Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innspill til Ruter fra Flybåten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innspill til Ruter fra Flybåten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innspill til Ruter fra Flybåten
Bakgrunn: Ruter ønsker innspill til: Hvordan kan sambandet/tjenesten kan utvikles og fornyes: på kort (4-7 år) og lang (7-30 år) sikt. på sjø (båter) og landsiden (brygger/infrastruktur) Spesielle fokusområder Hensiktsmessig driftsopplegg for sambandet Hva er egnede båter for et samband med så store variasjoner i antall reisende Tilgjengelighet for alle ombord i båtene og på landsiden Framtidens båter? miljøteknologi, drivstoff - hvilken vei går utviklingen? begrenset til kommersielt tilgjengelige teknologier

2 Flybåten A/S - hvem, hva, hvorfor
Privateid 15 års konsesjon Gitt av Samferdselsdepartementet : ”gjennomgående buss og hurtigbåt mellom Østfold og Vestfold på strekningen Sarpsborg-Fredrikstad- Lervik/Engelsviken-Jarlsøy/Vallø-Tønsberg-Torp-Sandefjord og tilbringertjeneste Lervik/Engelsviken til Rygge lufthavn.” Kontroll med anløpskaier er avgjørende Det tok 6 år før Flybåten fikk kontroll på begge sider av fjorden NIMBY og Plan- og bygningsloven Kontroll med kaier gir nå optimal rute i forhold til Reisetid Sjøforhold Befolkningsgrunnlag M/S Flybåten 76 pax, 26 knop, Båtutrustning Bømlo 2002. Sjødyktig og rask nok, men ikke optimal

3 Kollektivsystem med timespuls
Kollektivsystem med timespuls! 1,5 time raskere overgang mellom Øst- og Vestfoldbanen enn via OSLO s NSB buss ØKT 372, VKT 111 og 115 FLYBÅTEN VKT ? NSB buss

4 Samme utfordringer Ruter: Flybåten:
Har som mål å kjøre høyfrekvent sømløs knutepunktsrute Tønsberg jbs.-Fredrikstad jbs. året rundt ( Influensområde Skien, Torp, Tønsberg, Rygge, Fr. stad, Gøteborg) Må ha en betydelig sommertrafikk i bunn for rutevirksomheten Nye skipstekniske løsninger er en del av Flybåtens fremtidige konsept Ruter: Står i stor grad overfor de samme prinsipielle utfordringene som Flybåten Stor sesongvariasjon Speed, kapasitet og bemanning Noe is Energiøkonomisering og utslipp Nye tekniske og organisatoriske løsninger kan i sum gi stor gevinst

5 Fokus i Oslo havn Nøkkelutfordringen:
Hvordan løse behov det korte perspektivet uten å miste av syne den gode langsiktige løsningen som gir den samlet sett beste løsningen? 4-7 år perspektivet For kort periode til å investere langsiktig Perspektiv 7-40 år Utlys konkurranse med ny og helhetsorientertspesifikasjon. => Høst gevinst ASAP

6 Helhetsløsning? Hensiktsmessig driftsopplegg for sambandet?
Dagens driftsopplegg med base på Lindøya er en god løsning. Det kan tenkes at en flytende base i forbindelse med ny anløpskai i ruten kan ha samme funksjon Antall båter kan muligens reduseres, selv med landfeste Aker Brygge Samordning med andre båtlinjer med motsatt sesongprofil, kan organisatorisk og teknisk være mulig Hva er egnede båter for et samband med store variasjoner reisende? Kan bare besvares etter en optimaliseringsprosess basert på krav: Rutetabell Kapasitet pr. leg (strekning) pr. time sesongmessig min og max Mulighet for transfer mellom strekninger Synergi med andre båtlinjer Mulighet for å bruke fart som kapasitetsregulator Laste/lossetid. Viktig med bred og rask rampe Trafikkintenst område. Broen må plasseres høyt med rundsikt også av dekksnivå

7 Fokus Oslo Havn ii Tilgjengelighet for alle ombord i båtene og på landsiden? IMO MSC 735 gjelder for universell utforming av tilkomst. MSC 735 om evakuering implementeres på en kompromissløs pga. trafikkintenst område Land/flyterarrangementet bør arrangeres slik at passasjerstrømmen skilles og «magasineres» for rask lasting/lossing Dokking på samme måte som norske bilferger der finmanøvrering skjer langs glidefendere Framtidens båter – miljøteknologi, drivstoff - hvilken vei går utviklingen? (begrenset til kommersielt tilgjengelige teknologier) En gasspris drevet konvertering til naturgass av dieseldrevet transport pågår i stort omfang i USA. Vi antar at når naturgass blir tilgjengelig til «virkelig markedspris», vil samme utvikling skyte fart i Europa. (Billigere gass, relativt til diesel/gassolje, driver nå også en teknologisk utvikling av dieselgassmotorer)

8 Funksjonskrav Double ended eller double side lasting og lossing mhp manøvreringstid og laste og lossetid Skrogutforming med lav bølgedannelse ved halv fart er vanskelig å kombinere med isgående egenskaper, men bør tilstrebes mhp. å oppnå disp i rutens omfattende 5 knop soner. Høy servicefart i område uten restriksjoner Bemanningskrav tilpasset antall pax om bord Blinding/ avstengning av paxområde i lavsesongen Sitteplass inne for bare 25% ? av max kapasitet Max kapasitet 3-400 Konfigurasjon av skrog er et åpent spørsmål


Laste ned ppt "Innspill til Ruter fra Flybåten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google