Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innlegg på samling for særkretser og idrettsråd i Nordland Bodø 17. november 20131.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innlegg på samling for særkretser og idrettsråd i Nordland Bodø 17. november 20131."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innlegg på samling for særkretser og idrettsråd i Nordland Bodø 17. november 20131

2 Asker Idrettsråd www.askeridrettsråd.no • 59 idrettslag • 25 837 medlemskap • Bredde- og toppidrett • Anleggsutvikling Bodø 17. november 2013 • Nærmiljøanlegg • Idrett for funksjonshemmede • Idrettsnettverk

3 Asker Idrettsråd Bodø 17. november 2013 • Finansiering gjennom tilskudd fra kommunen • Samarbeidsavtale med kommunen fra februar 2010 • Aktivt styre • 7 styremedlemmer og 2 varamedlemmer • Alle møter i alle styremøter • 80% administrativ ressurs

4 Samarbeidsavtale Bodø 17. november 2013

5 Askeridretten • Ishockey, shorttrack, kunstløp, skøyter, ispigging • Kampsporter, Tennis • Svømming, sykkel og thrithlon • Fotball og turn største idretter • Skiidretter (hopp, skiskyting, alpin, alpin, telemark, snøbrett) • Seiling, kajakk • Håndball, volleyball, innebandy og cricket

6 Asker kommune • Norges 11. største • Ca 58 000 innbyggere • Avstander ca 11- 12 km • Kystlinje, skogs- og skiterreng opp til 460 m.o.h. • Flere knutepunkter; Asker sentrum, Heggedal, Vollen og Holmen • Veldrevet kommune med god økonomi • 3 000 ansatte i kommunen • Budsjett 3,7 mrd • Høyre har rent flertall i kommunestyret Bodø 17. november 2013

7 Asker kommune Bodø 17. november 2013 • 1960: typisk jordbruksbygd med under 18.000 innbyggere • Nå: bygd med godt utdannete mennesker, urban livsførsel og et høyt tempo • Teknologibedrifter (Subsea Valley) • Togavgang hvert 6. minutt • Flytoget stopper i Asker. • Pressområde - stor utbygging innen bolig og næring • Dette gir press på økonomien ifm infrastruktur • Krevende befolkning • Sunn og aktiv livsstil, • Mange kultur- og idrettstilbud • Kjøper tid på treningsstudio • Dugnad er en utfordring, prosjekter fenger!

8 Kommunale anlegg • 6 idrettshaller (4-5 i tillegg ila 5 år) • 1 spesialhall turn • 2 svømmehaller - en med badeanlegg. Ny svømmehall om 4 år (erstatning/utvidelse gml hall) • Alpinanlegg og tumleanlegg for hopp • Kunstgress og grusbaner Bodø 17. november 20138 • Nærmiljøanlegg for langrenn • 2 ishaller/1 kunstisbane • Skateanlegg • Utendørs treningsparker • Sandvolleyballbaner • På skoler som bygger nytt/rehabiliteres bygges idrettshall og ikke gymsal • Kompetansesenter med velodrom til Asker i regi av Norges Cykleforbund • Det planlegges ny ishall i 2018 til 250 mill

9 Private anlegg • Golfbane • Tennishaller inkl. et uteanlegg • Ridehaller • Kunstgress • Føykaanlegget 9 • Seilforeningens anlegg • Skytebane • Kajakkanlegg • Kartverk • Klatrevegg

10 Anleggskapasitet Anlegg = knapphetsressurs for de fleste idretter Askermodellen: • Modell som beregner treningstid i anlegg • Laget for hallidretter • Politisk sak pågående for å utrede bruk av modellen på alle anlegg • AIR og Asker kommune i tett samarbeid i prosess • Kapasitetsøkning siste 3 år fra 0,6 timer per lagenhet/uke til dagens ståsted på 1,43 t/uke • Dekningsgraden utvikles som enhetlig begrep for at både politikere, administrasjonen og idretten skal ha enhetlig forståelse for kapasitet Bodø 17. november 2013

