Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innovasjonssenter Gløshaugen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innovasjonssenter Gløshaugen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovasjonssenter Gløshaugen
2-års fødselsdag Innovasjonssenter Gløshaugen Leiv Eiriksson Nyfotek AS sin tilknytning og rolle overfor IG Malvin Villabø Leiv Eiriksson Nyfotek AS.

2 Viktig Makt Balanse Kompetansekapital Samarbeid = Dynamitt
Unik spisskompetanse Patenterbarhet Demonstrerbar Markedsrelevant Samarbeid = Dynamitt Likeverdighet = LEN’s Mål Tålmodig satsing Næringskapital Verdikjede Industrialisere Produsere/underlev. Salgsnettverk Kundesupport Finanskapital Eierkompetent Risikovillig Risikoavlastende støtte Fremmedkapital Alle kapitaler trengs for å skape Kommersiell SUKSESS

3 Inkubator/Såkorn bedrifter
Leiv Eiriksson Innovasjon Leiv Eiriksson Inkubator AS - LES Inkubator - Innosenter Gløshaugen - DigiMed Idéer Stimulering -Idéstimuler -Holdning -Kultur -Tilrettelegg Leiv Eiriksson Nyfotek AS -Beskyttelse -Forr.plan -Finansier -Etablering Operativ Bedrift Kom. Idéer Inkubator/Såkorn bedrifter Person Såkorninvest Midt-Norge - Risikovillig Eierkapital - Aktiv forvaltning - Eier kompetanse Leiv Eiriksson Marked Lisenser til etablerte bedrifter

4 Inkubator/Såkorn bedrifter
KOMMERSIALISERING (Forny-prosessen) Investerings beslutning - Marked - Utviklingsbehov - Prising Eksternt bearbeidede Prospekter Forretningsplan - Utviklingsplan - Markedsplan - Oranisasjonsplan - Finansplan - Prospekt Detaljanalyse - Prod. Definisj - Beskyttelse - Utvikl. Behov - Marked - Volum-pris - Aktører - Samarbeid Foranalyse - Tekn. Verifi. - Marked - Samarbeid - Markedsmulig. Etablererassistanse - Praktisk tilrettelegging - Organisering Inkubator/Såkorn bedrifter Lisensiering - Rettigheter - Kom. Beskytte - Markedsføre - Lisensavtale Lisenser til etablerte bedrifter

5 Vår investerings/foredlings karakteristikk
Globalt potensiale Ideer (120/år) Regionale Muligheter Regionale bedrifter - 50% Globale Muligheter Forretningsplan (50/år) 25 % 50% gullegg Finansiering 15/år /år Foredling gjennom aktivt eierskap Etabl Tid Såkornfase Venture/industrielt

6 Inkubator/Såkorn bedrifter
Hver Inkubator(LESI, IG, DigiMed) Felles for lokale Inkubatorer Kontorleie - Fremleie - Møblering - Data/komm - Rekvisita - Utstyravtaler Kontortjenester - Resepsjon - Sekretær - Arkiv/post - Øk/Regn - Grafisk Prof. Tjenester - Reiser - Forsikring - Juridisk - Regnskap - Reklame Relasjons nett - Indust. nettverk - Kompetanse nett - Marked nettverk - Kapital nettverk - Lev. nettverk Synlig Innovasjonstiltak som Skaper Motivasjon - Kort/billig husleiekontrakt - Tilgang til tjenestespekter - Betal for bruk av tjenester Inkubator/Såkorn bedrifter

7 Eksempelet: Dtech AS Teknologien er patentert prosess Teknologien ble først solgt som lisens – uten suksess 1998: Teknologien ble relansert gjennom eget selskap med lisensavtale Selskapet ble først finansiert av LEN/SIM og SINVENT Hentet inn ledelse utenfor FoU-miljø før eksterne investors kom Selskapet brukte ca. NOK 20 mill frem til demo av teknologi Ca 5 mill offentlig støtte frem til demo 2002: Selskapet har overtatt teknologien mot betaling med aksjer. Selskapet har hentet inn ytterligere 20 mill for industrialisering Selskapet har inngått leveranseavtaler – ikke for prosessen men produkter som skapes av prosessen. – eie mer av verdikjeden Selskapet er aksjonær i første fabrikk med garanti. – i 2003 Etablering av nye bedrifter tar tid – krever tålmodighet og modighet

8 Konseptet Leiv Eiriksson
Selskapsstrukturen januar 2002 Utrednings- og management selskapet Leiv Eiriksson Nyfotek Investeringer: Såkorninvest Midt-Norge Finansmarked: Leiv Eiriksson Marked ASA Inkubatorselskapet Leiv Eiriksson Inkubator Utvides i 2003 med TÆL AS Har 70 aksjonærer fra Midt-Norge Industrielle finansielle Akademiske Øker aksjonærantallet i 2003 til ca. 80 Resultater 55 bedriftsetableringer hvorav de fleste fortsatt befinner seg i porteføljen Realisert eierandeler i 5 selskaper Deltatt i ca. 40 emisjoner i porteføljeselskaper Det er inngått 45 lisensavtaler med eksisterende næringsliv Rammebetingelser: Operatør av FORNY-programmet for kommersialisering av ny kunnskap 126 mill såkorn investeringskapital Utvikle og operere inkubatormiljøer i Trondheim. Utvider horisonten som regional aktør


Laste ned ppt "Innovasjonssenter Gløshaugen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google