.Homewood, Ill.: Dow Jones-Irwin, 1971. Dyktighet Ærlighet + + ÷ ÷ ++ + + ÷ ÷÷÷ Ibn, Khaldūn, and Magid al-Araki. Al-Muqaddimah : Boken Om Lærdommene, Med En Introduksjon Til Verdens Historie. Oslo: Pax, 2012. Sidene 716–717. How do I overcome the weaknesses that prevent me taking advantage of these opportunities? SEARCH How do I use these strengths to take advantage of these opportunities ? EXPLOIT How do I address the weaknesses that will make these threats a reality? AVOID How do I use my strengths to reduce the likelihood and impact of these threats CONFRONT WeaknessesStrengths Eksterne omgivelser Interne omgivelser

2 CONFRONT [SOAS-overveielser]?  SWOT- strategier Kenneth Andrews Eksterne omgivelser Interne omgivelser Opportunities Muligheter Threats Trusler SEARCH Hvordan kan vi overvinne svakhetene som hindrer oss i å utnytte disse mulighetene? EXPLOIT Hvordan kan vi bruke vår styke for å få utbytte av disse mulighetene? AVOID Hvordan kan vi håndtere svakhetene som gjør disse trusslene reelle? CONFRONT Hvordan kan vi bruke vår styrke til å redusere sannsynligheten og virkningene av disse truslene. Weaknesses-SvakhetStrengths-Styrke Al-Araki, 2.05.2013

3  SWOT-kartlegging og bearbeidelse Al-Araki, 2.05.2013  Introduksjon Lokalisere: Kommunen + etatene Identifisere: NGT, SWOT, MØVK … Sammenligne: Nabokommuner Analysere: Langtidsstrategier…  Flippoverark

4 SOAS [M] Makt… [ Confront ] ???? [Ø] Økonomi… [ Effektivitet ] [V] Virksomhet... [K] Kunnskap … Avgrensning av data for SWOT- strategier Vi velger og vekter indikatorene. Vi avgrenser dataene [S] Styrke og soliditet [O] Omfant og betydning [A] Art og type [G Proximum] [S] Samhørighet: [D Specifica] [M] Makt og politikk [Ø] Økonomi [V] Virksomhet og aktivitet [K] Kunnskap og teknologi SOAS MØVK Al-Araki, 2.05.2013  Gruppearbeid

5  Valg av strategi Eksterne omgivelser «Ærlighet» Interne Omgivelser «dyktighet» Opportuniti es Weaknesses Strength EXPLOIT ++ SEARCH +÷ AVOID ÷÷ CONFRONT +÷ + Threats +

6 Takk for oppmerksomhete n


Laste ned ppt " Tirettelegging for SWOT Al-Araki, 2.05.2013 Ibn Khaldūn (1332–1406): Dyktighet og ærlighet Andrews, Kenneth. The Concept of Corporate Strategy for practising."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google