11 Kommunen og idrettsrådet Suksesskriterier: • Gjensidig forståelse for roller • Skille person og sak – uenighet går ikke utover samarbeidsklima • Tett dialog • God kommunikasjon • Forutsigbarhet og profesjonalitet Utfordringer: • Idretter med motstridende interesser • Stor vilje fra idrettsrådet betyr høyt aktivitetsnivå fra frivillige i idrettslagene. Hensynet til frivillige timer versus progresjon må balanseres. • Sikre at prosesser i kommunen og idrettsrådet koordineres for mest mulig felles møteaktivitet (mindre slitasje).

12 Styrets arbeid • Styremøter 1g/mnd • ”Arbeidende” styre med høy kompetanse • Stor arbeidsinnsats med mange ettermiddagsmøter • AIR Forum en gang pr mnd • Høst konferanse, vårkonferanse, årsmøte • Møter med klubber/klubbnettverk • Faste møter med politisk komité • Faste møter med ordfører og rådmann i tillegg til lett tilgang til disse Bodø 17. november 2013

13 Årshjul/Aktiviteter • Årshjul Asker kommune og NIF • AIRs årshjul tilpasset egne, kommunens og NIFs prosesser • Verktøy for idretten • Ikke alltid lett for idrettsledere og klare alle frister • Hjemmeside AIR med aktivitetskalender og RSS feed til abonnenter • Facebookside • AIR inviterer til mye dialog med idretten, politikerne og administrasjonen. Daglig leder leder an i arbeidet og tilrettelegger for at frivilligheten skal ha mulighet for å henge med Bodø 17. november 2013

14 Årshjul Bodø 17. november 2013

15 Prosesser og viktige saker AIR • Innspill til rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017 • Innspill til Kommuneplan 2014-2026 • Revisjon av Askermodellen – Årsmøtesak AIR 2014 • Handlingsplan AIR (langsiktig) – Årsmøtesak AIR 2015 Askeridretten inviteres til dialog rundt et langsiktig planverk for AIR • Askeridrettens egen prioriteringslister for anleggsutvikling • AIR Forum – fast møteplass for dialog med idretten • Revisjon av kriterier for lokale aktivitetsmidler – Årsmøtesak 2013 • Politiske sak gjeldende driftsavtaler mellom kommune og idrettslag • Politiske saker gjeldende drift av haller og anlegg • Nettverksmøter; kampsportene, fotballklubbene, isidrettene, skiidrettene • Helhetsplanlegging av idrettsområder i kommunen Bodø 17. november 2013

16 IdrettsGlede for alle i Askeidretten • 3-årig samarbeidsprosjekt mellom Asker idrettsråd, Asker kommune og Akershus idrettskrets • Mål om å skape mer idrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne og flerkulturelle • Høy fokus blant politikere • 20% stilling finansiert av kommunen. Aktiviteter finansiert av AIK. Støtte fra fond/stiftelser. • 5 nye aktivitetstilbud startet av IL • Tilrettelegger-rolle: etablere treningstid i anlegg, finne brukere, informere om tilbudet Bodø 17. november 2013

17 Asker Idrettsråd • 15 år siden: AIR et ”sand-påstrøer” organ • 5 år siden: AIR med tydelig agenda, ønske om tett samarbeid med kommunen og aktiv styreleder • I dag: Reell påvirkningskraft. Ingen beslutninger relatert til idrett tas uten AIRs mulighet for høringsinnspill. Aktivt styre med administrativ ressurs • Om 5 år: AIRs samspill med kommunen som modell for samarbeid mellom idrettsråd og kommuner

18 Takk! https://www.facebook.com/AskerIdrettsrad Kontaktinformasjon: www.askeridrettsråd.no post@askeridrettsrad.no Mobil daglig leder: 90 78 15 15 Mobil styreleder: 91 12 83 84


Laste ned ppt "Innlegg på samling for særkretser og idrettsråd i Nordland Bodø 17. november 20131."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google