Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbudskonferanse 23. april 2014 Nytt båttilbud Aker brygge - Fornebu Gylve Aftret-Sandal Analysesjef Ruter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbudskonferanse 23. april 2014 Nytt båttilbud Aker brygge - Fornebu Gylve Aftret-Sandal Analysesjef Ruter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbudskonferanse 23. april 2014 Nytt båttilbud Aker brygge - Fornebu Gylve Aftret-Sandal Analysesjef Ruter

2 2 Analyse&Strategi har kartlagt kundenes forventninger til og markedsgrunnlaget for båttilbudet. Utredningen kartlegger markedspotensialet både blant fastboende som pendler til Oslo sentrum, og arbeidstakere som pendler fra Oslo til jobb på Fornebu. Målet med utredningen er at Ruter dimensjonerer båttilbudet i forhold til antatt etterspørsel.

3 Flere reiser kollektivt - de som bruker båt er aller mest tilfreds med reisen Kilde: Ruters MIS

4 Båttilbudet sees på som attraktivt i begge målgruppene 4 Beboere Beboerne er mest positive til båttilbudet Annenhver av dagens kollektivreisende bosatt på Fornebu hevder de vil velge båt fremfor buss. De viktigste forklaringene: redusert reisetid økt forutsigbarhet høyere komfort (sitteplasser, mindre trengsel enn på buss) Ansatte Det største potensialet av brukere blir antatt å være blant ansatte som pendler til Fornebu. Mange vil foretrekke båt fremfor buss til jobben. Ubehag, trengsel og utrygghet fordi man ofte ikke får sitteplass bussen har en aggressiv kjørestil i rushtrafikken. Andre forventninger Flere ønsker at det legges til rette for bruk av sykkel, både om bord og mulighet for parkering ved kai. Forventningene til høyere komfort og en bedre reiseopplevelse enn tilfellet med bussen, kommer tydelig frem i undersøkelsen. Det viktigste forholdet er allikevel at reisetiden ikke bør bli lenger enn dom i dag.

5 Beboernes bruk av tilbudet  Den andre målgruppen er beboerne på Fornebu.  I de nærmeste grunnkretsene bor det ca. 2 600 personer.  Volumet av beboere er mindre enn volumet av ansatte.  Hele 76 % av beboerne oppgir at de vil benytte seg av båttilbudet flere ganger i uken.  De fleste sier det er fordi det vil gi dem kortere reisetid.  Andre oppgir det er fordi båt er mer behagelig enn dagens alternativer, de liker å ta båt og at det er mer forutsigbart.  Beboerne opplever mindre problemer enn de ansatte i sin reiseretning om morgenen og ettermiddagen. 5

6 Ansattes bruk av tilbudet  ca. 13 000 mennesker jobber i de største bedriftene (Aker Solutions, IT-Fornebu, Statoil og Telenor) som ligger nær det aktuelle anløpsstedet for båten, og total nesten 20 0001 på Fornebu.  Av de over 2 000 respondentene vil 834 benytte seg av båttilbudet til jobb en eller flere dager i uken.  Det er i retning mot Fornebu i morgenrushet og fra Fornebu i ettermiddagsrushet at det er størst forsinkelser i dagens busstilbud.  Det er flest som svarer at de liker å ta båt.  Komforten ved å ta båt synes høy.  Andre viktige årsaker til å ta båten for respondentene er kortere reisetid, økt forutsigbarhet og færre bytter.  333 vil ikke benytte seg av tilbudet. Dette er fordi de får lengre reisetid, det ikke er en del av den normale reiseruten deres, får flere bytter, eller at det er tungvint ankomst fra/til Sjøflyhavna og/eller Aker brygge. 6

7 Konklusjoner  Konklusjonen er også at beboerne er mest positive til båttilbudet. 80 % av de spurte beboerne som har en mening (når «vet- ikke svarene» er tatt ut) sier de vil benytte seg av båttilbudet en eller flere dager i uken.  Det tilsvarende tallet for de ansatte er 834 personer av 1 549, som utgjør en andel på 54 % av respondentene.  Når vi har tatt en rekke forutsetninger har vi regnet at dette kan utgjøre mellom 100 – 700 turer per dag for beboerne, mens det kan bli mellom 300 og 3 500 turer for de ansatte.  De fleste har ingen ekstra betalingsvilje for båttilbudet. 7


Laste ned ppt "Tilbudskonferanse 23. april 2014 Nytt båttilbud Aker brygge - Fornebu Gylve Aftret-Sandal Analysesjef Ruter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google