Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Scenarioer i forsvarsplanleggingen Foredrag i Oslo militære samfund, 1. november 2010 Iver Johansen, Forsvarets forskningsinstitutt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Scenarioer i forsvarsplanleggingen Foredrag i Oslo militære samfund, 1. november 2010 Iver Johansen, Forsvarets forskningsinstitutt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Scenarioer i forsvarsplanleggingen Foredrag i Oslo militære samfund, 1. november 2010 Iver Johansen, Forsvarets forskningsinstitutt

2 Hvorfor lager FFI scenarioer? •Oppdrag fra Forsvarets ledelse •Støtter langsiktig planlegging FFI Forsvarets ledelse Regjering/Storting Scenarioer Kostnader Effektivitet Langtidsplaner Langtidsdokument Analyser av Forsvarets struktur Analyser av Forsvarets struktur Fagmilitære råd Politiske beslutninger

3 Hva er et scenario? •Scenario: Beskrivelse av en fremtidig situasjon innen et saksfelt NåFremtid Scenarioer Prognose Utvikling

4 Hvorfor scenarioer? •Håndtere usikkerhet NåFremtid Beslutning Alt. C Alt. B Alt. A Konsekvens Utvikling

5 Scenarioer: Mulig eller sannsynlig? •Det mulige behøver ikke være sannsynlig –”Sorte svaner” •Hvis alt kan skje, er planlegging mulig? •En strukturert tilnærming øker evnen til å møte fremtidige utfordringer

6 Scenarioer i forsvarsplanleggingen •Utgangspunkt for å måle ytelse Scenarioer Scenarioanalyse Analyse av operative krav og oppgaver Strukturalternativ A Strukturalternativ B Strukturalternativ C Måle ytelse

7 Forskningsspørsmål •Hvilke sikkerhetspolitiske utfordringer kan Norge bli stilt overfor i fremtiden? •Avgrensninger og presiseringer –Referanseobjekt: Norge »territorium »befolkning »myndighetene –Utfordringer mot andre aktører enn Norge »holdes utenfor i dette arbeidet

8 Scenarioklasser og scenarioer Scenarioklasse –Klassifisering av det sikkerhetspolitiske ”mulighetsrommet” –Summen av scenarioklasser er uttømmende for helheten Scenarioklasse Scenario –Konkret eksempel –Spesifisere geografi, kapasitet, aktør etc.

9 Fire spørsmål 1.Hvilke typer aktører i det internasjonale systemet kan utgjøre en sikkerhetsutfordring for Norge? 2.Hvilke overordnede målsettinger kan disse aktørene tenkes å handle ut fra? 3.Hvilke metoder kan anvendes for å realisere målsettingene? 4.Hvilke kapasiteter er nødvendig for å gjennomføre en gitt metode? AKTØRMÅLMETODEMIDDEL

10 •Parametre –”aktør”, ”mål, ”metode”, ”middel” •Bestemme utfallsrom –alle konsistente scenarioer –morfologisk metode •Identifisere scenarioklasser •Velge ut scenarioer –for analyse AKTØRMÅLMETODEMIDDEL Konsistenssjekk ved parvis sammenligning av parameter- verdier Arbeidsprosess

11 Analysetabell AKTØRMÅLMETODEMIDDEL Stat/gruppe av staterErobring / regime- endring Mil. kontroll over hele NO territorium Omfattende militær innsats NettverkFremtvinge politisk endring Mil. kontroll over deler NO territorium Begrenset militær innsats Selskap, foretak, organisert gruppe Trening, øvelse, E-innsamling Nekte/forstyrre NO militære op.s Omfattende ikke- militær innsats EnkeltindividØkonomisk vinningSymbolsk maktbrukBegrenset ikke- militær innsats Fredsmessig militær aktivitet Sanksjoner/øk. straffetiltak Angrep mot NO infrastr./borgere Andre virkemidler/ påvirkningsformer Økonomisk maktbruk Annen kriminalitet

12 Invasjon – et mulig scenario? AKTØRMÅLMETODEMIDDEL Stat/gruppe av staterErobring / regime- endring Mil. kontroll over hele NO territorium Omfattende militær innsats NettverkFremtvinge politisk endring Mil. kontroll over deler NO territorium Begrenset militær innsats Selskap, foretak, organisert gruppe Trening, øvelse, E-innsamling Nekte/forstyrre NO militære op.s Omfattende ikke- militær innsats EnkeltindividØkonomisk vinningSymbolsk maktbrukBegrenset ikke- militær innsats Fredsmessig militær aktivitet Sanksjoner/øk. straffetiltak Angrep mot NO infrastr./borgere Andre virkemidler/ påvirkningsformer Økonomisk maktbruk Annen kriminalitet

