Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Naturfag og språk – i barnehagen». Den magiske boksen Hvordan ser den ut inni?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Naturfag og språk – i barnehagen». Den magiske boksen Hvordan ser den ut inni?"— Utskrift av presentasjonen:

1 «Naturfag og språk – i barnehagen»

2 Den magiske boksen Hvordan ser den ut inni?

3 Sammenhengen naturfag og språk • Naturfag har mange fine utgangspunkt for ulike opplevelser • Å oppleve noe sammen kan styrke fellesskapsfølelse og tilhørighet til barnehagen • Opplevelse av tilhørighet til barnehagen er et godt utgangspunkt for å styrke språket og å ta i bruk et andrespråk • Ingen eier månen! Erobre verden 29.11.2013

4 Å finne ut av ting og å bruke språket • Naturfagdidaktisk forskning ser på språk som et redskap for tenkning, og sentralt for å lære om naturvitenskapelige fenomen (Søvik og Remmen 2011). • Foyn-Bruun og Østreborge (2008, s.102) uttrykker det slik: «Når et barn er i et forskende fellesskap er språket og dialogen viktig: Teorier, hypoteser, generaliseringer blir prøvd ut først og fremst blant lekende medforskere, noe som bør være en positiv utfordring for personalet å fange opp».

5 Heuristiske tekster • Matre (2000) studerte samtaler mellom barn i alderen 5 til 8 år. Et av funnene var at alt som 5-åringer brukte barna en vitenskapelig måte å diskutere seg imellom for å komme fram til en konklusjon. Barna stilte hypoteser eller spørsmål og argumenterte for og imot. Matre kalte disse samtalene heuristiske tekster og de fleste av samtalene mellom 5- åringene som deltok i studien var slike type tekster. • Solem & Eikerås (2011) tillater seg å spørre på bakgrunn av alle de tenkende barna de har møtt, om ikke slike heuristiske samtaler mellom barn også opptrer hyppig mellom enda yngre barn.

6 Naturen som læringsarena • Det er avgjørende at barna møter variasjon. Det at noe skiller seg ut gir grunnlag for oppmerksomhet og læring. Johannesson og Pramling Samuelsson 2011 • Variasjonsteori av Prof. Ference Marton i Gurstavsson og Pramling 2013.

7 Refleksjoner rundt «hverdagsbegreper» • Barn tar opp vitenskapelige begreper på samme måte som hverdagsbegreper. Når barn lærer nye begreper i for eksempel naturfag, kan de utvikle evnen til å bruke begrepet korrekt uten at en fullt utviklet kognitiv forståelse er på plass. Språkutviklingen går forut tenkningen fordi ord og begreper framstår i meningsfulle sammenhenger (Sageidet, 2012). • Barn kan bruke nye begreper i samtaler før de har full forståelse av dem, det er nettopp gjennom bruk av begrepene at forståelsen for begrepene utvikles. Derfor blir det også viktig å sette faglig riktige navn på ting og beskrive fenomener faglig korrekt.

8 Erobre verden gjennom naturfag Seminar med Natufagsenteret/NAFO med følgende mål:  styrke kunnskap om og implementering av naturfag i flerkulturelle barnehager  skape felles kultur – og språkarenaer i barnehagene  styrke barnas begrepsutvikling • Å presentere ulike måter å jobbe med naturfag sammen med barn. Naturen som arena for språkutvikling. Aktiviteter som inviterer til samtaler. Erobre verden 29.11.2013

9 Temaer • Et danningsperspektiv på språkutvikling • Fysikklek i barnehagen – ingen eier fysikktema • Astronomi- stjernehimmelen – alle har stjerner over seg • Lek og læring i naturen. Uteliv for turvante og ikke- turvante barn Erobre verden 29.11.2013

10 Andre erfaringer • Fysikklek er moro: Medvirkning handler også om å velge å delta. • Trygghet: «Jeg var i en barnehage der hvor jeg kjenner barna godt og de hverandre. De er på en måte en egen lekegruppe.» • Dialog mellom barna:«det var faktisk når de snakket sammen av seg selv at jeg hørte mest av det naturfaglige, for når jeg brøt inn ble det til at de ventet på det naturfaglige» • «Vi har erfaring med at for mye planlegging virker stressende og ødeleggende»

