Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Emisjon av lys (lysutsending). Hvordan dannes et lysspektrum? Eksempel: Spektrum fra glødelampe og hydrogengass. Merk: Glassprisme kan byttes med et gitter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Emisjon av lys (lysutsending). Hvordan dannes et lysspektrum? Eksempel: Spektrum fra glødelampe og hydrogengass. Merk: Glassprisme kan byttes med et gitter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Emisjon av lys (lysutsending). Hvordan dannes et lysspektrum? Eksempel: Spektrum fra glødelampe og hydrogengass. Merk: Glassprisme kan byttes med et gitter.

2 Flere eksempler på diskrete emisjonsspektrum. Stoffene er i gassform. 

3 Emisjon av lys fra atomer (lysutsending) A B A.Diskret spektrum fra gasser. Kjennetegn: Spekteret har bare noen linjer. Hver linje representerer en bølgelengde. Forklaringsmodell: Hvert elektronhopp skaper et lyskvant/ foton med energi E = h f Elektronenergi EiEi EfEf Fotonenergi: hf = E i - E f Antall mulige elektronhopp (og dermed mulig bølgelengder) er avhengig av antall linjer B. Kontinuerlig spektrum fra faste stoff/væsker. Kjennetegn: Linjene ligger så tett at de flyter over i hverandre Elektronenergi EiEi EfEf Fotonenergi: hf = E i - E f Energinivåene ligger så tett at de flyter sammen i et bånd. Antall ulike elektron- hopp er uendelig og spekteret inneholder alle bølgelengder. LYSET PASSERER EN SPALT FØR DET TREFFER PRISMET. HVER LINJE ER ET BILDE AV SPALTEN.

4 Termisk stråling. Med termisk stråling mener vi den elektromagnetiske strålingen som kommer fra gjenstander på grunn av temperaturen i stoffet. Alle stoffer stråler, uansett temperatur, men strålingen øker når temperaturen stiger. Ex: Strålingen fra en glødetråd, et stearinlys eller en isblokk er termisk. Strålingen fra er senderantenne, en lysdiode eller en laser er ikke termisk. Svart gjenstand (black-body), definisjon. Med en svart gjenstand menes en gjenstand som absorberer all elektromagnetisk stråling (ved alle bølgelengder). Liten åpning Ex: Hulrommet inne i en boks med liten åpning er tilnærmet en svart gjenstand. Ex: Sola absorberer tilnærmet all stråling som treffer den, og må i denne sammenheng kalles en svart gjenstand. Utseende til svarte gjenstander er temperaturavhengig. De er mørke ved romtemperatur

5 Strålingsegenskaper. Utseende ved romtemperatur RefleksjonAbsorpsjonTermisk stråling Lyse, blanke flater GodDårligLite Mørke, ru flater DårligGodMye Svart gjenstand Ingen (per def.) Perfekt (per def.) Mest BENYTTES SOM EN TEORETISK REFERANSE Intensitet Bølgelengde Planck-kurven. Gjelder termisk stråling, svart gjenstand.  peak, den dominerende bølgelengden ved denne temperaturen Kurven ved en bestemt temperatur (her: ca 5800 K) Svart felt: IR, infrarød stråling (varmestråling) Svart felt: UV, ultra- fiolett stråling

6 Beregning av  peak Wiens forskyvingslov: Beregning av intensiteten ( I ) ved overflaten ( A ) til en svart gjenstand. Stefan-Boltzmanns lov: Alle bølgelengder er med. Beregning av intensiteten ( I ) ved overflaten ( A ) til en svart gjenstand når vi kjenner utstrålt effekt ( P, målt i watt). Beregning av intensiteten ( I ) ved overflaten ( A ) til en grå (dvs ikke svart) gjenstand. Planckkurven, formel


Laste ned ppt "Emisjon av lys (lysutsending). Hvordan dannes et lysspektrum? Eksempel: Spektrum fra glødelampe og hydrogengass. Merk: Glassprisme kan byttes med et gitter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google