Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Knight, Kap.38 Emisjon av lys (lysutsending).

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Knight, Kap.38 Emisjon av lys (lysutsending)."— Utskrift av presentasjonen:

1 Knight, Kap.38 Emisjon av lys (lysutsending).
Hvordan dannes et lysspektrum? Eksempel: Spektrum fra glødelampe og hydrogengass. Merk: Glassprisme kan byttes med et gitter.

2 Flere eksempler på diskrete emisjonsspektrum. Stoffene er i gassform.

3 Emisjon av lys fra atomer (lysutsending)
B A LYSET PASSERER EN SPALT FØR DET TREFFER PRISMET. HVER LINJE ER ET BILDE AV SPALTEN. Diskret spektrum fra gasser. Kjennetegn: Spekteret har bare noen linjer. Hver linje representerer en bølgelengde. Forklaringsmodell: Hvert elektronhopp skaper et lyskvant/ foton med energi E = h f Elektronenergi Fotonenergi: hf = Ei -Ef Antall mulige elektronhopp (og dermed mulig bølgelengder) er avhengig av antall linjer Ei Ef B. Kontinuerlig spektrum fra faste stoff/væsker Kjennetegn: Linjene ligger så tett at de flyter over i hverandre Elektronenergi Fotonenergi: hf = Ei -Ef Energinivåene ligger så tett at de flyter sammen i et bånd. Antall ulike elektron- hopp er uendelig og spekteret inneholder alle bølgelengder. Ei Ef

4 Alle stoffer stråler, uansett temperatur, men strålingen øker
Termisk stråling. Med termisk stråling mener vi den elektromagnetiske strålingen som kommer fra gjenstander på grunn av temperaturen i stoffet. Alle stoffer stråler, uansett temperatur, men strålingen øker når temperaturen stiger. Ex: Strålingen fra en glødetråd, et stearinlys eller en isblokk er termisk. Strålingen fra er senderantenne, en lysdiode eller en laser er ikke termisk. Svart gjenstand (black-body), definisjon. Med en svart gjenstand menes en gjenstand som absorberer all elektromagnetisk stråling (ved alle bølgelengder). Ex: Hulrommet inne i en boks med liten åpning er tilnærmet en svart gjenstand. Liten åpning Ex: Sola absorberer tilnærmet all stråling som treffer den, og må i denne sammenheng kalles en svart gjenstand. Utseende til svarte gjenstander er temperaturavhengig. De er mørke ved romtemperatur

5 Mest BENYTTES SOM EN TEORETISK REFERANSE
Strålingsegenskaper. Utseende ved romtemperatur Refleksjon Absorpsjon Termisk stråling Lyse, blanke flater God Dårlig Lite Mørke, ru flater Mye Svart gjenstand Ingen (per def.) Perfekt (per def.) Mest BENYTTES SOM EN TEORETISK REFERANSE Planck-kurven. Gjelder termisk stråling, svart gjenstand. Intensitet Kurven ved en bestemt temperatur (her: ca 5800 K) Svart felt: UV, ultra- fiolett stråling Svart felt: IR, infrarød stråling (varmestråling) Bølgelengde lpeak , den dominerende bølgelengden ved denne temperaturen

6 Planckkurven, formel Beregning av lpeak Wiens forskyvingslov: Beregning av intensiteten (I) ved overflaten (A) til en svart gjenstand. Stefan-Boltzmanns lov: Alle bølgelengder er med. Beregning av intensiteten (I) ved overflaten (A) til en svart gjenstand når vi kjenner utstrålt effekt (P, målt i watt). Beregning av intensiteten (I) ved overflaten (A) til en grå (dvs ikke svart) gjenstand.


Laste ned ppt "Knight, Kap.38 Emisjon av lys (lysutsending)."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google