13 Invasjon – to kritiske spørsmål AKTØRMÅLMETODEMIDDEL Stat/gruppe av staterErobring / regime- endring Mil. kontroll over hele NO territorium Omfattende militær innsats NettverkFremtvinge politisk endring Mil. kontroll over deler NO territorium Begrenset militær innsats Selskap, foretak, organisert gruppe Trening, øvelse, E-innsamling Nekte/forstyrre NO militære op.s Omfattende ikke- militær innsats EnkeltindividØkonomisk vinningSymbolsk maktbrukBegrenset ikke- militær innsats Fredsmessig militær aktivitet Sanksjoner/øk. straffetiltak Angrep mot NO infrastr./borgere Andre virkemidler/ påvirkningsformer Økonomisk maktbruk Annen kriminalitet 1: Finnes det en ”stat / grupper av stater” som har ”erobring/regimeendring” som mål? 2: Finnes det en ”stat / grupper av stater” som kan tenkes å benytte ”militær kontroll over hele Norges territorium” for å realisere dette målet? 1: Finnes det en ”stat / grupper av stater” som har ”erobring/regimeendring” som mål? 2: Finnes det en ”stat / grupper av stater” som kan tenkes å benytte ”militær kontroll over hele Norges territorium” for å realisere dette målet?

14 Forsøk på et svar •I teorien: –Det internasjonale systemet er anarkisk hvor tillit er mangelvare –Norge er del av et sikkerhetsfellesskap hvor barrierene mot krig er høye •I praksis –Usikkerhet: Russland er ikke fullt integrert i sikkerhetsfellesskapet –Men: Russland mangler politisk motiv og militær kapasitet •Konklusjon –Invasjon er vanskelig å forestille seg, men mer begrensede militære utfordringer kan ikke elimineres fra ”mulighetsrommet”

15 Scenarioklasse 1: Strategisk overfall • Store militære styrker • Etablere militær kontroll • Begrensninger i tid og rom AKTØRMÅLMETODEMIDDEL Stat/gruppe av stater Erobring / regime-endring Mil. kontroll over hele NO territorium Omfattende militær innsats NettverkFremtvinge politisk endring Mil. kontroll over deler NO territorium Begrenset militær innsats Selskap, foretak, organisert gruppe Trening, øvelse, E-innsamling Nekte/forstyrre NO militære op.s Omfattende ikke-militær innsats EnkeltindividØkonomisk vinning Symbolsk maktbruk Begrenset ikke-militær innsats Fredsmessig militær aktivitet Sanksjoner/øk. straffetiltak Angrep mot NO infrastr./ borgere Andre virkemidler/ påvirkningsfor mer Økonomisk maktbruk Annen kriminalitet

16 Scenarioklasse 2: Begrenset angrep • Begrenset militær innsats • Raid, punktangrep • Nekte / forstyrre • Sabotasje av infrastruktur mm. AKTØRMÅLMETODEMIDDEL Stat/gruppe av stater Erobring / regime-endring Mil. kontroll over hele NO territorium Omfattende militær innsats NettverkFremtvinge politisk endring Mil. kontroll over deler NO territorium Begrenset militær innsats Selskap, foretak, organisert gruppe Trening, øvelse, E-innsamling Nekte/forstyrre NO militære op.s Omfattende ikke-militær innsats EnkeltindividØkonomisk vinning Symbolsk maktbruk Begrenset ikke-militær innsats Fredsmessig militær aktivitet Sanksjoner/øk. straffetiltak Angrep mot NO infrastr./ borgere Andre virkemidler/ påvirkningsfor mer Økonomisk maktbruk Annen kriminalitet

17 Scenarioklasse 3: Tvangsdiplomati • Begrenset militær innsats • Kommunisere intensjoner • Signalisere evne og vilje • Potensial for opptrapping AKTØRMÅLMETODEMIDDEL Stat/gruppe av stater Erobring / regime- endring Mil. kontroll over hele NO territorium Omfattende militær innsats NettverkFremtvinge politisk endring Mil. kontroll over deler NO territorium Begrenset militær innsats Selskap, foretak, organisert gruppe Trening, øvelse, E-innsamling Nekte/forstyrre NO militære op.s Omfattende ikke-militær innsats EnkeltindividØkonomisk vinning Symbolsk maktbruk Begrenset ikke-militær innsats Fredsmessig militær aktivitet Sanksjoner/øk. straffetiltak Angrep mot NO infrastr./borger e Andre virkemidler/ påvirkningsfor mer Økonomisk maktbruk Annen kriminalitet

