Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Scenarioer i forsvarsplanleggingen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Scenarioer i forsvarsplanleggingen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Scenarioer i forsvarsplanleggingen
Foredrag i Oslo militære samfund, 1. november 2010 Iver Johansen, Forsvarets forskningsinstitutt

2 Hvorfor lager FFI scenarioer?
Oppdrag fra Forsvarets ledelse Støtter langsiktig planlegging Regjering/Storting Politiske beslutninger Langtidsdokument Forsvarets ledelse Fagmilitære råd Langtidsplaner Når begynte FFI med dette? FFI Scenarioer Analyser av Forsvarets struktur Effektivitet Kostnader 2

3 Hva er et scenario? Scenario: Beskrivelse av en fremtidig situasjon innen et saksfelt Utvikling Scenarioer Prognose Scenarioer er ikke prognoser Scenarioer er (kan være) fremtidsbilder. Behøver ikke å modellere veien fra ”nå-situasjonen” til ”fremtidssituasjonen”. Fremtid

4 Hvorfor scenarioer? Håndtere usikkerhet Håndtere usikkerhet
Utvikling Alt. C Alt. B Håndtere usikkerhet Mulighet eller sannsynlighet Sosiale fenomener er fundamentalt uforutsigbare Sosial utvikling er ikke-lineær Stabilitet, ruptur/diskontinuitet Alt. A Fremtid Beslutning Konsekvens

5 Scenarioer: Mulig eller sannsynlig?
Det mulige behøver ikke være sannsynlig ”Sorte svaner” Hvis alt kan skje, er planlegging mulig? En strukturert tilnærming øker evnen til å møte fremtidige utfordringer

6 Scenarioer i forsvarsplanleggingen
Utgangspunkt for å måle ytelse Scenarioer Scenarioanalyse Måle ytelse Analyse av operative krav og oppgaver Strukturalternativ A Strukturalternativ B Strukturalternativ C

7 Forskningsspørsmål Hvilke sikkerhetspolitiske utfordringer kan Norge bli stilt overfor i fremtiden? Avgrensninger og presiseringer Referanseobjekt: Norge territorium befolkning myndighetene Utfordringer mot andre aktører enn Norge holdes utenfor i dette arbeidet

8 Scenarioklasser og scenarioer
Klassifisering av det sikkerhetspolitiske ”mulighetsrommet” Summen av scenarioklasser er uttømmende for helheten Scenarioklasse Scenario Scenario Konkret eksempel Spesifisere geografi, kapasitet, aktør etc.

9 Fire spørsmål Hvilke typer aktører i det internasjonale systemet kan utgjøre en sikkerhetsutfordring for Norge? Hvilke overordnede målsettinger kan disse aktørene tenkes å handle ut fra? Hvilke metoder kan anvendes for å realisere målsettingene? Hvilke kapasiteter er nødvendig for å gjennomføre en gitt metode? AKTØR MÅL METODE MIDDEL

10 Arbeidsprosess Parametre ”aktør”, ”mål, ”metode”, ”middel”
Bestemme utfallsrom alle konsistente scenarioer morfologisk metode Identifisere scenarioklasser Velge ut scenarioer for analyse AKTØR MÅL METODE MIDDEL Konsistenssjekk ved parvis sammenligning av parameter- verdier

11 Analysetabell AKTØR MÅL METODE MIDDEL Stat/gruppe av stater
Erobring / regime-endring Mil. kontroll over hele NO territorium Omfattende militær innsats Nettverk Fremtvinge politisk endring Mil. kontroll over deler NO territorium Begrenset militær innsats Selskap, foretak, organisert gruppe Trening, øvelse, E-innsamling Nekte/forstyrre NO militære op.s Omfattende ikke-militær innsats Enkeltindivid Økonomisk vinning Symbolsk maktbruk Begrenset ikke-militær innsats Fredsmessig militær aktivitet Sanksjoner/øk. straffetiltak Angrep mot NO infrastr./borgere Andre virkemidler/ påvirkningsformer Økonomisk maktbruk Annen kriminalitet

