Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2-års fødselsdag Innovasjonssenter Gløshaugen Leiv Eiriksson Nyfotek AS sin tilknytning og rolle overfor IG Malvin Villabø Leiv Eiriksson Nyfotek AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2-års fødselsdag Innovasjonssenter Gløshaugen Leiv Eiriksson Nyfotek AS sin tilknytning og rolle overfor IG Malvin Villabø Leiv Eiriksson Nyfotek AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 2-års fødselsdag Innovasjonssenter Gløshaugen Leiv Eiriksson Nyfotek AS sin tilknytning og rolle overfor IG Malvin Villabø Leiv Eiriksson Nyfotek AS.

2 Kompetansekapital Unik spisskompetanse Patenterbarhet Demonstrerbar Markedsrelevant Finanskapital Eierkompetent Risikovillig Risikoavlastende støtte Fremmedkapital Næringskapital Verdikjede Industrialisere Produsere/underlev. Salgsnettverk Kundesupport Viktig Makt Balanse Samarbeid = Dynamitt Likeverdighet = LEN’s Mål Tålmodig satsing Alle kapitaler trengs for å skape Kommersiell SUKSESS

3 Lisenser til etablerte bedrifter Inkubator/Såkorn bedrifter Stimulering -Idéstimuler -Holdning -Kultur -Tilrettelegg Leiv Eiriksson Nyfotek AS -Beskyttelse -Forr.plan -Finansier -Etablering Kom. Idéer Person Operativ Bedrift Såkorninvest Midt-Norge - Risikovillig Eierkapital - Aktiv forvaltning - Eier kompetanse Leiv Eiriksson Inkubator AS - LES Inkubator - Innosenter Gløshaugen - DigiMed Leiv Eiriksson Innovasjon Leiv Eiriksson Marked

4 Foranalyse - Tekn. Verifi. - Marked - Samarbeid - Markedsmulig. Detaljanalyse - Prod. Definisj - Beskyttelse - Utvikl. Behov - Marked - Volum-pris - Aktører - Samarbeid Forretningsplan - Utviklingsplan - Markedsplan - Oranisasjonsplan - Finansplan - Prospekt Etablererassistanse - Praktisk tilrettelegging - Organisering Lisensiering - Rettigheter - Kom. Beskytte - Markedsføre - Lisensavtale Lisenser til etablerte bedrifter Inkubator/Såkorn bedrifter KOMMERSIALISERING (Forny-prosessen) Investerings beslutning - Marked - Utviklingsbehov - Prising Eksternt bearbeidede Prospekter

5 Vår investerings/foredlings karakteristikk Ideer (120/år) Forretningsplan (50/år) Finansiering 15/år 5/år Etabl SåkornfaseVenture/industrielt Regionale bedrifter - 50% 50% gullegg 25 % Foredling gjennom aktivt eierskap Globalt potensiale Tid Regionale Muligheter Globale Muligheter

6 INKUBATOR Inkubator/Såkorn bedrifter Prof. Tjenester - Reiser - Forsikring - Juridisk - Regnskap - Reklame Relasjons nett - Indust. nettverk - Kompetanse nett - Marked nettverk - Kapital nettverk - Lev. nettverk - Kort/billig husleiekontrakt - Tilgang til tjenestespekter - Betal for bruk av tjenester Kontorleie - Fremleie - Møblering - Data/komm - Rekvisita - Utstyravtaler Kontortjenester - Resepsjon - Sekretær - Arkiv/post - Øk/Regn - Grafisk Hver Inkubator(LESI, IG, DigiMed) Felles for lokale Inkubatorer Synlig Innovasjonstiltak som Skaper Motivasjon

7 Eksempelet: Dtech AS Teknologien er patentert prosess Teknologien ble først solgt som lisens – uten suksess 1998: Teknologien ble relansert gjennom eget selskap med lisensavtale Selskapet ble først finansiert av LEN/SIM og SINVENT Hentet inn ledelse utenfor FoU-miljø før eksterne investors kom Selskapet brukte ca. NOK 20 mill frem til demo av teknologi Ca 5 mill offentlig støtte frem til demo 2002: Selskapet har overtatt teknologien mot betaling med aksjer. Selskapet har hentet inn ytterligere 20 mill for industrialisering Selskapet har inngått leveranseavtaler – ikke for prosessen men produkter som skapes av prosessen. – eie mer av verdikjeden Selskapet er aksjonær i første fabrikk med garanti. – i 2003 Etablering av nye bedrifter tar tid – krever tålmodighet og modighet

8 Konseptet Leiv Eiriksson  Selskapsstrukturen januar 2002  Utrednings- og management selskapet Leiv Eiriksson Nyfotek  Investeringer: Såkorninvest Midt-Norge  Finansmarked: Leiv Eiriksson Marked ASA  Inkubatorselskapet Leiv Eiriksson Inkubator  Utvides i 2003 med TÆL AS  Har 70 aksjonærer fra Midt-Norge  Industrielle  finansielle  Akademiske  Øker aksjonærantallet i 2003 til ca. 80  Resultater  55 bedriftsetableringer hvorav de fleste fortsatt befinner seg i porteføljen  Realisert eierandeler i 5 selskaper  Deltatt i ca. 40 emisjoner i porteføljeselskaper  Det er inngått 45 lisensavtaler med eksisterende næringsliv Rammebetingelser:  Operatør av FORNY-programmet for kommersialisering av ny kunnskap  126 mill såkorn investeringskapital  Utvikle og operere inkubatormiljøer i Trondheim.  Utvider horisonten som regional aktør


Laste ned ppt "2-års fødselsdag Innovasjonssenter Gløshaugen Leiv Eiriksson Nyfotek AS sin tilknytning og rolle overfor IG Malvin Villabø Leiv Eiriksson Nyfotek AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google