Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frokostseminar Difi 4. april 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frokostseminar Difi 4. april 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Frokostseminar Difi 4. april 2014
Adv Tore Frellumstad

2 ALMINNELIGE BESTEMMELSER
Omfang Bilag Tolkning Fremdriftsplan Representanter Nøkkelpersonell

3 ENDRING OG OPPHØR Endring Opphør

4 PARTENES PLIKTER Vitenskapelig redelighet Metoder og kvalitetssikring
Medvirkning Taushetsplikt Informasjonsplikt Kommunikasjon og dokumentasjon Underleverandører Lønns- og arbeidsvilkår Andre rettigheter

5 VEDERLAG OG BETALINGSFORPLIKTELLSER
Fakturering Forsinkelsesrente Betalingsmislighold

6 RETTIGHETER OG OFFENTLIGGJØRING
Eiendomsrett og immaterielle rettigheter Offentliggjøring

7 OPPDRAGSTAKERS MISLIGHOLD
Varslingsplikt Tilleggsfrist Avhjelp Sanksjoner

8 OPPDRAGSGIVERS MISLIGHOLD
Varslingsplikt og reklamasjon Oppdragsgivers tilbakeholdsrett Erstatning

9 ØVRIGE BESTEMMELSER Forsikring Overdragelse av rettigheter og plikter
Konkurs, akkord e.l Force majeure

10 TVISTER Rettsvalg Forhandlinger Mekling
Domstols- eller voldgiftsbehandling


Laste ned ppt "Frokostseminar Difi 4. april 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google