Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt og forskningsrapport Frode Svartdal UiT/Diakonhjemmet høgskole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt og forskningsrapport Frode Svartdal UiT/Diakonhjemmet høgskole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt og forskningsrapport Frode Svartdal UiT/Diakonhjemmet høgskole

2 Gangen i prosjektet

3 Prosjektgjennomføring ledsages av forskning

4 Implementering

5 Måling av effekt

6 Rapporten

7 Publication Manual of the American Psychological Association 6. utgave Se http://uit-psyk.net/apa/

8 Rapporten: Struktur Tittelside ---- Sammendrag ---- Innledning Metode Resultater Diskusjon ---- Referanseliste ---- = ny side

9 Tittelsiden Velg en tittel som er fengende og som sier noe om temaet for rapporten Forsiden skal dessuten inneholde: Forfatter(e) Emne Semester og år Veileder

10 Sammendraget starter på ny side angir en problemstilling i en kontekst angir metode angir resultater og funn diskuterer funn i lys av utgangspunktet Merk: Ikke avsnitt Ikke referanser Veldig kort

11 Innledningen Innledningen skal kjapt og greit… introdusere temaet for rapporten introdusere begreper, funn, teorier spesifisere problemstillingen for rapporten

12 Forskningsspørsmål og metode Innledningen munner ut i et forskningsspørsmål Metode-delen angir… deltakere apparatur prosedyre osv. Merk: Klare avsnittsmarkeringer Merk: Gode marger på alle sider Merk: Linjeavstand 1 ½ el. 2

13 Resultater I resultatdelen beskrives resultatene i form av tall statistiske beregninger grafer tabeller

14 Diskusjon I diskusjonsdelen tolkes resultatene og settes i relasjon til utgangspunktet for artikkelen – nemlig tidligere forskning og den problemstilling som ble reist i innledningen Merk at teksten fyller alle sidene; at alle ”pusterom” er enten avsnitt eller overskrifter

15 Referanser i teksten Det er flere måter å angi referanser i teksten: 1. ”Forsøkene til Hansen og Hansen (1988) …” 2. ”…forsøkene til Fox et al. (2001)” 3. ”Öhman, Lundquist og Esteves (2001)” 4. ”…tidligere forskning (Hansen & Hansen, 1988) …” Dobbeltsjekk at du forstår hvorfor referansene her er slik de er! Feil...

16 Avslutning og referanseliste Du kan gjerne avslutte med en oppsummering Referanselisten kommer på ny side Merk at overskriften er midstilt, og lær deg hvordan referansene skrives i listen. (Ehhmm… I dette eksemplet er de faktisk ikke skrevet helt korrekt.)

17 Om språket i rapporten Setningene –Skiv enkelt, direkte, dropp unødvendige ord “Flere personer innenfor det psykologiske fagfeltet har hevdet at...” Bedre: “Flere har hevdet at...” “Ut fra hennes funn kan det tyde på at...” Bedre: “Disse funnene kan tyde på at...” Unngå absolutter: - Bestandig - Altid - Alle - Bevise

18 Om språket i rapporten II Avsnittet –Ett hovedbudskap per avsnitt –Unngå ord eller setninger som avsporer –Start abstrakt, konkretiser, avslutt abstrakt “Spørsmålet er så om læring kan foregå uten bevissthet. Flere studier viser at dette sannsynligvis er fullt mulig. For eksempel viste Herfferline (1958) at... Tilsvarende studier er gjennom ført av... Samlet er dette klar støtte for antakelsen om at... “ Vurder å droppe ord som er understreket

19 Om språket i rapporten III Bind avsnitt sammen –Bruk viktige ord fra foregående avsnitt i begynnelsen av det neste –Oppsummer fra et eller flere avsnitt: ”På denne bakgrunn...”; “Samlet viser dette at...” –Bruk ord/formuleringer bevisst for å skape sammenheng mellom avsnitt: Dessuten, i tillegg, imidlertid, på tross av, med andre ord, dessverre, for eksempel, endelig, til slutt


Laste ned ppt "Prosjekt og forskningsrapport Frode Svartdal UiT/Diakonhjemmet høgskole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google