Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status og planer for maritim IT sett fra Kystverket. Norsk – Russisk samarbeid Kystdistriktssjef John Erik Hagen Kystverket.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status og planer for maritim IT sett fra Kystverket. Norsk – Russisk samarbeid Kystdistriktssjef John Erik Hagen Kystverket."— Utskrift av presentasjonen:

1 Status og planer for maritim IT sett fra Kystverket. Norsk – Russisk samarbeid Kystdistriktssjef John Erik Hagen Kystverket

2 Kystverkets hovedmål •Kystverket skal være en garantist for sjøsikkerhet, være ”ambassadør” for maritime næringer i sammenheng med Nasjonal transportplan, sørge for god beredskap mot akutt forurensning og være en effektiv utbygger av havner og farleder •Kystverket tar ansvar for at Norge har en helhetlig, offentlig sjøsikkerhets- og beredskapsløsning

3 Beredskaps- avdeling (Horten) Juridisk avdeling Info- enheten Kystdirektøren Øk./adm.- avdeling Kystavdeling Operative oppgaver Spesialoppgaver: Info-system Eiendomsforvaltning Transportplanlegging Operative oppgaver Spesialoppgaver: Info-system Eiendomsforvaltning Transportplanlegging Operative oppgaver Spesialoppgaver: Los VTS Operative oppgaver Spesialoppgaver: Los VTS Operative oppgaver Spesialoppgaver: Sentrallager Elektronikk Farled, fyr og merker Operative oppgaver Spesialoppgaver: Sentrallager Elektronikk Farled, fyr og merker Operative oppgaver Spesialoppgaver: Utbygging Operative oppgaver Spesialoppgaver: Utbygging Operative oppgaver Spesialoppgaver: It-systemer Lønn & adm Personalforvaltning Regnskap Operative oppgaver Spesialoppgaver: It-systemer Lønn & adm Personalforvaltning Regnskap Operative oppgaver Spesialoppgaver: Entreprise Operative oppgaver Spesialoppgaver: Entreprise SØRØSTVEST MIDT- NORGE NORDLAND TROMS OG FINNMARK Kystdirektoratet Ålesund Haugesund Kabelvåg Honningsvåg Kystverkets organisasjon Ålesund Arendal Ålesund Operative oppgaver Spesialoppgaver: Utbygging og vedlikehold av navigasjons- installasjoner Operative oppgaver Spesialoppgaver: Utbygging og vedlikehold av navigasjons- installasjoner KYSTVERKET PRODUKSJON REDERIET

4 Operative IKT systemer Radio Navigasjon AISVTS Opplæring LOS Databaser, Bølge/Strøm Teknisk Utviklingsmiljø Ekstern og intern assistanse Det nasjonale arvesølvet Biprodukt Informasjon om skip, posisjon(er) ankomst, avgang, last, bevegelser etc.

5 Det nautiske arvesølvet •Vårt ”nye” marked for vekst. •Internt og eksternt …. blir stadig større og viktigere som informasjon leverandør til etats Norge Kystverkets rolle…

6 Det nautiske arvesølvet •Data kvalitet (og kvantitet) •Kontinuitet (og forutsigbarhet) •Nøyaktighet •Samhandling med kundene •Samhandling internt Potensialet er avhengig av:

7 Bestillinger og Oppdrag Strategi Prosjektstyring Utvikling og Tjenester

8 Prosjektgruppe(r) Konsulenter Eksterne utenfor IKT området IKT Horten Interne utenfor IKT området Faglig ekspertise Data kvalitet Implementering Faglig ekspertise Spesifikasjoner Referanser

9 Prosjekter •SafeSeaNet •Vardø Trafikksentral •Elektronisk losformidling •Strømmålings prosjekt •Elektronisk skipperbevis •AIS •Shiprep – Portwin •Kystinfo •Osv.