18 Scenarioklasse 4: Terrorangrep • Private aktører • Ikke-militære virkemidler • Angrep mot sivile mål AKTØRMÅLMETODEMIDDEL Stat/gruppe av stater Erobring / regime-endring Mil. kontroll over hele NO territorium Omfattende militær innsats NettverkFremtvinge politisk endring Mil. kontroll over deler NO territorium Begrenset militær innsats Selskap, foretak, organisert gruppe Trening, øvelse, E-innsamling Nekte/forstyrre NO militære op.s Omfattende ikke-militær innsats EnkeltindividØkonomisk vinning Symbolsk maktbruk Begrenset ikke-militær innsats Fredsmessig militær aktivitet Sanksjoner/øk. straffetiltak Angrep mot NO infrastr./ borgere Andre virkemidler/ påvirkningsfor mer Økonomisk maktbruk Annen kriminalitet

19 Scenarioklasse 5: Kriminalitet • Private aktører • Økonomisk vinning • Miljø, ressurser i norsk økonomisk sone • Primært Kystvakt AKTØRMÅLMETODEMIDDEL Stat/gruppe av stater Erobring / regime-endring Mil. kontroll over hele NO territorium Omfattende militær innsats NettverkFremtvinge politisk endring Mil. kontroll over deler NO territorium Begrenset militær innsats Selskap, foretak, organisert gruppe Trening, øvelse, E-innsamling Nekte/forstyrre NO militære op.s Omfattende ikke-militær innsats EnkeltindividØkonomisk vinning Symbolsk maktbruk Begrenset ikke-militær innsats Fredsmessig militær aktivitet Sanksjoner/øk. straffetiltak Angrep mot NO infrastr./ borgere Andre virkemidler/ påvirkningsfor mer Økonomisk maktbruk Annen kriminalitet

20 Scenarioklasse 6: Militære fredstids- operasjoner • Ordinær militær virksomhet • Permanent utfordring AKTØRMÅLMETODEMIDDEL Stat/gruppe av stater Erobring / regime-endring Mil. kontroll over hele NO territorium Omfattende militær innsats NettverkFremtvinge politisk endring Mil. kontroll over deler NO territorium Begrenset militær innsats Selskap, foretak, organisert gruppe Trening, øvelse, E-innsamling Nekte/forstyrre NO militære op.s Omfattende ikke-militær innsats EnkeltindividØkonomisk vinning Symbolsk maktbruk Begrenset ikke-militær innsats Fredsmessig militær aktivitet Sanksjoner/øk. straffetiltak Angrep mot NO infrastr./ borgere Andre virkemidler/ påvirkningsfor mer Økonomisk maktbruk Annen kriminalitet

21 Scenarioplanleggingens dilemma •Under den kalde krigen kunne invasjonsscenarioet fylle to funksjoner: 1.Verktøy for analyse (teknisk) 2.Rasjonale for Forsvaret (politisk) •Hva skjer når militær konflikt blir usannsynlig? ”Fredens lockelser är och förblir stora, och under perioder av medvind kan de utvecklas till kraftfulla filter som förmår utestänga eller finna andra förklaringar på varningssignaler. Allt detta är djupt mänskligt; vi ser det vi vill se och ju mer vi vant oss vid en normalitet, desto svårare är det att mitt i denna bild upptäcka konturerna av något annat.” (Wilhelm Agrell, 2010)

22 Forsøk på oppsummering •Gitt det internasjonale systemets natur vil en væpnet konflikt med en annen stat i våre nærområder være den mest krevende utfordring Forsvaret kan møte. •Vi kan ikke vite eksakt hvordan dette kan arte seg. •Men selv om det er vanskelig, må vi som driver med planlegging av Forsvaret tvinge oss til å tenke konkret om hvordan en slik konflikt kan fremstå.

23 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Scenarioer i forsvarsplanleggingen Foredrag i Oslo militære samfund, 1. november 2010 Iver Johansen, Forsvarets forskningsinstitutt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google