11 Utforsking av lyd • Vi ønsket å se etter hvilke ord barna satte på lydene og deres forståelse av begrepene. Vi ønsket å støtte barnas begreper med naturvitenskaplige ord, samt gi dem et større forråd av naturfaglige ord Utstyr: • Metallkleshenger • Hyssing • Kjeler • Øser • Visper • Stekepinsett • Pølseklype • Tesil • Desilitermål i plastikk • Rivjern

12 Ord og begreper Lyd -Høy og lav, sterk, svak (toner, volum) -desibel -Bølger, lydbølger, svingninger -Mørk og lys tone (frekvens) -Skingrende, hard, bråk, støy (desibel måler støy) -Materiale -Hastighet, ekko •kort- lang (varighet), myk - hard •Bruse, dryppe, brake, •Klang •God lyd, glad lyd, trist lyd, behagelig - ubehagelig lyd, uønsket lyd, trygg – nifs lyd, •Summetone, ringelyd, fuglelyder, rytmisk sang •Musikk, tempo •Klukkende, skjærende, sprø eller susende lyd •Stillhet •Lage lyd ved å banke, plukke, blåse, gni

13 Lydkategorier rundt barnehagen Menneskelige lyder Snakking Fottrinn Hosting Latter Plystre Roping Gråt Slossing Klappe Animalske lyder Fuglesang Vingeslag bjeffing Mjauing Insekter Naturlige lyder Vind Regn Vann Bølger Torden Kastanjer som faller Mekanisk lyd operasjonelle Drill Biler Sykler Tog Trikker Motorsykler Kaffemaskin Heis Oppvaskm. Projektor Lysrør Air conditioning Mekaniske lyder-signaler Traffikklys-pip Rygge-pip Heis Mekaniske stemmer Sirener Klokker Rådhusklokka Kirkeklokker Brannalarm Isbilen Mobil PC- lyd Musikk Stormagasin Butikker Gatesangere Bil stereo Mp3 lyd

14 Hvordan fremme samtale eller behov for naturfaglige begreper • «Seinare på dagen tenkte eg at barna som var med kunne vise dei andre på avdelinga. Barna tok denne oppgåva veldig seriøst, og prøvde også å forlare kvifor ballongen for opp. Et barn sa engasjert « det er lufta som gjør at den får fart, den kjem ut bak akkurat som flammene på ein ekte rakett»

15 Forskerfrø.no • KOM MED BIDRAG, ROS OG RIS TIL FORSKERFRØ.NO • HUSK Å SENDE INN BIDRAG TIL FORSKERFRØPRISEN – FRIST 1.12.14 • FORSKERFRØKONFERANSE DMMH 22.10.14 OG OSLO SANNSYNLIGVIS 2. OG 3. JANUAR Presentasjonens tittel 03.07.201403.07.2014

16 Kilder • Gustavsson og Pramling (2013): The educational nature of different ways teachers communicate with children about natural phenomena. Int. Journal of Early Years Education. London, Routledge • Hammer, A.S.E(2012) Undervisning i barnehagen? I E.E.Ødegaard (red) Barnehagen som dannelsesarena (s223 – 244) Bergen, Fagbokforlaget. • Matre, S. (2000). Samtalar mellom born. Oslo: Det Norske Samlaget • Sageidet, Barbra. 2012. Inquirybaserte naturfagaktiviteter i barnehagen. I Vist, Toril og Alvestad, Marit: Læringskulturer i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm • Solem, I.H. & Reikerås, E.K.L.(2011). Det matematiske barnet. Oslo: Caspar Forlag • Valvatne, H. og Sandvik, M. 2008. Barn, språk og kultur. Oslo: Cappelen


Laste ned ppt "«Naturfag og språk – i barnehagen». Den magiske boksen Hvordan ser den ut inni?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google