Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Diabetisk Ketoacidose (DKA) eller Ketonforgiftning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Diabetisk Ketoacidose (DKA) eller Ketonforgiftning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Diabetisk Ketoacidose (DKA) eller Ketonforgiftning

2 Agenda n Hva er Ketonforgiftning? n Tegn og symptomer n Når kan man utvikle ketonforgiftning? n Forebygging av ketonforgiftning n Retningslinjer for testing

3 Hva er ketonforgiftning?

4 Ketoacidose / Ketonforgiftning / DKA n er en alvorlig og livstruende tilstand som kan ramme særlig type 1 diabetikere, men kan også forekomme blant type 2 diabetikere n er definert som en tilstand av ukontrollert diabetes som krever umiddelbar behandling av insulin og intravenøs væske

5 Diabetes och Ketoner G G G K K G G G • Om du har diabetes og mangler insulin kan dette føre til at cellene i kroppen ikke kan gjøre bruk av sukkeret i blodet • Insulin er nødvendig for å transportere sukker inn i cellene • Ved insulinmangel vil cellene trenge en alternativ energikilde • Fett vil nå brytes ned til energi i form av ketoner i leveren • Ketoner transporteres videre til hjerne, hjertet og muskelvev K Lever Muskel

6 Begreper Hämtat från Svenska Wikipedia n De tre molekylene Acetoacetat, Beta- hydroxibutyrat og Aceton har alle en ketogruppe, og benevnes ketoner n Aceton er et keton. Acetoacetat och beta- hydroxibutyrat er syrer. Av praktisk grunner benevnes alle ”Ketoner” n Produktionen av ketoner skjer i leveren For høy produksjon av ketoner fører til en tilstand som kalles ketose, en tilstand som normalt ikke er farlig. Ukontrollert frisetting av ketoner kan derimot være risikabelt fordi blodets pH synker - man kan da få tilstanden Ketonforgiftning/ketoacidose/(DKA) Nedbrytning av fett i lever Keton Keto-gruppe Syre Keton Transport i blodet

7 n Kroppen vil forsøke å stabilisere denne tilstanden ved å kvitte seg med både sukker og ketoner via urinen. I denne fasen kan man føle seg uvel og svært tørst Når keton og sukkernivå i blodet stiger G K G G G K K Urin K G G G K G G G G Acetoacetat

8 Når keton nivået i blodet stiger K G G G K K G K K G G G G - synker blodets pH - dvs. blodet blir surere (Acetoacetat och beta-hydroxibutyrat er syrer) Dette fører til en tilstand av forgiftning i kroppen K K

9 Forskjellen på Ketose och Ketoacidose Ketoacidose fører til at pH i blodet raskt endres mot et ugunstig nivå fordi ketoner frisettes ukontrollert og i for stort antall. G G G G K K K K K K K G G Ketose er et forhøyet nivå av ketoner i blodet- og behøver ikke ha en ugunstig effekt på kroppen G G K K K

10 Det finnes tre typer ketoner ß-hydroxybutyrat Finnes i blodet Finnes i blod/urin Acetoacetat Aceton Skilles ut via lungene • Aceton har minst virkning på blodets pH. Den kan gi en typisk acetonlukt fra lungene i og med at den skilles ut som en gass fra lungene. • Acetoacetat skilles ut via urinen og kan oppdages ved bruk av urinsticks • Beta-hydroxybutyrate er den ketonen som måles i blodet vha. LX PLUS fordi den er en dominerende faktor ved ketonforgiftning 7. Bismuth E et al. Pediatr Diabetes 2007;8(S6):24-33 (Brukes ikke i eergi produksjonen)

11 Ved Ketonforgiftning i kroppen Uttørking og nedsatt almenntilstand = KETOACIDOSE/forgiftning økt produksjon av fettsyrer fettvev keton produskjon Lever Økt nivå av ketoner i blodet Glukosenivået stiger Redusert glukose opptak Perifert vev Økt glukose produksjon Lever: Økt produksjon av motregulerende hormoner (mot insulin) glucagon, cortisol, catecholmines, vekst hormone Insulin mangel Økt urinproduktion --> økt utskillelse av vann og salter 6. Umpierrez GE et al. Treat Endocrinol 2003:2(2):95-108

