Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innspill til Ruter fra Flybåten • Bakgrunn: Ruter ønsker innspill til: • Hvordan kan sambandet/tjenesten kan utvikles og fornyes: – på kort (4-7 år) og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innspill til Ruter fra Flybåten • Bakgrunn: Ruter ønsker innspill til: • Hvordan kan sambandet/tjenesten kan utvikles og fornyes: – på kort (4-7 år) og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innspill til Ruter fra Flybåten • Bakgrunn: Ruter ønsker innspill til: • Hvordan kan sambandet/tjenesten kan utvikles og fornyes: – på kort (4-7 år) og lang (7-30 år) sikt. – på sjø (båter) og landsiden (brygger/infrastruktur) • Spesielle fokusområder – Hensiktsmessig driftsopplegg for sambandet – Hva er egnede båter for et samband med så store variasjoner i antall reisende – Tilgjengelighet for alle ombord i båtene og på landsiden – Framtidens båter? • miljøteknologi, drivstoff - hvilken vei går utviklingen? • begrenset til kommersielt tilgjengelige teknologier

2 Flybåten A/S - hvem, hva, hvorfor • Privateid • 15 års konsesjon – Gitt av Samferdselsdepartementet 20-05-2005 : – ”gjennomgående buss og hurtigbåt mellom Østfold og Vestfold på strekningen Sarpsborg-Fredrikstad- Lervik/Engelsviken-Jarlsøy/Vallø-Tønsberg-Torp-Sandefjord og tilbringertjeneste Lervik/Engelsviken til Rygge lufthavn.” • Kontroll med anløpskaier er avgjørende – Det tok 6 år før Flybåten fikk kontroll på begge sider av fjorden – NIMBY og Plan- og bygningsloven • Kontroll med kaier gir nå optimal rute i forhold til – Reisetid – Sjøforhold – Befolkningsgrunnlag • M/S Flybåten – 76 pax, 26 knop, Båtutrustning Bømlo 2002. – Sjødyktig og rask nok, men ikke optimal

3 Kollektivsystem med timespuls! 1,5 time raskere overgang mellom Øst- og Vestfoldbanen enn via OSLO s VKT 111 og 115 NSB buss VKT ? ØKT 372, 373 374 FLYBÅTEN

4 Samme utfordringer Flybåten : • Har som mål å kjøre høyfrekvent sømløs knutepunktsrute – Tønsberg jbs.-Fredrikstad jbs. året rundt – ( Influensområde Skien, Torp, Tønsberg, Rygge, Fr. stad, Gøteborg) • Må ha en betydelig sommertrafikk i bunn for rutevirksomheten • Nye skipstekniske løsninger er en del av Flybåtens fremtidige konsept Ruter : • Står i stor grad overfor de samme prinsipielle utfordringene som Flybåten • Stor sesongvariasjon • Speed, kapasitet og bemanning • Noe is • Energiøkonomisering og utslipp • Nye tekniske og organisatoriske løsninger kan i sum gi stor gevinst

5 Fokus i Oslo havn Nøkkelutfordringen: • Hvordan løse behov det korte perspektivet uten å miste av syne den gode langsiktige løsningen som gir den samlet sett beste løsningen? • 4-7 år perspektivet – For kort periode til å investere langsiktig • Perspektiv 7-40 år – Utlys konkurranse med ny og helhetsorientertspesifikasjon. => Høst gevinst ASAP

6 Helhetsløsning? • Hensiktsmessig driftsopplegg for sambandet? – Dagens driftsopplegg med base på Lindøya er en god løsning. Det kan tenkes at en flytende base i forbindelse med ny anløpskai i ruten kan ha samme funksjon – Antall båter kan muligens reduseres, selv med landfeste Aker Brygge – Samordning med andre båtlinjer med motsatt sesongprofil, kan organisatorisk og teknisk være mulig • Hva er egnede båter for et samband med store variasjoner reisende? – Kan bare besvares etter en optimaliseringsprosess basert på krav: – Rutetabell – Kapasitet pr. leg (strekning) pr. time sesongmessig min og max – Mulighet for transfer mellom strekninger – Synergi med andre båtlinjer – Mulighet for å bruke fart som kapasitetsregulator – Laste/lossetid. Viktig med bred og rask rampe – Trafikkintenst område. Broen må plasseres høyt med rundsikt også av dekksnivå

7 Tilgjengelighet for alle ombord i båtene og på landsiden?  IMO MSC 735 gjelder for universell utforming av tilkomst. MSC 735 om evakuering implementeres på en kompromissløs pga. trafikkintenst område  Land/flyterarrangementet bør arrangeres slik at passasjerstrømmen skilles og «magasineres» for rask lasting/lossing  Dokking på samme måte som norske bilferger der finmanøvrering skjer langs glidefendere Framtidens båter – miljøteknologi, drivstoff - hvilken vei går utviklingen? (begrenset til kommersielt tilgjengelige teknologier)  En gasspris drevet konvertering til naturgass av dieseldrevet transport pågår i stort omfang i USA. Vi antar at når naturgass blir tilgjengelig til «virkelig markedspris», vil samme utvikling skyte fart i Europa. (Billigere gass, relativt til diesel/gassolje, driver nå også en teknologisk utvikling av dieselgassmotorer) Fokus Oslo Havn ii

8  Double ended eller double side lasting og lossing mhp manøvreringstid og laste og lossetid  Skrogutforming med lav bølgedannelse ved halv fart er vanskelig å kombinere med isgående egenskaper, men bør tilstrebes mhp. å oppnå disp i rutens omfattende 5 knop soner.  Høy servicefart i område uten restriksjoner  Bemanningskrav tilpasset antall pax om bord  Blinding/ avstengning av paxområde i lavsesongen  Sitteplass inne for bare 25% ? av max kapasitet  Max kapasitet 3-400  Konfigurasjon av skrog er et åpent spørsmål Funksjonskrav


Laste ned ppt "Innspill til Ruter fra Flybåten • Bakgrunn: Ruter ønsker innspill til: • Hvordan kan sambandet/tjenesten kan utvikles og fornyes: – på kort (4-7 år) og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google