Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Argumentliste for at vi internt i LTL bedrifter skal kreve at NSAB blir benyttet NSAB er en nordisk avtale inngått mellom 8 parter. Partene er de fire.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Argumentliste for at vi internt i LTL bedrifter skal kreve at NSAB blir benyttet NSAB er en nordisk avtale inngått mellom 8 parter. Partene er de fire."— Utskrift av presentasjonen:

1 Argumentliste for at vi internt i LTL bedrifter skal kreve at NSAB blir benyttet NSAB er en nordisk avtale inngått mellom 8 parter. Partene er de fire nordiske lands speditør- organisasjoner (Island er ikke med). I Norge er det LTL. På transportkjøpersiden var Transportbrukernes Fellesorganisasjon part. Transportbrukernes felles- organisasjon var en medlemsorganisasjon for NHO, HSH, Skogeierne og flere andre. 1

2 Således var alle firmaer i NHO representert ved sin avtalepart, for eksempel Norsk Hydro og Statoil. Det betyr at langt de fleste bedrifter i Norge står bak avtalen. NSAB har eksistert fra 1919 og har med jevne mellomrom blitt revidert. Fra 1959 har kjøpersiden vært part i standardavtalen. 2

3 NSAB dekker områdene transport, lagring og fortolling samt en del andre tjenester som hører naturlig sammen med spedisjon. NSAB er også modellen for tilsvarende regelverk som finnes over hele verden. Således er den i tråd med vår verdensorganisasjons regelverk. Vårt regelverk pålegger imidlertid speditørene i Norden et større ansvar enn det som er vanlig da vi påtar oss et transportøransvar. 3

4 For oss er det viktig at NSAB blir benyttet fordi; • Forsikringsselskapene er vel kjent med NSAB og har billige forsikringer knyttet til vårt ansvar. Dersom vi avviker fra NSAB vil vi risikere at vi er uten forsikring og dersom vi får særdekning, blir denne dekning dyr. • Vi er avhengig av å ha et begrenset ansvar, for eksempel 8,33 SDR pr. kg for tapt gods. Uten dette er risikoen for konkurs stor. 4

5 • Regelverket definerer når vi er formidler, noe som medfører at vi ikke har ansvar for hjelperes handlinger ut over å plukke ut gode velgere. • Vår koblede panterett er også bakgrunnen for at vi som regel slipper å kreve kontant oppgjør mot levering. Vi gir kreditt fordi vi ved NSAB har sikkerhet i godset. • NSAB påfører oss normalt det samme ansvar som vi kan regresse mot våre underleverandører. Vi risikerer derfor utan NSAB å ha et langt større ansvar enn utførende transportører har overfor oss. 5

6 Kan ikke pålegge bruk av NSAB. *Selvom det går frem av våre vedtekter at vi skal arbeide etter NSAB, kan vi ikke pålegge bedriftene å nytte NSAB. I henhold til Konkurranseloven må det for alle parter være frivillig om man vil benytte NSAB. 6


Laste ned ppt "Argumentliste for at vi internt i LTL bedrifter skal kreve at NSAB blir benyttet NSAB er en nordisk avtale inngått mellom 8 parter. Partene er de fire."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google