10 Reg. Adm. Sentral Adm. Beredskap • Beredskapstjeneste Kyst- forvaltning • Overordnet regelverksarbeid • Distriktsvis kystforvaltning Transport- planlegging • Nasjonal transportplan NTP • Rådgivning og oppfølging av trafikkhavner og farleder • Overordnet planlegging for kystforvaltning og nærings- utvikling Maritime tjenester • Los • Trafikkledelse (VTS) • Radionavigasjon DGPS • Melding og informasjon • Beredskap Maritim infrastruktur • Havner • Farleder • Navigasjons- installasjoner IKT Rederi LagerProduksjon Utbygging Drift Vedlikehold Utvikling Fagadm. Operativ drift Plan og Analyser Forvaltning etter Havne-, Farvanns- og Losloven Beredskap akutt forurensning Produkter:Virksomhets- områder: Prosesser:

11 Kystverket IKT strategiplan for perioden 2003 - 2005

12 1.Avklare rolle, ansvar og myndighet innen IKT 2.Effektivisering av eksisterende prosesser a)Dokumentflyt inkl. mail, arkiv og saksbehandling b)Inn og utgående fakturering, shiprep, portwin og losbestilling c)Nytt lønns- og personalsystem inkl. reiseregninger d)Bilagsbehandling 3.Bedre WEB løsninger 4.Kystinfo Prioritering

13 5.Beslutningsstøttesystemet ved akutt forurensning skal knyttes til relevante kystverkssystemer 6.Gjøre værdata tilgjengelig for sjøfarende 7.Avklare, planlegge og iverksette kompetansetiltak 8.Etablere og drifte et system for informasjonssikkerhet 9.Forbedre kvalitet og tilgjengelighet på sentrale IKT tjenester 10.Fokus ved oppdragsbeskrivelse (statsoppdrag) 11.Gjøre andres data tilgjengelig for Kystverket 12.Bruk av SMS og WAP 13.Utvikle arena for likesinnede virksomheter 14.Utarbeide tilpasset prosjektstyringsverktøy (generelt)

14

15 Oil Transportation from the Barents area

16 Organization of Russian-Norwegian Cooperation for Maritime Safety and Oil Spill Prevention in the Barents area Captain Mikhail Ivanovich Suslin Director General Kirsten Ullbæk Selvig Monitoring and pre-voyage reporting system: Captain Anatoly Gorshkovsky Director John Erik Hagen Oil spill prevention and response: Mr. Vladimir Ivanovich Karev Director Tor Christian Sletner Steering committee level Project management level

17 Mandate of the steering committee •To elaborate an agreement between The Russian Federation and Norway on monitoring and pre- voyage reporting systems for oil transports and towing operations in the Barents area. •To prepare a revision of the existing agreement of cooperation on oil spill prevention and response. •To promote cooperation within regional and local authorities in the Barents area •To consider other ongoing processes on similar topics in waters adjacent to the Barents area •To consider other measures to further bilateral cooperation within the scope of the common understanding, including initiating new projects •To consider the reports of the project groups

18 Norwegian sailing routes

19 Russian sailing routes

20

21 2003 2004 AIS stasjoner utbyggingsplan 2003/2004

22 Planned Norwegian AIS coverage area Planned Russian AIS coverage area Sailing route Barents VTMIS Norsk – Russisk samarbeid i nordområdene

23 International exchange of AIS data •Decision in the Helsinki Commission by the ministers of transport / environment •Coastal states of the Baltic + Norway have agreed to exchange AIS information •The AIS Demonstrator is used to gain experience of exchange of AIS information

24

25

26 Future Vardø VTS Fedje VTS International Monitoring and Message Cooperation based on AIS: Russia - Estonia - Finland - Sweden - Denmark - Norway


Laste ned ppt "Status og planer for maritim IT sett fra Kystverket. Norsk – Russisk samarbeid Kystdistriktssjef John Erik Hagen Kystverket."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google