Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetanseheving på innkjøpsområdet – erfaringer fra Hordaland fylkeskommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetanseheving på innkjøpsområdet – erfaringer fra Hordaland fylkeskommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetanseheving på innkjøpsområdet – erfaringer fra Hordaland fylkeskommune

2 Prosess •Ide •Fra ide til handling •Forberedelse •Kurs •Hva lærte vi •Veien videre

3 Ide •Fylkesdelplanen Deltaking for alle – universell utforming •Lov om offentlig anskaffelse •Sektorvis ansvar •Helhetsperspektiv: Produkt – bruker •Innkjøp: Arena for samhandling

4 Fra ide til handling •Hvem er sentrale aktører •Hvem kan noe om temaet •Hvem vil vite noe om temaet •Hva vil vi formidle på kurset •Hvilke konkrete mål vil vi oppnå med kurset

5 Forberedelse •Kontakt med miljøstiftelsen GRIP via MD •Bestille et kursopplegg •Invitere til 2 kurs •Lag egne eksempler til case •Selge ideen

6 Kurs •Fylkesdelplanen deltaking for alle - Universell utforming •Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne •Temaveileder fra Deltasenteret: Universell utforming i offentlige anskaffelser •Forskrift om offentlige anskaffelser – FOR 2006-04-07 nr 402. •Egne case

7 Hva lærte vi på kurset •Universell utforming i et helhetsperspektiv – slik innkjøpere ser det. •Anskaffelsesprosessen og vurderinger i ulike faser av denne. •Gode politiske føringer og intensjoner er ikke automatisk anvendelig forretningsjuss •Her er det mye arbeid som gjenstår!

8 Utvinning av råvarer Produksjon av produktet Transport og distribusjon Bruk Utvidet bruk Avhending Gjenbruk/-vinning

9 Veien videre •Evaluering av kurs 1 for å lage et bedre kurs 2 •Videre samarbeid med innkjøpsavdelingen for å lage gode kontrakter •Refleksjon: Er vi for tidlig ute? •Vi må selv lage veien fra fylkesdelplanens intensjoner til gode innkjøpsrutiner

10 Konklusjon •Brett opp ermene. - •Gå i gang med å lage en god innkjøpskontrakt hvor UU er med i konkurransegrunnlaget. - •Vi har en mal. •Vil du vite mer: •Hild-Kristin.Morvik@post.hfk.no


Laste ned ppt "Kompetanseheving på innkjøpsområdet – erfaringer fra Hordaland fylkeskommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google