Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frokostseminar Difi 4. april 2014 Adv Tore Frellumstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frokostseminar Difi 4. april 2014 Adv Tore Frellumstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Frokostseminar Difi 4. april 2014 Adv Tore Frellumstad

2 ALMINNELIGE BESTEMMELSER •Omfang •Bilag •Tolkning •Fremdriftsplan •Representanter •Nøkkelpersonell

3 ENDRING OG OPPHØR •Endring •Opphør

4 PARTENES PLIKTER •Vitenskapelig redelighet •Metoder og kvalitetssikring •Medvirkning •Taushetsplikt •Informasjonsplikt •Kommunikasjon og dokumentasjon •Underleverandører •Lønns- og arbeidsvilkår •Andre rettigheter

5 VEDERLAG OG BETALINGSFORPLIKTELLSER •Vederlag •Fakturering •Forsinkelsesrente •Betalingsmislighold

6 RETTIGHETER OG OFFENTLIGGJØRING •Eiendomsrett og immaterielle rettigheter •Offentliggjøring

7 OPPDRAGSTAKERS MISLIGHOLD •Mislighold •Varslingsplikt •Tilleggsfrist •Avhjelp •Sanksjoner

8 OPPDRAGSGIVERS MISLIGHOLD •Mislighold •Varslingsplikt og reklamasjon •Oppdragsgivers tilbakeholdsrett •Erstatning

9 ØVRIGE BESTEMMELSER •Forsikring •Overdragelse av rettigheter og plikter •Konkurs, akkord e.l •Force majeure

10 TVISTER •Rettsvalg •Forhandlinger •Mekling •Domstols- eller voldgiftsbehandling


Laste ned ppt "Frokostseminar Difi 4. april 2014 Adv Tore Frellumstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google