12 Invasjon – et mulig scenario?
AKTØR MÅL METODE MIDDEL Stat/gruppe av stater Erobring / regime-endring Mil. kontroll over hele NO territorium Omfattende militær innsats Nettverk Fremtvinge politisk endring Mil. kontroll over deler NO territorium Begrenset militær innsats Selskap, foretak, organisert gruppe Trening, øvelse, E-innsamling Nekte/forstyrre NO militære op.s Omfattende ikke-militær innsats Enkeltindivid Økonomisk vinning Symbolsk maktbruk Begrenset ikke-militær innsats Fredsmessig militær aktivitet Sanksjoner/øk. straffetiltak Angrep mot NO infrastr./borgere Andre virkemidler/ påvirkningsformer Økonomisk maktbruk Annen kriminalitet

13 Invasjon – to kritiske spørsmål
AKTØR MÅL METODE MIDDEL Stat/gruppe av stater Erobring / regime-endring Mil. kontroll over hele NO territorium Omfattende militær innsats Nettverk Fremtvinge politisk endring Mil. kontroll over deler NO territorium Begrenset militær innsats Selskap, foretak, organisert gruppe Trening, øvelse, E-innsamling Nekte/forstyrre NO militære op.s Omfattende ikke-militær innsats Enkeltindivid Økonomisk vinning Symbolsk maktbruk Begrenset ikke-militær innsats Fredsmessig militær aktivitet Sanksjoner/øk. straffetiltak Angrep mot NO infrastr./borgere Andre virkemidler/ påvirkningsformer Økonomisk maktbruk Annen kriminalitet 1: Finnes det en ”stat / grupper av stater” som har ”erobring/regimeendring” som mål? 2: Finnes det en ”stat / grupper av stater” som kan tenkes å benytte ”militær kontroll over hele Norges territorium” for å realisere dette målet?

14 Forsøk på et svar I teorien:
Det internasjonale systemet er anarkisk hvor tillit er mangelvare Norge er del av et sikkerhetsfellesskap hvor barrierene mot krig er høye I praksis Usikkerhet: Russland er ikke fullt integrert i sikkerhetsfellesskapet Men: Russland mangler politisk motiv og militær kapasitet Konklusjon Invasjon er vanskelig å forestille seg, men mer begrensede militære utfordringer kan ikke elimineres fra ”mulighetsrommet”

15 Scenarioklasse 1: Strategisk overfall
Store militære styrker Etablere militær kontroll Begrensninger i tid og rom AKTØR MÅL METODE MIDDEL Stat/gruppe av stater Erobring / regime-endring Mil. kontroll over hele NO territorium Omfattende militær innsats Nettverk Fremtvinge politisk endring Mil. kontroll over deler NO territorium Begrenset militær innsats Selskap, foretak, organisert gruppe Trening, øvelse, E-innsamling Nekte/forstyrre NO militære op.s Omfattende ikke-militær innsats Enkeltindivid Økonomisk vinning Symbolsk maktbruk Begrenset ikke-militær innsats Fredsmessig militær aktivitet Sanksjoner/øk. straffetiltak Angrep mot NO infrastr./ borgere Andre virkemidler/ påvirkningsformer Økonomisk maktbruk Annen kriminalitet

16 Scenarioklasse 2: Begrenset angrep
Begrenset militær innsats Raid, punktangrep Nekte / forstyrre Sabotasje av infrastruktur mm. AKTØR MÅL METODE MIDDEL Stat/gruppe av stater Erobring / regime-endring Mil. kontroll over hele NO territorium Omfattende militær innsats Nettverk Fremtvinge politisk endring Mil. kontroll over deler NO territorium Begrenset militær innsats Selskap, foretak, organisert gruppe Trening, øvelse, E-innsamling Nekte/forstyrre NO militære op.s Omfattende ikke-militær innsats Enkeltindivid Økonomisk vinning Symbolsk maktbruk Begrenset ikke-militær innsats Fredsmessig militær aktivitet Sanksjoner/øk. straffetiltak Angrep mot NO infrastr./ borgere Andre virkemidler/ påvirkningsformer Økonomisk maktbruk Annen kriminalitet