12 Energimetabolismen K K G G G G Lever Cell

13 Tre typer av ketose/ forbrenning av fett n Forbrenning av fett ved sult kalles ketose u Når leverens energilager i form av glykogen minker og tar slutt, begynner leveren å bryte ned fett i form av ketoner(12-24 timers faste)f u Ketoacidose kan oppstå etter en natts faste, men kan lede til en alvorlig tilstand ved 3-14 dagers faste. n Alkoholrelatert ketoacidose u Kan skje hvis f. eks. en alkoholiker putselig slutter å drikke alkohol uten samtidig matinntak. En tilstand som krever legehjelp. n Diabetisk ketoacidose med hyperglykemi u Kan oppstå hos en diabetiker ved insulinmangel eks.forårsaket av infeksjon eller stress, fordi stresshormonet glukagon kan motvirke effekten av insulin og bidra til forverring av tilstanden. u Resultatet kan bli økt produksjon av glukose i leveren som går ut i blodbanen og forårsaker for mye sukker i blodet, en tilstand kalt hyperglykemi. Her kan man få ugunstig høy produksjon av glukose samtidig med at for mye ketoner frigjøres fra leveren.

14 TEGN OG SYMPTOMER

15 Tidlige symptomer på ketonforgiftning n Hyppig vannlating n Tørste n Munntørrhet n Høyt blodsukker

16 n Hunger,sult n Kraftløshet n Pustevansker n Vondt i magen n Dehydrering Senare symptom Da nivået av ketoner stiger kan man kjenne lukten av aceton av pasientens pust. 8. Martin WJ In JA Myers, KA Millikan, TJ Saclarides (Eds., Common Surgical Diseases. Springer-verla New York 2008:363-365

17 Risiko for ketonforgiftning

18 Personer i faresonen Type 1 Diabetikere Barn og unge voksne med diabetes Diabetes og infektion Gravide med diabetes Brukere av insulin- pumpe Type 2 diabetikere som injiserer insulin (kan forekomme) 11. Guerci B et al. Diabetes Metab 2005;31:401-406

19 Hva skjer i en sykdomsperiode? Sykdom--> Mindre aptitt / oppkast Redsel for hypo -->tar mindre insulin sykdom--> høyner kortisol nivå forhøyet kortisolnivå--> mer glukose ut i blodet Å unnlate å ta insulin+ høyt blodsukker gir risiko for ketonforgiftning 7. Bismuth E et al. Pediatr Diabetes 2007;8(S6):24-33

20 Hva du kan gjøre hjemme ved sykdom Sykdom/infeksjon Vedvarende høyt blodsukker Mindre enn 0.6 mmol/L Sjekk keton nivå i blodet Over 1.5 mmol/L Risiko for utvikling av DKA. Ta kontakt med lege. 0.6 mmol/L - 1.5 mmol/L Du trenger ekstra insulin. Sjekk nivået til blodsukker og ketoner i 1-2 timer. Hvis ketonnivået overstiger 0.6mmol/L Hvis fremdeles mindre enn< 0.6 mmol/L: fortsett sjekkin så lenge sykdommen varer Sjekk hver 2-4 time særlig hvis blodsukkeret er over 13.9 mmol/L 7. Bismuth E et al. Pediatr Diabetes 2007;8(S6):24-33 Ta kontakt med lege!

21 Barn og unge voksne At frekvensen er høyere hos unge kvinner kan ha sammenheng med slanking og dette øker risikoen for ketonforgiftning. (9) Ketonforgiftning er den vanligste årsaken til sykehus innleggelse og tilstander som kan lede til dødsfall for barn med diabetes. (1) Kan skje med 5 til 13 per 1000 personer hvert år og er vanligere hos kvinner og barn. (5) 1. Laffel L. Endocrinol Metab Clin North Am 2000;29(4):707-723 5. Casteels K et al. Rev Endocr Metab Disord 2003;4(2):159-166 9. Hillman K. In A Gullo (Ed.), Anaesthesia, Pain

22 Graviditet n Hos gravide kvinner med diabetes kan ketonforgiftning opptre hyppigere og ved lavere blodsukker verdier (3) n Dette fordi insulinet kan hemmes ved barnets behov for glukose samt ved graviditeshormoner  Ketonforgifting inntreffer hos hos 9% av gravide diabetikere og er en viktig årsak til for tidlige fødsler (med en dødelighet for barnet på 30-90 %) (19) 3. Yehia B et al. Hospital Physicians 2008:119-147 19. SchneiderM et al. Diabetes Care 2003;26(3):958-959

