Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor måle redaksjonell kvalitet?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor måle redaksjonell kvalitet?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor måle redaksjonell kvalitet?
For å jobbe systematisk og målrettet med kvalitetsutvikling For å kartlegge styrker og svakheter slik at ressursene kan settes inn der behovet er størst For å evaluere effekt av tiltak og prosjekter For å dokumentere virksomheten For å erstatte synsing med fakta For å skape bevissthet og engasjement i redaksjonen Ikke føre langt resonnement om hvorfor kvalitet er viktig. Å ivareta kvaliteten i det arbeidet vi gjør og det produktet vi leverer handlere om yrkesstolthet, samfunnsnasvar og lønnsomhet. Phil meyer. Meen hvorfor på død og liv måle kvaliteten?

2 ? Målingen er først og fremst et verktøy i en redaksjonell utviklingsprosess. Eiere Lesere

3 Å definere kvalitet i journalistikken kan sammenlignes med å spikre pudding til veggen.
Stephan Russ-Mohl Professor i medievitenskap, Universitetet i Lugano, Sveits Et vell av ulike tilnærminger med varierende grad av anvendbarhet i vårt perspektiv. Deskriptive snarere enn normative i tilnærmingen og ofte generelle av typen Journalistisk kvalitet avspeiler seg i graden av demokrati i et samfunn Heldigvis finnes det dem som blir mer konkrete.

4 Verktøykasse for kvalitetsmåling
Presisjon Kildebruk Stoffmiks Presentasjon Rammer & ressurser Medarbeider- tilfredshet Kilde- tilfredshet Leser- tilfredshet Fortelle om arbeidet med verktøykassa

5 Presisjon Type feil Plassering Kilde til feil

6 Verktøykasse for kvalitetsmåling
Presisjon Kildebruk Stoffmiks Presentasjon Rammer & ressurser Medarbeider- tilfredshet Kilde- tilfredshet Leser- tilfredshet Fortelle om arbeidet med verktøykassa

7 Kildebruk Kjønn og alder Rolle Enkilder kontra flerkilde
Anonyme kilder

8 Verktøykasse for kvalitetsmåling
Presisjon Kildebruk Stoffmiks Presentasjon Rammer & ressurser Medarbeider- tilfredshet Kilde- tilfredshet Leser- tilfredshet Fortelle om arbeidet med verktøykassa

9 Stoffmiks Kartlegger innholdsprofil med fokus på stoffområder, geografi, sjanger og vinkling

10 3,35 Hvordan vurderer du ØB alt i alt som redaksjonelt produkt?
5 = Svært god 4 = God 3 = Middels 2 = Mindre god 1 = Dårlig 0 = Vet ikke 3,35 Hele 92% (35) av de spurte mener at ØB er et middels til godt avisprodukt. De fleste av disse, 53%, mener at ØB er et middels avisprodukt.

11 Hvem er Østlandets Blad
Dekker seks kommuner i Follo (Ski, Oppegård, Ås, Vestby, Frogn, Enebakk) Opplag 16000 Husstanddekning i Follo 49% lesere forventer å finne stoff fra egen kommune hver dag Utfordring: Finne balansen kritisk nyhetsavis og lokalavis Her skal vi ha bilde av en førsteside fra ØB

12 Hva gjorde vi i Østlandets Blad?
Dette valgte vi å gå videre med Skrivefeil Geografi Hvorfor?? Områder leserne er ekstremt opptatt av Leserne er mer opptatt av tilhørighet og rettskrivning enn av at ØB mottar priser for god journalistikk. Siste er fremfor noe god indremedisin. Vi jobber også med kildejournalistikken, men geografi og skrivefeil ble løftet spesielt frem fordi leserne våre er opptatt av det som er synlig

13 Skrivefeil Over halvparten av manus hadde skrivefeil/tegnsettingsfeil
Innførte TANSA Bevisstgjøring hos journalistene Foretok ny måling etter seks måneder Mål: 50 prosent færre feil Tallenes tale: Over 70 prosent av de undersøkte manusene inneholdt skrivefeil eller tegnsettingsfeil. Feil staving på navn og grammatiske feil. Vanlig stavekontroll eneste hjelpemiddel. Journalistene la seg paddeflate for de oppsiktsvekkende dårlig resultatene. Skapte en bevisstgjøring. Produksjonsredaktøren telte feil i seks aviser, fordelt over en dag i uken i seks uker. Det skjedde etter et halv år.

