Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RETORIKK Muntlig og skriftlig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RETORIKK Muntlig og skriftlig."— Utskrift av presentasjonen:

1 RETORIKK Muntlig og skriftlig

2 Hvorfor skal vi lære dette?
Retorikken – kanskje det enklest område å svare på dette Jonas Bakken: Retorikk dreier seg både om å overtale og å overbevise All kommunikasjon avhenger av retorikk

3 Retorikk i dagliglivet
«Når du står i klasserommet, bør du snakke like mye om retorikken i selfies og på Facebook som retorikken hos Cicero. Fordi retorikk er handling gjennom kommunikasjon» Jens E. Kjeldsen, Professor i retorikk og visuell kommunikasjon, UIB

4 Hvilke retoriske begreper mener dere eleven bør kunne?
Retorikk Kairos Etos Logos Patos Aptum Inventio Dispositio Elocutio Actio Memoria

5 Betydningen av etos Harald Stanghelle i en kommentar i Aftenposten lørdag 1.mars: «Politi eller røver?» Alt han har gjort før, nytolkes i lys av siktelsen!

6 Eirik Jensen Innledende etos Anerkjent politimann Avledet etos
Siktelse: Korrupt? Kriminell? Endelig etos????

7 Ambjørnsens kommentar til mediedekningen av Jensen

8 Læreplanen om retorikk: Muntlig kommunikasjon
Vg1 lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner bruke kunnskap om retoriske appellformer i presentasjoner mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner Vg2 bruke kunnskap om retoriske appellformer i diskusjoner og presentasjoner Vg3 lytte til og vurdere argumentasjonen i muntlige tekster i ulike medier og ta stilling til innhold og formål drøfte norskfaglige og tverrfaglige emner ved hjelp av fagterminologi og helhetlig argumentasjon bruke retoriske og digitale ferdigheter til å produsere og framføre sammensatte tekster

9 Læreplanen om retorikk i skriftlig kommunikasjon
Vg1 gjøre rede for argumentasjonen i andres tekster og skrive egne argumenterende tekster på hovedmål og sidemål Vg2 skrive kreative, informative og argumenterende tekster, utgreiinger, litterære tolkninger, drøftinger og andre resonnerende tekster på hovedmål og sidemål Vg3 bruke kunnskap om tekst, sjanger, medium og språklige virkemidler til å planlegge, utforme og bearbeide egne tekster med klar hensikt, god struktur og saklig argumentasjon skrive kreative, informative og resonnerende tekster, litterære tolkninger og retoriske analyser på hovedmål og sidemål med utgangspunkt i norskfaglige tekster

10 Læreplanen om retorikk Språk, litteratur og kultur
Vg2 forklare argumentasjonen i sakprosatekster ved å bruke kunnskap om retorikk Vg3 bruke begrepsapparat fra retorikken for å analysere og vurdere ulike typer sakprosatekster

11 Muntlige foredrag: Begrunn karakteren med retorikken!
Etos: Klarer elevene å etablere et sterkt etos som sender? Logos: Kan de fagstoffet til et høy nivå? Patos: Viser de engasjement? Klarer de å engasjere tilhørerne, altså klassen? Spiller de på følelser som skaper interesse? I rollespill: Setter de kairos med en gang? Er de bevisst i bruk av aptum: Språk og stiltone som passer til rollen og til kairos?

12 Rollespill om den norske nasjonens kultur og språk
Fiktivt møte i Christiania studentersamfund 1840 Wergeland, Welhaven Henrik Steffens, Asbjørnsen, Munch m.fl Instruer og vurder ved hjelp av retorikk Retorikk i praksis

13 Talkshow med emner fra middelalderen s.51
1 Programledere 2 Munker 3 Innsamlere av eddadikt (Codex Regius) 4 Snorre Sturlasson & co 5 Frans av Assisi 6 Riddere 7 Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio og Geoffrey Chaucer 8 Arkitekter; den gotiske vs den gamle romanske stilen

14 Rollespill om kulturkampen 1930-tallet
En måte for å forstå litteraturen og tidsånden i mellomkrigstiden Jobb en dobbeltime med forberedelse: Gjennomfør på en dobbeltime Rolleliste: Arnulf Øverland Sigurd Hoel Eivind Berggrav Fredrik Ramm Sigrid Undset Aksel Sandemose Rudolf Nilsen Sigmund Freud

15 Lær om retorikk gjennom taler
Ta utgangspunkt i politiske taler i arbeidet med retorikk Martin Luther King: I have a dream Barack Obama: Yes we can Torbjørn Røe Isaksen

16 La eleven holde en politisk appell!
Grunnoppskrift: Innledning (exórdium): Opprett god kontakt med publikum og sørg for at de får lyst til å lytte (presenter deg, fortell en morsom historie, e.l.). Saksframstilling (narrátio): Skal være kort og klar, hendelser eller historikk bør presenteres i kronologisk rekkefølge. Argumentasjon, bevisførsel (argumentátio): Overbevisning gjennom det du sier (logos). Del argumentasjonen i to: Legg først fram argumentene som støtter opp under synet ditt, ta deretter for deg motargumenter og tilbakevis dem. Avslutning (perorátio): Talen eller innlegget avsluttes oftest med en oppfordring til tilhørerne. Husk at det er denne delen publikum husker best.

17 Lag en appell Lag en kort appell på ett minutt.
Du skal følge grunnoppskriften til punkt og prikke. Emnet ditt kan være humoristisk eller seriøst. Her er noen forslag til saker: Krav om tidligere vår i Norge (eller lengre sommer, eller mer snø osv.) Forbud mot bruk av Facebook på skolen Flytting av nasjonaldagen til 17. juni slik at russen kan bli ferdig med eksamen før russefeiringen tar til Lånesykler til alle som vil sykle til skolen

18

19 Saktekster i Grip teksten Vg2
Morten Lorentzen: Radio Yalla: Bli nordmann på en, to, tre Are Kalvø: Korleis bli kvitt bokmålet Christine Koht: Siste ord Karl Ove Knausgård: Norge, mitt Norge Uri utfordrer: Nice, fælt eller scary

20 Kommunikasjon – en utfordring

21 Retorikk i klasserommet
Læreren en retoriker Gå veien om muntlig, deretter skriftlig Retorikken viktig alle tre årene – og senere for å kommunisere det man ønsker!

22 Reis deg opp og gjør din mening hørt
«Som fag gir studiet av retorisk kommunikasjon oss altså forståelse for hvordan mennesker overbeviser og overbevises[…] Retorikk er et dannelsesfag som skal bidra til at elever og studenter blir gode medborgere og hjelper dem til å ta ansvar for eget liv» Jens E.Kjeldsen, Professor i retorikk ved UiB, Norsklæreren 1/2014


Laste ned ppt "RETORIKK Muntlig og skriftlig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google