23 Brukere av insulinpumpe Resultater fra en svensk undersøkelse viser at brukere av pumpe rammes dobbelt så ofte av ketonforgiftning sammenlignet med de som bruker sprøyte ved injeksjon av insulin. Brukere av insulinpumpe kan ligge i faresonen for å utvikle etonforgiftning- særlig det første året fordi: • Insulinet har raskere men kortere virketid (uvant) • ikke nok erfaring med dosering • det kan oppstå feil i pumpesystemet 20. Hanas R et al. Pediatr Diabetes 2006;7(S4):32-38 21. Hanas R et al. Pediatr Diabetes 2009;10:33-37

24 n kan inntreffe hos type 2 diabetikere n Kan skje ved kombinasjon av høy insulinresistens samt mangel på insulinproduksjon. n Kan være livstruende hvis pasienten har en høy alder og dårligere nyre og hjerte funksjon Ketonforgiftning hos type 2 diabetikere

25 Økende frekvens av ketonforgiftning ved type 1 diabetes n Over 11 % av diabetikere med ype 1 diabetes har opplevd ketonforgiftning de seneste 5 år. n Dette svarer til 10 % økning siden 2003-2004. 23. The NHS Information Centre, National Diabetes Audit Executive Summary 2008-2009: 16

26 Å forebygge ketonforgiftning

27 Du kan forebygge ved å egenteste ketoner i blodet. Å oppdage tilstanden på et tidlig tidspunkt er nødvendig for å få riktig behandling i en tidlig fase. (2009 ISPAD Guidelines) (Diabetes Nutr Metab. 2003 Oct-Dec;16(5-6):312-6) Du kan forebygge ved å egenteste ketoner i blodet. Å oppdage tilstanden på et tidlig tidspunkt er nødvendig for å få riktig behandling i en tidlig fase. (2009 ISPAD Guidelines) (Diabetes Nutr Metab. 2003 Oct-Dec;16(5-6):312-6) Forebygging av ketonforgiftning Økt bevissthet om hvordan du kan forebygge tilstanden og egen testing vil være et viktig bidrag for å redusere sykehusopphold pga. ketonforgiftning. (14) 14. Laffel LM et al. Diabet Med 2005;23(3):278-284

28 • lær om din diabetes • gjør egenmåling av blodsukker • gjør egenmåling av blodketoner • husk å dosere insulin høyt nok ved infeksjoner • bruk rasktvirkende behandlingstrategier ved sykdom • bruk flytende og raskt absorberte dietter ved sykdom • minske dosen med insulin heller enn å kutte ut dosering ved sykdom • god opplæring til brukere av insulinpumper • risikopasienter bør følges opp Tiltak for å forebygge Anefalte strategier 14. Laffel LM et al. Diabet Med 2005;23(3):278-284

29 • informasjon • egenmåling av glukose • egenmåling av ketoner Dette kan vi hjelpe deg med!

30 Retningslinjer ved testing

31 Najonale retningslinjer (Sverige) n Høyrisiko pasienter: Slutsats om åtgärdens effekt * u För patienter med ökad risk för diabetisk ketoacidos ger mätning av blodketoner (beta-hydroxybutyrat) en patientnytta som är större än olägenheten (konsensus) n Kostnaderna/besparingar för DKA har inte omfattats i Socialstyrelsens utredning för riktlinjerna

32 Ulike risikogrupper Type 1 Diabetiker Barn og unge vosne med diabetes Diabetes med infeksjon/ sykdom Gravide med diabetes eller graviditets diabetes Insulinpumpe -brukere Typ 2 diabetiker som behandles med insulin 11. Guerci B et al. Diabetes Metab 2005;31:401-406

33 Mäter ß-hydroxybutyrat som är den viktigaste av ketonkropparna i DKA Mäter acetoacetate mindre viktig för DKA Kvantitativ avläsning Semi-kvantitativa resultat uppskattade via en färgskala Mäter aktuell nivå i blodetFördröjning av mätvärdet (ca 60 min)Värdet opåverkat av vätskeintagVärdet beror av vätskeintagEnkel och snabb testmetodMer komplicerad, kräver urinprov ADA rekommenderar ketontest i blod istället för i urin BLODURIN Test i blod rekommenderas av ADA......framför test i urin Mindre interferenser större risk för interferens från mediciner och vitamin C

34 Det anbefales å teste for ketoner hvis du har vedvarende høye sukkernivåer hvis du føler deg uvel og ved oppkast i stressfulle perioder 5. Casteels K et al. Rev Endocr Metab Disord 2003;4(2):159-166 9. Hillman K. In A Gullo (Ed.), Anaesthesia, Pain

