Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

REISELIVSNÆRINGEN; DETTE VI SKAL LEVE AV. Ingen spøk, men ramme alvor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "REISELIVSNÆRINGEN; DETTE VI SKAL LEVE AV. Ingen spøk, men ramme alvor."— Utskrift av presentasjonen:

1 REISELIVSNÆRINGEN; DETTE VI SKAL LEVE AV. Ingen spøk, men ramme alvor

2 FOR Å FÅ FORNØYDE KUNDER SOM GJERNE KOMMER IGJEN. VI ER DEN VIKTIGSTE MARKEDSFØRINGSKANALEN FOR RINDAL Vi strekker oss langt

3 RINDAL REISELIV Derfor

4 FLERE REISELIVSGRUPPER ER FORSØKT STARTET I LØPET AV ÅRENE. SAGA HAR TATT INITIATIV TIL Å DANNE REISELIVSGRUPPE TIDLIGERE. DET VIKTIGSTE ER AT DE SOM DRIVER NÆRING TAR HÅND OM OG LEGGER PREMISSENE OG STRATEGIEN FOR HVORDAN REISELIVSNÆRINGEN SKAL ORGANISERES OG DRIVES Bakgrunn

5 RANDI HAUGLAND KOM MED FORSLAG OM SAMMENSETNING AV ET ”REISELIVS FORUM/LAG”. NATURLIG FOR ET SLIKT LAG ER AT ALLE REISELIVSAKTØRENE DELTAR. HUN ØNSKET OGSÅ TNS SIN DELTAKELSE I ET SLIKT FORUM. RINDAL KOMMUNE POENGTERTE UNDER MØTET AT NÆRINGEN SELV MÅ TA HOVEDANSVARET OG SITTE I FØRERSETET FOR HVILKE PRIORITERINGER OG SATSINGER EN SKAL TA. DET VÆRE SEG STRATEGIVALG OG VALG AV TILTAK SOM SKAL GJENNOMFØRES TIL ENHVER TID. DET ANBEFALES AT RINDAL NÆRINGSFORUM TAR DETTE INITIATIVET I TRÅD MED SINE VEDTEKTER. RINDAL KOMMUNE ØNSKER Å VÆRE DELAKTØR I DET FREMTIDIGE REISELIVSARBEIDET. Konklusjon fra møte i september

6 ENDELIG I GANG Rindal Reiseliv

7 HAR VALGT Å VÆRE EN UAVHENGIG GRUPPE BÅDE I FORHOLD TIL RINDAL KOMMUNE OG RINDAL NÆRINGSFORUM. Rindal Reiseliv

8 RINDAL REISELIV: ”VERDIFULLE OPPLEVELSER GJENNOM SAMHANDLING OG KVALITET” Visjon

9 RINDAL SKAL FREMSTÅ TYDELIG SOM REISEMÅL. Hovedmål

10 (GJENNOM SAMHANDLING OG KVALITET) LEVERE VÅRE PRODUKTER MED HØY KVALITET, DA KUNDENES OPPLEVELSER SKAL STÅ I SAMSVAR MED DERES FORVENTNINGER (ELLER HØYERE ENN FORVENTET). GJØRE REISELIVET I RINDAL KJENT FOR ALLE FASTBOENDE I KOMMUNEN. ØKONOMISKE OG LEVEDYKTIGE REISELIVSBEDRIFTER SOM OGSÅ IVARETAR MILJØPERSPEKTIVET. GODE OG STABILE ARBEIDSPLASSER. UTVIKLE FLERE HELHETLIGE REISELIVSPRODUKTER. Delmål

11 MEDLEMMER; BOLME PENSJONAT, LARS HELGETUN, RINDAL BYGDEMUSEUM, TRØKNAHOLT CAMPING, SAGA TROLLHEIMEN HOTEL STØTTEAKTØRER; MØTE MED DE I LØPET AV MAI MÅNED- MÅL; Å GENERERE GJESTER TIL HVERANDRE LEDER; RANDI HAUGLAND SEKRETÆR; NÆRINGS-SØRVIS Organisering av Rindal Reiseliv

12 VISIT-RINDAL.NO BLIR NÅ LAGT OVER TIL CUSTOMPUBLISH SKAL DRIFTES AV RINDAL REISELIV SKAL HA REISELIVSNÆRING SOM HOVEDFOKUS FERDIG PAKKET OPPLEVELSER PRESENTERE HVA RINDAL OG OMEGN HAR Å TILBY AV OPPLEVELSER Felles hjemmeside

