Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 NASJONALT KONTAKTPUNKT eContentplus, NORGE eContentplus 2005-2008 europa.eu.int/econtentplus www.econtentplus.no eContentplus (2005-2008) • Digitalt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 NASJONALT KONTAKTPUNKT eContentplus, NORGE eContentplus 2005-2008 europa.eu.int/econtentplus www.econtentplus.no eContentplus (2005-2008) • Digitalt."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 NASJONALT KONTAKTPUNKT eContentplus, NORGE eContentplus 2005-2008 europa.eu.int/econtentplus www.econtentplus.no eContentplus (2005-2008) • Digitalt kvalitetsinnhold må bli mer on-line tilgjengelig og utnyttbart på tvers av Europas lande- og kulturgrenser. • Sentralt står digitalt innhold i bibliotek, museer, arkiv og andre offentlige eller private samlinger. Jfr. i2010: Digital Libraries: on-line tilgang til Europas kulturarv i et ”European Digital Library”. • Det er svak markedsdynamikk på området, og ulikartede kjernesystemer og ulik beskrivelsespraksis hindrer interoperabilitet mellom samlinger og mellom land. • 149 M Euro (1,1 mrd kr) skal over 4 år fordeles til de beste prosjektene. Utlysning en gang pr år; første søknadsfrist er 19. oktober. • Et målrettet prosjekt varer typisk 18-24 mnd, har 8-10 partnere fra 7-8 land, og et budsjett på 4-5 M Euro (dvs 30-40 MNOK, hvorav inntil 50% EU-støtte). Nasjonalt kontaktpunkt i Norge www.econtentplus.no - Info om arbeidsprogram og utlysninger - Info om utfylling av søknad - Screening/feedback på prosjektidé - Noe bistand i søknadsutformingen Programsekretariatet i Luxembourg www.europa.eu.int/econtentplus - HelpDesk - FAQ - Partnersøk (CORDIS) - Pre-proposal service (feedback prosjektskisse)

2 2 NASJONALT KONTAKTPUNKT eContentplus, NORGE eContentplus 2005-2008 europa.eu.int/econtentplus www.econtentplus.no Prosjektene skal bidra til: • Eksponering • Eksponering: at tilstrekkelig volum (kritisk masse) av innhold (dvs. digitale samlinger og objekter forvaltet av bibliotek, museer og arkiv) eksponeres og blir utgangspunkt for flerspåklige og tverrnasjonale tjenester – bl.a. aggregering av innhold på tvers av landegrenser; • Interoperabilitet • Interoperabilitet: å gjøre digitale samlinger interoperable ved: • bruk av standardiserte metadata – ikke ved å oversette innholdet!; • felles løsninger for tilgangskontroll; • flerspråklig aksess • Verdikjedeforbedring • Verdikjedeforbedring: å håndtere spesifikke barrierer langs hele verdikjeden for innhold – fra produsent til bruker; viktige aktører og interessenter må delta i prosjektet; • Organisatorisk innovasjon • Organisatorisk innovasjon: ha innovasjonsmessig fokus på organisatoriske og markedsmessige forhold – ikke på å skape nytt innhold eller ny teknologi; Enable • ”Enable”: forbedre rammebetingelsene og ”gå opp veien” for etterfølgerne – slik at det suksessivt blir enklere å etablere verdiøkte innholdsbaserte tjenester på tvers av Europa;

3 3 NASJONALT KONTAKTPUNKT eContentplus, NORGE eContentplus 2005-2008 europa.eu.int/econtentplus www.econtentplus.no Prosjektforslag som når opp har: • Et klart rasjonale: • En analysert problemstilling som ikke er ”konstruert” eller for smal • Barrierer, muligheter og mulige tilnærmingsmåter er beskrevet • Identifiserte målgrupper for det aktuelle innholdet • Brukerbehovene er analysert og realistisk beskrevet • En klar europeisk dimensjon: • Flest mulig land (spesielt nye EU-medlemsland) deltar • Europeisk merverdi • Synergi med andre EU-initiativ • En god beskrivelse av det aktuelle innhold: kvantitet og kvalitet på både innhold og metadata er redegjort for • Lagt vekt på sustainability: • (Skal) sikre tilgang til innholdet i prosjektperioden og for ettertiden; • (Skal) inngå avtaler for å sikre at resultat og løsninger kan benyttes etter prosjektet og i nye sammenhenger (skalerbarhet).

4 4 NASJONALT KONTAKTPUNKT eContentplus, NORGE eContentplus 2005-2008 europa.eu.int/econtentplus www.econtentplus.no • EDL – European Digital Library (15 nasjonalbibliotek) — Bygger på The European Library (http://libraries.theeuropeanlibrary.org), utvider med 9 nye landhttp://libraries.theeuropeanlibrary.org — Tilbyr en plattform og et nettverk for samarbeid mellom nasjonalbiblioteker — Søker å løse viktige policyspørsmål for etableringen av et europeisk digitalt bibliotek • Discovery – Digital Semantic Corpora for Virtual Research in Philosophy (UiB + 5 inst. fra Italia og Frankrike) — Sammenkobling av filosofisk materiale i interoperable digitale arkiv med peer-reviewed materiale — Etablere et peer-to-peer nettverk som tillater testing av avanserte spørsmål, hvilket kan gi materiale som i sin tur kan berike innholdet (og metadata) i samlingene — Forskning og undervisning som målgruppe • DISMARC – DIScovering Music ARChives (Grieg Music Education AS + 9 inst. fra 5 land) — Konsortium av innholdsforvaltere (kringkastere, forskningsinstitusjoner, arkiver), innholdsdistributør, teknologiaktør og utdanningsinstitusjon — Eksponerer underutnyttet lydmateriale fra tidlig 1900-tall fram til i dag — Åpner offentlige og private samlinger for lærings-, underholdnings- og forskningsformål — Søkegrensesnitt med normaliserte metadata som gir tilgang til underliggende samlinger — Forvalter rettighetsspørsmål på vegne av bidragsyterne Prosjekter med norsk deltagelse - 1. utlysning:

5 5 NASJONALT KONTAKTPUNKT eContentplus, NORGE eContentplus 2005-2008 europa.eu.int/econtentplus www.econtentplus.no Mer informasjon Nasjonalt kontaktpunkt: www.econtentplus.nowww.econtentplus.no Gjermund Lanestedt gjla@scandpower.no Tlf 95195648 Det er kort tid igjen til 19. oktober! Vurder alternativt en søknad til neste års utlysning (tentativt mai-juni).


Laste ned ppt "1 NASJONALT KONTAKTPUNKT eContentplus, NORGE eContentplus 2005-2008 europa.eu.int/econtentplus www.econtentplus.no eContentplus (2005-2008) • Digitalt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google