35 Når bør du teste ketoner ved høy glukose? Normal under 6.0 mmol/L Nei Høy verdi10.0 – 13,9 mmol/L Kontroller glukose med 2-4 timers intervall til nivået er under 10 Øket verdi6.0 - 10.0 mmol/LNei Svært høy över 13,9 mmol/L Kontroller sukker/ketoner med 1-2 timers intervall. Kontakt lege umiddelbart. GlukosnivåTesta ketoner? Hanås R: Type 1 Diabetes. Class Publishing, London, 2004 samt behandlingsriktlinjerna publicerade av Rewers o.a. ISPAD

36 Retningslinjer for behandling av barn Keton (mmol/l) större än 2,9 Uppenbar risk för ketoacidos. Kontakta omgående läkare. 1,4 - 2,9 Näring samt eventuellt insulin. Risk för KetoAcidos, kontakta läkare Näring samt 0,05* enh. insulin. Risk för KetoAcidos, kontakta läkare 0,1* enh. insulin/kg. Upprepas vid behov. Risk för KetoAcidos, kontakta läkare 0,9 - 1,4 Näring samt eventuellt insulin Näring samt 0,05* enh. Insulin/kg 0,05* enh. Insulin/kg 0,1* enh. insulin/kg, Upprepas vid behov 0,6 - 0,9 Ny mätning efter 1-2 timmar Överväg extra insulin 0,05* enh. insulin/kg 0,1* enh. insulin/kg, Upprepas vid behov mindre än 0,6 Ingen åtgärd Ny mätning efter 1-2 timmar. Överväg extra insulin Ny mätning efter 1-2 timmar. Överväg extra insulin mindre än 1010-1414-22större än 22 Glukos (mmol/l) Hanås R: Type 1 Diabetes. Class Publishing, London, 2004 samt behandlingsriktlinjerna publicerade av Rewers o.a. ISPAD keton/sukker-nivåer i blodet for barn

37 SAMMENDRAG n Ketonforgiftning (Diabetisk ketoacidose eller DKA) er en alvorlig og livstruende tilstand hos diabetikere n De som tilhører risikogruppen er Type-1 diabetikere, barn og unge, pumpebrukere, gravide og syke diabetikere n Ketonforgiftning kan forebygges ved egenmåling av glukose og ketoner i blodet n Det anbefales å måle ketoner i tillegg til glukose ved svært høye glukosenivåer i blodet

38 Har du spørsmål om ketonmåling eller LX PLUS? Kontakt oss!

39 References 1. Laffel L. Endocrinol Metab Clin North Am 2000;29(4):707-723 2. Wolfsdof J et al Pediatr Diabetes 2009:10(S12):118-133 3. Yehia B et al. Hospital Physicians 2008:119-147 4. Data from Centers or Disease Control and Prevention (CDC): http://www.cdc.gov/diabetes/statistics/dkafirst/fig.1.htm 5. Casteels K et al. Rev Endocr Metab Disord 2003;4(2):159-166 6. Umpierrez GE et al. Treat Endocrinol 2003:2(2):95-108 7. Bismuth E et al. Pediatr Diabetes 2007;8(S6):24-33 8. Martin WJ In JA Myers, KA Millikan, TJ Saclarides (Eds., Common Surgical Diseases. Springer-verla New York 2008:363-365 9. Hillman K. In A Gullo (Ed.), Anaesthesia, Pain 10. Wallace TM et al. QJM 2004;97(12):773-780 11. Guerci B et al. Diabetes Metab 2005;31:401-406 12. Meas T et al. Diabetes Metab 2005;31(3 Pt 1):299-303

40 References 13. Laffel L. Manag Care 2004;13(S4):15-18 14. Laffel LM et al. Diabet Med 2005;23(3):278-284 15. Charles RA et al. Singapore Med J. 2007;48(11):986-989 16. Smaldone A et al. Diabetes Care 2005;28(9):2082-2084 17. Brink S et al. Pediatr Diabet 2009;10(12): 146-153 18. NICE 2004, British Society of Paediatric Endocrinology and Diabetes 2009 19. SchneiderM et al. Diabetes Care 2003;26(3):958-959 20. Hanas R et al. Pediatr Diabetes 2006;7(S4):32-38 21. Hanas R et al. Pediatr Diabetes 2009;10:33-37 22. Trachtenbarg DE. AM Fam Physician 2005;71(9):1705-1714 23. The NHS Information Centre, National Diabetes Audit Executive Summary 2008-2009: 16


Laste ned ppt "Diabetisk Ketoacidose (DKA) eller Ketonforgiftning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google