17 Scenarioklasse 3: Tvangsdiplomati
Begrenset militær innsats Kommunisere intensjoner Signalisere evne og vilje Potensial for opptrapping AKTØR MÅL METODE MIDDEL Stat/gruppe av stater Erobring / regime-endring Mil. kontroll over hele NO territorium Omfattende militær innsats Nettverk Fremtvinge politisk endring Mil. kontroll over deler NO territorium Begrenset militær innsats Selskap, foretak, organisert gruppe Trening, øvelse, E-innsamling Nekte/forstyrre NO militære op.s Omfattende ikke-militær innsats Enkeltindivid Økonomisk vinning Symbolsk maktbruk Begrenset ikke-militær innsats Fredsmessig militær aktivitet Sanksjoner/øk. straffetiltak Angrep mot NO infrastr./borgere Andre virkemidler/ påvirkningsformer Økonomisk maktbruk Annen kriminalitet

18 Scenarioklasse 4: Terrorangrep
Private aktører Ikke-militære virkemidler Angrep mot sivile mål AKTØR MÅL METODE MIDDEL Stat/gruppe av stater Erobring / regime-endring Mil. kontroll over hele NO territorium Omfattende militær innsats Nettverk Fremtvinge politisk endring Mil. kontroll over deler NO territorium Begrenset militær innsats Selskap, foretak, organisert gruppe Trening, øvelse, E-innsamling Nekte/forstyrre NO militære op.s Omfattende ikke-militær innsats Enkeltindivid Økonomisk vinning Symbolsk maktbruk Begrenset ikke-militær innsats Fredsmessig militær aktivitet Sanksjoner/øk. straffetiltak Angrep mot NO infrastr./ borgere Andre virkemidler/ påvirkningsformer Økonomisk maktbruk Annen kriminalitet

19 Scenarioklasse 5: Kriminalitet
Private aktører Økonomisk vinning Miljø, ressurser i norsk økonomisk sone Primært Kystvakt AKTØR MÅL METODE MIDDEL Stat/gruppe av stater Erobring / regime-endring Mil. kontroll over hele NO territorium Omfattende militær innsats Nettverk Fremtvinge politisk endring Mil. kontroll over deler NO territorium Begrenset militær innsats Selskap, foretak, organisert gruppe Trening, øvelse, E-innsamling Nekte/forstyrre NO militære op.s Omfattende ikke-militær innsats Enkeltindivid Økonomisk vinning Symbolsk maktbruk Begrenset ikke-militær innsats Fredsmessig militær aktivitet Sanksjoner/øk. straffetiltak Angrep mot NO infrastr./ borgere Andre virkemidler/ påvirkningsformer Økonomisk maktbruk Annen kriminalitet

20 Scenarioklasse 6: Militære fredstids-operasjoner
Ordinær militær virksomhet Permanent utfordring AKTØR MÅL METODE MIDDEL Stat/gruppe av stater Erobring / regime-endring Mil. kontroll over hele NO territorium Omfattende militær innsats Nettverk Fremtvinge politisk endring Mil. kontroll over deler NO territorium Begrenset militær innsats Selskap, foretak, organisert gruppe Trening, øvelse, E-innsamling Nekte/forstyrre NO militære op.s Omfattende ikke-militær innsats Enkeltindivid Økonomisk vinning Symbolsk maktbruk Begrenset ikke-militær innsats Fredsmessig militær aktivitet Sanksjoner/øk. straffetiltak Angrep mot NO infrastr./ borgere Andre virkemidler/ påvirkningsformer Økonomisk maktbruk Annen kriminalitet

21 Scenarioplanleggingens dilemma
Under den kalde krigen kunne invasjonsscenarioet fylle to funksjoner: Verktøy for analyse (teknisk) Rasjonale for Forsvaret (politisk) Hva skjer når militær konflikt blir usannsynlig? ”Fredens lockelser är och förblir stora, och under perioder av medvind kan de utvecklas till kraftfulla filter som förmår utestänga eller finna andra förklaringar på varningssignaler. Allt detta är djupt mänskligt; vi ser det vi vill se och ju mer vi vant oss vid en normalitet, desto svårare är det att mitt i denna bild upptäcka konturerna av något annat.” (Wilhelm Agrell, 2010)

22 Forsøk på oppsummering
Gitt det internasjonale systemets natur vil en væpnet konflikt med en annen stat i våre nærområder være den mest krevende utfordring Forsvaret kan møte. Vi kan ikke vite eksakt hvordan dette kan arte seg. Men selv om det er vanskelig, må vi som driver med planlegging av Forsvaret tvinge oss til å tenke konkret om hvordan en slik konflikt kan fremstå.

23 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Scenarioer i forsvarsplanleggingen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google