13 FELLES MARKEDSFØRING UTAD OPPDATERT HJEMMESIDE GJØRE HVERANDRE SYNLIGE Strategi for måloppnåelse

14 GPS – PR. I DAG FINNER IKKE REISENDE FREM TIL REISELIVSBEDRIFTENE TURISTINFORMASJO:PR I DAG ER DEN ÅPEN 2 MÅNEDER OM SOMMEREN OG RESTEN AV ÅRET FUNGERER RINDAL KOMMUNE MELLOM KL. 09.00-15.00 SOM TURISTINFORMASJON. VI HAR FÅTT NEGATIVT SVAR FRA KOMMUNEN PÅ DETTE; DE ØNSKER Å BEHOLDE DEN SLIK DEN ER I DAG PRESENTASJONPERM HOS REISELIVSBEDRIFTENE OM HVERANDRE OG DET SOM SKJER I RINDAL Ting vi arbeider med

15 UTFORDRE PRIVATE AKTØRER TIL Å UTVIKLE SINE PRODUKTER TIL NÆRINGSAKTIVITET. Ting vi arbeider med

16 IKKE TATT STILLING TIL HVORVIDT VI SKAL ENGASJERE OSS MOT DESTINASJONSSELSKAP ØST OG VEST ENNÅ. Regionalt samarbeid

17 NÅR VINNINGEN KUNNE VÆRT SÅ MYE STØRRE. PER LUND FRA FYLKESKOMMUNEN IDRETTS- OG ARRANGEMENTSANSVARLIG, SA UNDER SISTE TRONDHEIMSTREFFET AT HOTELLENE OG DE SOM BLIR BERØRT AV ET ARRANGEMENT MÅ FÅ VÆRE MED I PLANLEGGINGSFASEN. Hvorfor mye arbeid

18 FESTIVALER, KULTURARRANGEMENT, IDRETTSARRANGEMENT KONSERTER OSV. LENGRE OPPHOLD OG JO MERE VI HAR Å TILBY JO LENGRE VIL DE OPPHOLDE SEG I RINDAL OG JO BEDRE VIL DET GÅ FOR SERVERINGSSTEDENE/HOTELL/GUIDER /BUTIKKER/BENSINSTASJONER OSV. TENK NÆRING- TENK SYNERGI Tenk helhet

19 HVORFOR SKAL VI REKLAMERE FOR TROLLHEIMSHYTTA? HVORFOR SKAL VI REKLAMERE FOR Å BRUKE TROLLHEIMEN GRATIS? HVORFOR VIL VI IKKE STYRKE EGET NÆRINGSLIV? Trollheimshytta og Trollheimen

20 HVORFOR IKKE AVTALE TIDLIG MØTE KL.8.00 MED SELGEREN SOM SKAL KOMME INNOM BEDRIFTEN OG BE DE OVERNATTE I RINDAL. BRUK OSS TIL REPRESENTASJON OG TIL Å VISE FREM DET BESTE FRA RINDAL OG TROLLHEIMEN Alle næringsdrivende i Rindal

21 VI ER IKKE MANGE NOK TIL AT REISELIVSBEDRIFTENEN KAN LEVE AV RINDALINGENE OG NÆRMILJØET ALENE. VI ER NØDT TIL Å ”HENTE” FOLK FRA REGIONEN/MIDT-NORGE, HELE NORGE, JA UTLANDET FOR Å FÅ BÆREKRAFTIGE REISELIVSBEDRIFTER. Ikke Rindalingene alene

22 DERE SKAL STØTTE OSS VED Å LEGGE ET ARRANGEMENT TIL DEN OG DEN REISELIVSBEDRIFTEN. GJØR DET FORDI DERE SYNES AT DEN ER MIDT I BLINKEN OG DEN PASSER UTMERKET TIL AKKURAT DETTE FORMÅLET. Ikke tenk at

23 LEGG LUNSJMØTENE UTENOM RINDALSHUSET. KJØP LUNSJ PÅ SERVERINGSSTEDENE. LA OSS HA UFORMELLE SAMLINGER FOR Å FÅ ET GODT VENNSKAPELIG OG FORSTÅELSESFULLT FORHOLD TIL HVERANDRE OG HVERANDRES BEDRIFTER. Næringsforumet


Laste ned ppt "REISELIVSNÆRINGEN; DETTE VI SKAL LEVE AV. Ingen spøk, men ramme alvor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google