Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fokusområder Bokettersyn og lignings- behandlingen Advokat Anne Tengs-Pedersen 6. desember 201.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fokusområder Bokettersyn og lignings- behandlingen Advokat Anne Tengs-Pedersen 6. desember 201."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fokusområder Bokettersyn og lignings- behandlingen Advokat Anne Tengs-Pedersen 6. desember 201

2 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 1 Bokettersyn og ligningsbehandlingen ■ Pensjonsordninger ■ Utgiftsgodtgjørelser – diett- og bilgodtgjørelse ■ Ansatte - reiser ■ Kunde – reiser ■ Utland

3 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 2 Bokettersyn - Mange opplever stor aktivitet fra skattemyndighetenes ■ Målrettede ettersyn – Firmaturer – Diett – Pensjon – Utenlandsbeskatning

4 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 3 Bokettersyn - Pensjonsordninger ■ Pensjonsordninger – OTP (Lov om obligatorisk pensjon av 21.12.2005 nr. 124) – Lov om Foretakspensjon (lov av 24.03.2000 nr. 16) – Lov om Innskuddspensjon (lov av 24.11.2000 nr.81)

5 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 4 Bokettersyn - Pensjon forts. ■ Folketrygden finansieres via – Trygdeavgift (7,8 % og 11% for næringsdrivende) og – Arbeidsgiveravgift (14,1% basert på lønn) ■ OTP finansieres via premier og tilskudd – Fradrag arbeidsgiver – Ikke skattepliktig fordel for ansatte

6 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 5 Bokettersyn - Pensjon forts. ■ Pensjon over drift – Fradrag for arbeidsgiver når pensjon utbetales – Skatteplikt for ansatte – som pensjon når utbetales – Trygdeavgift økes fra 3 % til 4,7 % i 2011. Fradrag for arbeidsgiver når pensjon utbetales – Avløsning av pensjon over drift ■ Skille mellom – Avløsning av pensjonsløfte (aktive ansatte) – Avløsning av pensjonsløfte (pensjonister) ■ Grensespørsmål? – Arbeidsgivers pensjonsytelser har ”løpt en stund”

7 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 6 Pensjon og bokettersyn ■ Skattemyndighetene sjekker om bedriftene har OTP – Det reageres når et selskap ikke har medtatt arbeidsgiveravgift på premie og tilskudd på følgeskrivet (f eks at premie og tilskudd dekkes av innbetaling tidligere til fond). – Videre sjekkes om hva slags ordning man har! – Bekreftelse fra forsikringsselskap? – Er alle ansatte medlemmer? Må være medlem av folketrygden – Har det skjedd avløsning av pensjon over drift.

8 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 7 Bokettersyn - Pensjon forts. ■ Andre pensjonsordninger – Ikke skattebegunstigete – Fradrag for arbeidsgiver som lønn for premier og tilskudd – Skatteplikt som lønn – Fradrag for ansatt som IPA – Begrensning NOK 15 000

9 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 8 Pensjon - Folketrygden ■ Ny opptjeningsmodell – Alleårsprinsipp - tidligere 20 beste opptjeningsårene – Livslang, årlig ytelse = Pensjonsbeholdning /delingstall – Pensjonsbeholdning = summen av årlig pensjonsopptjening – Uttakstidspunktet – 62 – 75 år – Den årlige pensjonsopptjeningen er begrenset oppad til 18,1% av et beløp tilsvarende 7,1 ganger grunnbeløpet i folketrygden.

10 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 9 Pensjon forts ■ Lønner det seg å ta ut folketrygd pensjon tidligere enn 67 år – f eks fra 62? Eksempel; – Pensjon fra 67 år – NOK 300 000 – Pensjon fra 62 år – NOK 225 000 – Jobber fram til 67 år (Toppskatt på pensjonen i årene 62 til og med 66 år) – Kontantstrøm er beregnet til at grensen går på ca fylte 79 år!! – Regjeringen har blitt overrasket over hvor mange som har benyttet seg av ordningen – (Dobbelt så mange som planlagt !!!!!!!!!!!!!!)

11 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 10 Bokettersyn – utgiftsgodtgjørelser og utgiftsrefusjoner ■ Reiseregninger – Navn og adresse skal framgå av reiseregningen – NB! Krav til formål – Det må gis tilstrekkelig informasjon slik at reiseregningen er forståelig for arbeidsgiver og bokettersynsrevisor. – Reisestrekning for utbetaling av bilgodtgjørelse skal spesifiseres – det skal føres opp hvorfra reisen startes og hvor den avsluttes. – Navn på kunde må opplyses – ”kundebesøk” er ikke nok. – Det skal framgå formål også for utgiftsrefusjoner – NB! Taxiregninger.

