Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dialogkonferanse – bussmateriellstrategi 18.11.2013 UnibussSide 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dialogkonferanse – bussmateriellstrategi 18.11.2013 UnibussSide 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dialogkonferanse – bussmateriellstrategi 18.11.2013 UnibussSide 1

2 Oppgaven: Innspill til strategien, resonnementer, evt feil eller svakheter i analyser, prosess, osv 18.11.2013UnibussSide 2

3 Generelt •Unibuss har 8 kontrakter –32 kategorier av busser –39 varianter innenfor hver kategori –Svært få som krysser hverandre •Fra «Hypoteser» –Busser som har avsluttet oppdrag i Ruter sitt område, kan også benyttes i andre kontrakter i Ruters områder eller andre steder i Norge. •Et ønske, dog ikke gjennomførbart i praksis •For stor forskjell på «by og land» 18.11.2013UnibussSide 3

4 Innspill •Overgang fra teknisk til funksjonell ( Vil stille helt nye krav til bransjen, er dere klare for dette? ) : –Krever tydelige krav fra markedsbeskrivelsen –Hva med miljøaspektet? –Hva med snittalder og fremstå som «moderne»? –Det må også fremkomme av tildelingskriteriene –Funksjonelle krav mest mulig lik europeiske normer •Busskostnadene –Avhengig av samkjøring mellom «Ruterkontrakt» og busskontrakt – gjenkjøp og service- og reparasjonskontrakt –Endringer underveis er meget kostbart –Er det tatt hensyn til dimensjoneringsplikten? 18.11.2013UnibussSide 4

5 Innspill •Kommentar til «Kontraktens størrelse og lengde» Kontraktslengde 7 år og brukte busser (inntil 3 år) –Må ta hensyn til eventuell ombygging og oppgradering, og se det opp i mot kontraktens lengde –Kan gi feilaktig bilde dersom gjenkjøp og serviceavtale •Fornyelse av service- og rep. avtale er kostbart •Følsomt for endringer i bussprisene 18.11.2013UnibussSide 5

6 Innspill til 10 pkt. strategi •Pkt. 2. Standardisering –Standardisering er bra –dog er det miljøteknologiske sprangene er utfordring for gjenbruk –Lengden på kontrakter er styrende –Standardisering gir lavere innkjøpskost p.g.a. mer strømlinjeformet produksjon av busser •Pkt. 4 Kundene med på råd og kommunisere kundebehov til næringen –Er det motstridende med «Standardisering»? 18.11.2013UnibussSide 6

7 Innspill til 10 pkt. strategi •Pkt. 6 Utvikle kontrakter som åpner for flåtestyring og gir mer fleksibilitet –Positivt med differensiering av kjøretøy –Kunsten er å skape færrest mulig kategorier og varianter 18.11.2013UnibussSide 7

8 Innspill til 10 pkt. strategi •Pkt. 7 Implementere en materiellstrategi som peker framover og tar i bruk tilgjengelig teknologi. –Elbusser - Er dette egentlig et argument for kortere kontrakter for en periode? –Teknologisk fremskritt ; Ja •Dog tar det tid med infrastruktur •Ingen tegn til lavere priser på batterier •Det vil alltid være teknologisk utvikling og den går raskere – men hvor raskt går den…. •For eksempel: Ingen lavgulv euro 6 diesel pt. som lovlig kan benytte 100% biodiesel 18.11.2013UnibussSide 8

9 Innspill til 10 pkt. strategi •Pkt 9. Gå foran ved å legge til rette for nasjonal standard for busser –Positivt; Husk det er forskjell på storby, by og land –Nasjonale standard bør følge internasjonale standarder – ingen grunn til at bybuss i Stockholm, Helsingfors eller Oslo er ulik 18.11.2013UnibussSide 9

10 Til slutt…. •Infrastrukturkrav knyttet til miljøteknologi –Bussanlegg –I linjenettet •Miljøkravene – Hvordan sikre gjenbruk av kjøretøy og ivareta miljøteknologisk utvikling? •Dimensjoneringsplikten er ikke nevnt 18.11.2013UnibussSide 10


Laste ned ppt "Dialogkonferanse – bussmateriellstrategi 18.11.2013 UnibussSide 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google