Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om Skarv-eventyret og lokalpressen i oljebyen Sandnessjøen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om Skarv-eventyret og lokalpressen i oljebyen Sandnessjøen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om Skarv-eventyret og lokalpressen i oljebyen Sandnessjøen

2  Skarv-aktiviteten ble mer synlig.  Folketallet økte.  Nye etableringer i næringslivet.  Kommunen profilerte seg som ”Oljebyen Sandnessjøen”.  BP Norge hadde særlig fokus på Sandnessjøen i sin kommunikasjonsstrategi, og lyktes i å bli godt likt lokalt.

3 Hvordan ivaretar lokalpressen sitt samfunnsoppdrag i dekninga av petroleumsnæringa på Helgeland?

4  Være en kritisk overvåker og gransker av makthavere i samfunnet.  Være en arena for viktige debatter.  Spre informasjon og kunnskap om viktige områder til innbyggerne i samfunnet.

5 Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle. Fra Vær Varsom-plakaten, punkt 1.4

6  Hvem kommer til orde?  Hvordan framstilles petroleumsnæringa? Hvilke (virkelighets)bilder formidles?  Hva skriver avisene om?  I hvilken grad fungerer avisene som kritisk vaktbikkje?

7

8

9

10 I begge avisene er énkildesakene oftere presentert som sidetopper enn som undersaker/kjellere.

11  Hva avisene skriver om.  Hvilke perspektiver de inntar.  Hvilke historier og virkeligheter de formidler til sine lesere.  Hvem som framstår som troverdige.  Og hvem som gis makt til å definere og videreformidle sine virkelighetsbilder.

12

13

14

15 Helgelands BladHelgeland Arbeiderblad

16

17

18  Lokale etableringer  Kontrakter/oppdrag  Arbeidsplasser  Aktivitet  Cirka 75 prosent av disse er positivt vinklet.  Resten nøytralt.

19 Typisk petroleumssak: Lokal etablering/oppdrag knyttet til petroleumsnæring, med bedriftsleder som eneste (synlige) kilde.

20  Temaet ”konsekvenser for innbyggere, enkeltpersoner og lokalsamfunn som følge av petroleumsvirksomhet”:  Helgelands Blad: 2,3 prosent  Helgeland Arbeiderblad: 4 prosent

21

22 Helgelands BladHelgeland Arbeiderblad

23

24

25 Helgelands BladHelgeland Arbeiderblad

26

27  Hvordan saker og sakskompleks framstilles, eller ”rammes inn”.  Perspektiver og sider som tillegges vekt.  Hvilke stemmer som løftes fram.  Hva som kommuniseres ”mellom linjene”.  (Virkelighets)forståelser som fremmes på bekostning av andre forståelser.  Tolkningsrammer hentes ofte gjennom kontakten med kildene.

28  Legger vekt på positive ringvirkninger for næringsliv og lokalsamfunn, og formidler positive bilder av oljevirksomheten.  ”Oljebyen Sandnessjøen”.  ”Oljeeventyret”.  ”Skarv-eventyret”  ”Eventyret på Skarv har startet”.  ”Det er gode dager nå som Skarv-eventyret har begynt å bli virkelighet.” ”Skjønner vi egentlig hvor stort eventyret på Skarv er?” (Spørsmål fra journalist i HA)

29 26.-27. november 2012: Olje- og energiminister Ola Borten Moe uttaler seg positivt til åpning av Nordland VI.

30

31 – Er det realistisk at Lofoten og Vesterålen ikke får baseetableringer? -Du tror altså ikke på en ny basekonkurrent lenger nord i Nordland? - Hva vil en gjenåpning av Nordland VI bety for det videre arbeidet i Alstahaug?

32

33

34  God lønn  Offshoreturnus  Spennende arbeidsplass  Imponerende skip, maskiner og utstyr  ”Den gode arbeidsplassen”.  Øker andelen grasrotkilder.  Handler ofte om ungdom.

35  Ros til BP Norge, den ansvarlige aktøren lokalt.  Beslektet med ringvirkningsramma.  Ganske lik den overordnede tolkningsramma som industrien selv kommuniserer: Den viktige samfunnsaktøren som tar ansvar for økonomi, miljø og samfunn. Eksempel: BP ønsker å legge til rette for lokale leverandører. Framfor: BP vil ikke betale reisekostnader for leverandører.

36 Om BP Norge: ”- Fra dag én har de vært tydelig på å være en aktør i lokalsamfunnet her på ytre Helgeland. BP er en fantastisk ambassadør for ei næring som man regner som veldig globalisert og glatt.” (Administrasjonssjef Børge Toft, om 250.000 i gave til skolebibliotek)

37  20. april 2010: 11 mennesker døde, og 87 dagers lekkasje første til et av historiens største oljeutslipp i Mexicogolfen.  Lokalpressen nevner det nesten ikke med et ord, men inntar nærmest en sympatiserende tone overfor BP når de først nevner Mexicogolfen.

38 ..”og BP fikk både trøstende ord og formaninger med seg på veien videre. I de tøffe dagene som oljeselskapet nå går gjennom, så er det ei lita trøst at ting går på skinner når det gjelder Skarv.” (HB) ”- Jeg har kjent både skuffelse og stolthet de siste månedene, sier Knut Kusslid, BP-sjef i Sandnessjøen. Han bedyrer at Skarv-eventyret fortsetter helt uavhengig av krisen i Mexicogolfen.” (”Mexicoulykken en stor belastning”, HA)

39 Oppsummert: Lokalpressen ønsker å formidle ”de gode historiene” i lokalsamfunnets næringsliv, gjennom bedrifter og aktører som nyter godt av petroleumsvirksomheten. Hovedtyngden av sakene har få kilder, er positivt vinklet, eliteorientert og ikke-problematiserende.

40  Lokalavisene er opptatt av lokale ringvirkninger, og inntar av og til en slags ”vaktbikkjerolle” på vegne av det lokale næringslivet.  Næringslivsstoffet har en patriotisk dagsorden.  Spørsmål fra journalist til olje- og energiministeren: ” Det at Skarv landet i Sandnessjøen er et resultat av politisk vilje. Hva vil regjeringen gjøre for å sikre at oljeselskapene fortsatt satser i nord?” (HB)  Underforstått: Det er god distriktspolitikk når oljeselskaper driver virksomhet i nord.

41  Ikke-problematiserende journalistikk.  Lav andel kritiske spørsmål.  Forholdsvis få kilder, og stor andel elitekilder.  Ensidige virkelighetsforståelser. Få motsyn.  Kildestyrt?  Enkel journalistikk?

42  Ressurser? Tidspress? Mangel på kunnskap?  Mangel på bevissthet om pressens kritiske rolle?  Forventninger fra lokalsamfunnet om å framheve det positive?  Mangel på alternative syn?  Virksomheten og utviklinga er så positiv og uproblematisk at en ikke vil bruke ressurser på å problematisere.  Lokal patriot: Lokalavisene tar på seg ”vaktbikkjerollen” i tilknytning til ringvirkningene, som forkjempere på vegne av lokalsamfunn/ lokalt næringsliv?  Definerer lokalpressen samfunnsoppdraget sitt på en annen - snevrere – måte enn det som ligger i de presseetiske idealene?


Laste ned ppt "Om Skarv-eventyret og lokalpressen i oljebyen Sandnessjøen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google