12 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 11 Bokettersyn – diettgodtgjørelse på reiser uten overnatting ■ Økt fokus fra skattemyndighetene på utbetaling etter reglene i ”Særavtale om kostgodtgjørelse på reiser ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting”. – Dette er annen reisevirksomhet enn vanlige tjenestereiser som normalt krever godkjenning – etter reglene i Statens reiseregulativ. – På reiser uten overnatting; – Når reisene har rutinemessig karakter, kan det utbetales godtgjørelse kun i form av refusjon av pådratte legitimerte utgifter til diett etter følgende satser (satser fra 1. mars 2010) reiser fra og med 6 og inntil 9 timer; NOK 105 reiser fra og med 9 og inntil 12 timer; NOK 175 reiser fra og med 12 timer;NOK 270 ■ Hva er reiser av rutinemessig karakter??

13 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 12 Firmareiser – Ansattereiser – Rimelige velferdstiltak er skattefrie for ansatte – Tur til f eks høyfjellshotell, utlandet etc er ok – men kun 2 overnattinger – Kombinerte turer aksepteres – for eksempel avreise torsdag med fag torsdag og fredag og deretter går man over til velferdsarrangementet. – Ektefeller, samboere og barn kan være med skattefritt på velferdsarrangementet – Slutter seg til reisen når velferdsarrangementet starter. – Lengre velferdstur er ansett som skattepliktig ferie. Lønnsinnberetning for fordel.

14 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 13 Firmaarangement - Kundereise ■ Kundereise er som utgangspunkt representasjon – Ikke fradragsrett for representasjon – Kan bli spørsmål om skatteplikt for fordel – Kostbare reiser (Golfturer, turer til idrettsarrangement, jaktturer) – Unntak for fagreiser – krav om agenda som gjennomføres. – Lønnsinnberetning for fordel for ansatte og kunder? – Summarisk fellesoppgjør.

15 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 14 Bokettersyn – hva er summarisk fellesoppgjør ■ Summarisk fellesoppgjør = Arbeidsgiver gjør opp for alle ansatte mv og for seg selv – Det foretas ikke endringssak overfor de ansatte – Vilkår; – Må være mange ansatte eller endringen gjelder mange inntektsår – Uklart omfang av underlagsmateriale og mulighetene til å koble dette til den enkelte lønnstaker – Beløpenes størrelse – Beløpsgrenser; ■ - Minst 300 saker (gjennomsnitt endring under 1/2G) ■ - Minst 100 saker (gjennomsnitt endring under 1/5 G) ■ - Minst 50 saker – gjennomsnitt endring under 1/10G)

16 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 15 Bokettersyn – Summarisk fellesoppgjør ■ Eksempel summarisk fellesoppgjør; ■ Arbeidsgivers ansvar Fordel ;NOK 100 Skatteansvar;NOK 100NOK 100 Arbeidsgiveravgift av NOK 200NOK 28,2 SUMNOK 128,2 Ikke hjemmel for tilleggsskatt Hjemmel for tilleggsavgift på arbeidsgiveravgiften

17 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 16 Utenlandsbeskatning – 1 års regelen ■ Skattemyndighetene ønsker å kontrollere nærmere om antall oppholdsdager i Norge – 6 dager i gjennomsnitt per måned!! – Hvordan dokumentere – Arbeidskontrakt, føre loggbok, ta vare på flybilletter – Skattemyndighetene sjekker om minibank er benyttet i Norge (Info fra bankene innhentes).

18 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 17 Utenlandske arbeidstakere i Norge ■ Innleie, entreprise eller lokal ansattelse? – Har betydning for skatteplikten i Norge – både for eventuell utenlandsk oppdragstaker og for de ansatte – Har betydning for den norske oppdragsgivers forpliktelser ■ Plikt til å rapportere på RF-1199 til Sentralskattekontoret for utenlandssaker? ■ Plikt til å rapportere til norsk Aa-register? ■ Arbeidsgiver plikter å rapportere inntekt, skatt og avgift til norske skattemyndigheter ■ Er det muligheter for fritak fra norsk trygdeavgift og arbeidsgiveravgift? ■ Solidaransvar? ■ Registrering av utenlandsk arbeidsgiver i Enhetsregisteret?

19 Thank you Anne Tengs-Pedersen

20 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).


Laste ned ppt "Fokusområder Bokettersyn og lignings- behandlingen Advokat Anne Tengs-Pedersen 6. desember 201."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google