Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kystdistriktssjef John Erik Hagen Kystverket

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kystdistriktssjef John Erik Hagen Kystverket"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kystdistriktssjef John Erik Hagen Kystverket
Status og planer for maritim IT sett fra Kystverket. Norsk – Russisk samarbeid Kystdistriktssjef John Erik Hagen Kystverket

2 Kystverkets hovedmål Kystverket skal være en garantist for sjøsikkerhet, være ”ambassadør” for maritime næringer i sammenheng med Nasjonal transportplan, sørge for god beredskap mot akutt forurensning og være en effektiv utbygger av havner og farleder Kystverket tar ansvar for at Norge har en helhetlig, offentlig sjøsikkerhets- og beredskapsløsning

3 Kystverkets organisasjon
Operative oppgaver Spesialoppgaver: Info-system Eiendomsforvaltning Transportplanlegging Operative oppgaver Spesialoppgaver: Los VTS Operative oppgaver Spesialoppgaver: Sentrallager Elektronikk Farled, fyr og merker Operative oppgaver Spesialoppgaver: Utbygging Operative oppgaver Spesialoppgaver: It-systemer Lønn & adm Personalforvaltning Regnskap Operative oppgaver Spesialoppgaver: Entreprise Operative oppgaver Spesialoppgaver: Utbygging og vedlikehold av navigasjons- installasjoner KYSTVERKET PRODUKSJON MIDT-NORGE TROMS OG FINNMARK SØRØST VEST NORDLAND REDERIET Arendal Haugesund Ålesund Kabelvåg Honningsvåg Kabelvåg Ålesund Kystdirektøren Juridisk avdeling Kystavdeling Øk./adm.- avdeling Info- enheten Beredskaps- avdeling (Horten) Kystdirektoratet Ålesund

4 Operative IKT systemer
LOS Databaser, Radio Navigasjon AIS VTS Opplæring Bølge/Strøm Teknisk Utviklingsmiljø Det nasjonale arvesølvet Biprodukt Ekstern og intern assistanse Informasjon om skip, posisjon(er) ankomst, avgang, last, bevegelser etc.

5 Det nautiske arvesølvet
Vårt ”nye” marked for vekst. Internt og eksternt Kystverkets rolle… …. blir stadig større og viktigere som informasjon leverandør til etats Norge

6 Det nautiske arvesølvet
Potensialet er avhengig av: Data kvalitet (og kvantitet) Kontinuitet (og forutsigbarhet) Nøyaktighet Samhandling med kundene Samhandling internt

7 Bestillinger og Oppdrag
Strategi Prosjektstyring Utvikling og Tjenester

8 Eksterne utenfor IKT området
Prosjektgruppe(r) Konsulenter Eksterne utenfor IKT området IKT Horten Interne utenfor IKT området Faglig ekspertise Spesifikasjoner Referanser Faglig ekspertise Data kvalitet Implementering

9 Prosjekter SafeSeaNet Vardø Trafikksentral Elektronisk losformidling
Strømmålings prosjekt Elektronisk skipperbevis AIS Shiprep – Portwin Kystinfo Osv.

10 Virksomhets- områder: Prosesser: Produkter:
Sentral Adm. Reg. Adm. IKT Lager Rederi Produksjon Havner Farleder Navigasjons- installasjoner Maritim infrastruktur Utbygging Drift Vedlikehold Beredskap akutt forurensning Beredskap Beredskapstjeneste Los Trafikkledelse (VTS) Radionavigasjon DGPS Melding og informasjon Beredskap Maritime tjenester Utvikling Fagadm Operativ drift Nasjonal transportplan NTP Rådgivning og oppfølging av trafikkhavner og farleder Overordnet planlegging for kystforvaltning og nærings- utvikling Transport- planlegging Plan og Analyser Overordnet regelverksarbeid Distriktsvis kystforvaltning Kyst- forvaltning Forvaltning etter Havne-, Farvanns- og Losloven

11 Kystverket IKT strategiplan for perioden

12 Prioritering Avklare rolle, ansvar og myndighet innen IKT
Effektivisering av eksisterende prosesser Dokumentflyt inkl. mail, arkiv og saksbehandling Inn og utgående fakturering, shiprep, portwin og losbestilling Nytt lønns- og personalsystem inkl. reiseregninger Bilagsbehandling Bedre WEB løsninger Kystinfo

13 Beslutningsstøttesystemet ved akutt forurensning skal knyttes til relevante kystverkssystemer
Gjøre værdata tilgjengelig for sjøfarende Avklare, planlegge og iverksette kompetansetiltak Etablere og drifte et system for informasjonssikkerhet Forbedre kvalitet og tilgjengelighet på sentrale IKT tjenester Fokus ved oppdragsbeskrivelse (statsoppdrag) Gjøre andres data tilgjengelig for Kystverket Bruk av SMS og WAP Utvikle arena for likesinnede virksomheter Utarbeide tilpasset prosjektstyringsverktøy (generelt)

14

15 Oil Transportation from the Barents area

16 Organization of Russian-Norwegian Cooperation for Maritime Safety and Oil Spill Prevention in the Barents area Steering committee level Captain Mikhail Ivanovich Suslin Director General Kirsten Ullbæk Selvig Project management level Monitoring and pre-voyage reporting system: Captain Anatoly Gorshkovsky Director John Erik Hagen Oil spill prevention and response: Mr. Vladimir Ivanovich Karev Director Tor Christian Sletner

17 Mandate of the steering committee
To elaborate an agreement between The Russian Federation and Norway on monitoring and pre-voyage reporting systems for oil transports and towing operations in the Barents area. To prepare a revision of the existing agreement of cooperation on oil spill prevention and response. To promote cooperation within regional and local authorities in the Barents area To consider other ongoing processes on similar topics in waters adjacent to the Barents area To consider other measures to further bilateral cooperation within the scope of the common understanding, including initiating new projects To consider the reports of the project groups

18 Norwegian sailing routes

19 Russian sailing routes

20

21 AIS stasjoner utbyggingsplan 2003/2004

22 Barents VTMIS Norsk – Russisk samarbeid i nordområdene
Planned Norwegian AIS coverage area Sailing route Planned Russian AIS coverage area

23 International exchange of AIS data
Decision in the Helsinki Commission by the ministers of transport / environment Coastal states of the Baltic + Norway have agreed to exchange AIS information The AIS Demonstrator is used to gain experience of exchange of AIS information

24

25

26 International Monitoring and Message Cooperation based on AIS:
Russia - Estonia - Finland - Sweden - Denmark - Norway Future Vardø VTS Fedje VTS


Laste ned ppt "Kystdistriktssjef John Erik Hagen Kystverket"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google