14 Resultater måling etter 6 måneder
Målet ble nådd og vel så det. Der vi for 2 år siden noterte over 70 prosent feil i manus og 54 prosent feil på trykk, viste ny måling henholdsvis 30 og 20 prosent. Vurderer ny måling i desember.

15 Geografisk spredning av stoff
Leserne etterlyser mer stoff fra sitt lokalmiljø Overraskelsen: mengden ikke lokalt stoff Engasjert en person som teller sakene hver dag hele året Geografi Mål: Vekk med nasjonale saker, flere lokale saker Overraskelse i målingen: 18 prosent av stoffet var nasjonalt, mange notiser (ikke reisestoff). Nesten like mye som dekningen i Frogn. Siden 2005 blir alle saker telt hver dag. Hvor er vi? Målet i løpet av ett år. Fjerne alle nasjonale saker (ikke reiseliv)

16 Geografisk spredning – på rett vei
Ski, Oppegård, Ås, Frogn, Vestby, Follo, Akershus og nasjonal. Ser at vi har økt den lokale produksjonen på bekostning av nasjonale nyheter

17 Synliggjøre stoffet vårt
Bildebylines Forbedre presentasjonsjournalistikken Gjennomsnittlig sidetall på 48 ikke store nok til å sone eller ha egne kommunesider, for ressurskrevende. Synliggjøre at vi er til stede i kommunene hver dag, og at vi er nær leseren. Bildebyline og kommune. Dessuten jobbet med riggene for å få en ryddigere presentasjon. Rett og slett en opprydning på sidene våre.

18 Interne konsekvenser Viktig indremedisin for redaksjonelle medarbeidere at de opplever forbedringer etter å ha gjort en innsats Skaper bevisstgjøring om hele produktet, ikke bare egne stoffområder og saker Ledelsen har fått et godt verktøy for å sjekke at redaksjonelle mål blir nådd Definere kvalitetsmål Ikke redde for å tenke for smått eller for stort. Ikke bagatellisere slurv. Redaksjonelle kvalitetsmål varierer. Den gode historien (stoppsaker). Antall klikk på weben god pekepinn på hvilke saker som går hjem.

19 Eksterne konsekvenser
Færre klager fra leserne Etterspør stadig mer lokalt stoff Lesertallene peker oppover igjen Omdømmet til ØB er blitt bedre Daglige klager om slurv og elendighet. Borte nå. Folk vil ha mer stoff fra der de bor. Siste lesertall gode for ØB, tilbake på der vi hører hjemme. Deltar i et omdømmeprogram der lojalitet og tilhørighet til avisbedriften gir fremgang for ØB. Overbevist om at mindre slurv og synliggjøring av kommunesaker er et vesentlig bidrag.

20 Hvor krevende er dette? Krevende jobb I snitt en halv time hver dag
Ingen støttefunksjoner Krevende i den forstand å ha fokus på dette i myldret av andre saker. Vår mann rapporterer at han bruker 30 minutter hver dag på å telle, avhengig av hvor mange sider avisen har. Ingen på huset med kontinuerlig fokus, men jobber på dugnad

21 Målevettreglene Mål ikke alt Tenk langsiktig Meld fra at du går i gang
Fokuser ikke bare på det negative Følg opp resultatene


Laste ned ppt "Hvorfor måle redaksjonell kvalitet?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google