Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune FRØYA KOMMUNE Øyriket mot storhavet!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune FRØYA KOMMUNE Øyriket mot storhavet!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune FRØYA KOMMUNE Øyriket mot storhavet!

2 Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune

3 Overordnede mål for Frøya   Frøya – allsidig og bærekraftig næringsliv!   Frøya – en tilflyttingskommune!   Frøya – utvikle kommunesentret til kystby!   Frøya – en ledende oppvekst - og kulturkommune!   Frøya – god på offentlig service!

4 Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune OM FRØYA KOMMUNE  Folketall – 4144 innbyggere (01.01.08)  Areal – 237 km2  Antall årsverk – 295  Antall bedrifter – 250  Antall oppdrettslokaliteter – 51  Riksveier – 46,8 km  Fylkesveier – 51,5 km  Holmer og skjær – 5400

5 Befolkningsutvikling i Frøya kommune

6 Besøk fra Vikna 10.10. 2005

7 Ordfører og rådmann går drastisk til verks for å ”øke” folketallet!

8 Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune Kystbyen Sistranda

9 Dette kartet over Sistranda ble laget av Arktiektkon- toret Cubus fra Bergen etter at det var holdt Kystby-seminar våren 2006.

10 Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune

11 Gul – barnehager Rød – skoler Grønn – Frøya videregående

12 Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune Frøyas kulturliv  Frøya har over 100 lag og foreninger.  Ny kunstgressbane åpnet ved Nabeita skole.  Sang og musikk.  Frøya kulturskole har 250 elever.  Jakt og friluftsliv  Motorsport  Rorbua Fritidssenter

13 Frøya - festivaløya Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune Frøyadagan Jorddunstfestivalen Suladagan ”Uti Havet”- festivalen Frøyafestivalen Titraniaden Haltendagan ”Vestafor Virkeligheta” på Sauøy Humor-dager på Sørburøy Kyadagan (på vent) MC-treff

14 27. mai 2006 Frøyas festbord i 2006 MMat er også kultur!

15 Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune Næringsliv  Salmar er kommunens største bedrift.  Det bygges nytt ilandføringsanlegg på Nordskag.  InnovaMar blir verdens største ilandføringsanlegg.  Frøya kommune bidrar med infrastruktur.

16 Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune Hamarvik næringspark  Frøya kommune har bygd ut næringsparken på Hamarvik som nå er fylt opp av bedrifter.  BeWi – isoporkasser og byggeklosser.  Aqualine – Produksjon av merder til hele verden.  Frøya Havbrukssenter – Produksjon av nøter.  Frøya kommune er nå på leting etter nye, spennende næringsarealer.

17 Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune Frøya næringspark  Gamle fryseriet på Nesset.  Det pågår arbeid med å fylle opp næringsarealet med nye bedrifter:  Sanamar – Foredling av laks.  Mr. Lee – mottak av kongesnegl.  Utleie av frysekapasitet.  Utleie av kontorlokaler.  Utleie av kaianlegg av brønnbåter.  Ledige lokaliteter.  Har fått status som næringshage under SIVA – Trøndersk kystkompetanse.

18 Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune Annet næringsliv  Brønnbåtrederier.  Tradisjonelt fiskeri.  Reiseliv.  Servicefunksjoner.  LUR.  Godt utbygd vannverk. Vant prisen for Norges beste drikkevann 2005.

19 Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune Frøya – Norges største villsaukommune.  Frøya har en bestand på rundt 3 000 overvintret sau.  Det er 10 % av den totale villsaubestanden i Norge.  Villsauene vedlikeholder kulturlandskapet.  Villsau i fjæra på Frøya

20 Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommuneHavbrukslokaliteter

21 Infrastruktur  Frøya kommune satser på følgende utbedringer av infrastruktur.  Utbedring av RV714 ”Beinvein heim”  Rett-fram-løsning Dolmsundet.  Frøya kystflyplass.  Kystekspressen.  Bedre regularitet for ferga til øyrekka.

22 Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune Øyrekka i Frøya  Øyrekka består av Sula, Mausund, Gjæsingen, Sørburøy, Sauøy og Halten.  Den minst bebodde øya er Sauøy med 6 personer.  Øyrekka har stor aktivitet om sommeren med flere festivaler og arrangementer for barn og voksne.  Sula og Mausund!

23 Sula

24 Mausundvær

25 No matter what the weather is like – there is always a sunset

26 Gjessingen

27 Froan nature reserve

28

29 Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune FRØYA KOMMUNE Øyriket mot storhavet!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google