Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT-program Status Fylkesutvalg 23.06.09 www.etrondelag.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT-program Status Fylkesutvalg 23.06.09 www.etrondelag.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT-program Status Fylkesutvalg 23.06.09 www.etrondelag.no

2 Agenda •Kort om bakgrunn •IKT-program – hvem er det? •Status på hvert innsatsområde •Status ihht Fylkestingsvedtak 2008 •IKT-program 2010  •Hvor man finner mer informasjon •Spørsmål, kommentarer og innspill

3 Bakgrunn IKT-program •eTrøndelag 2005-2008 •Vedtak Fylkesting juni og desember 2008 om videre satsing på IKT i eget IKT-program fra 2009 (sak 45/08 og 97/08) •4 innsatsområder  IKT-utvikling mht innovasjon og næringsutvikling  Infrastruktur; bredbånd og mobil  IKT-utvikling innen kultur og ABM-sektor  IKT-utvikling i kommunene – digital forvaltning

4 IKT-program – hvem er vi? IKT-program, IKT - næring & innovasjon Jannicke Husevåg, eKoordinator, Regional utvikling Infrastruktur Pål Dahlø, Prosjektleder, Regional utvikling IKT-utvikling ABM-sektor Frode Pettersen IKT-rådgiver, Fylkesbiblioteket/Regional utvikling IKT-utvikling i kommunene Asle Brustad IKT-rådgiver, Regional utvikling Styringsgruppe: Morten Wolden (fylkesrådmannen), Gleny Foslie (fagleder NoN), Astrid Fuglås (fagleder kultur)

5 IKT-utvikling mht innovasjon og næringsutvikling

6 IKT-utvikling mht innovasjon og næringsutvikling – tiltak og prioriteringer Tiltak: •Delta i og støtte nettverksarenaer •Analyse og utredningsarbeid •Støtte til utviklingsprosjekter Prioriterte områder: •Spill og digitale medier •Trådløs teknologi •Anvendelse av IKT i andre bransjer

7 PROMOTrøndelag-konferansen •Læringsarena med fokus på anvendelse av digitale medier innen opplevelsesnæringene. •Arrangert første gang i januar 2009 med over 200 deltakere. •Arrangører: VRI Trøndelag, AV Arena Norway og Næringsforeningen i Trondheim. Bak disse står et bredt regionalt partnerskap. •Forsøkes etablert som årlig læringsarena med ny konferanse i januar 2010. •STFK leder programkomiteen bestående av STFK, HiNT, HiST, IN, Midgard Media Lab, Fagråd KKN NiT og RockCity Namsos •www.promotrondelag.nowww.promotrondelag.no

8 Smakebit fra bransjekartlegging v/NiT

9 Norwegian Game Awards (NGA) Spillutviklerkonkurranse for ungdom og studenter etablert og gjennomført første gang skoleåret 07/08 NGA 08/09: -Tettere samarbeid med Swedish Game Awards -Arrangert kick-off, pre-konkurranse, workshop, m.m. -Jury: Nina Fjelnseth (Ablemagic), Rune Fjeld Olsen (VG Nett), Kim Daniel Arthur (Playfish), Erling Ellingsen (Funcom), Marius Jentoftsen (Gamer.no) -21 bidrag (mot 14 i fjor) -Vinnere: –Game of the Year: Kuzka’s Mother http://www.kuzkasmother.com/http://www.kuzkasmother.com/ –Best innovation: Project Oasis http://gameawards.no/competition_entries/206http://gameawards.no/competition_entries/206 –Best execution: Kuzka’s Mother –Best concept: iBeast –Committee’s choice: Apocalypse http://folk.ntnu.no/guldbran/apocalypse_hax-exe.pdfhttp://folk.ntnu.no/guldbran/apocalypse_hax-exe.pdf

10 AV Arena Norway •Ressursnettverk støttet av Forskningsrådet •Ledes av Midgard Media Lab ved NTNU •Mål: Knytte kontakter og etablere prosjekter på tvers av næring, FoU og offentlige aktører mht anvendelse av digitale medier. •Medlemsavgift. •Aktiviteter hvor STFK deltar: –PROMOTrøndelag-konferansen –Pilotprosjekter knyttet til Fosen DMS –Dialog med aktører i Røros ang mulig pilotprosjekt •Partnere: –AØF –HospitalIT –Innovasjon Norge Sør-Trøndelag –Fosen Regionråd –Medialab - LiveCom –Network Electronics –NTNU –Nasjonalt senter for avansert laparoskopisk kirurgi (NSALK) –Rockheim –Rock City Namsos –Symphony –Sør-Trøndelag Fylkeskommune –Torgar Næringshage –Uninett –WorkZone

11 IKT-utvikling mht innovasjon og næringsutvikling – status og videre arbeid •Deltagelse i –Fagråd IKT NiT –AV Arena – ressursnettverk digitale medier –Jubileumskomite DKNVS (Kunnskapsbyen 2010) –Konseptgruppe marint opplevelsessenter •Leder arbeidet med planlegging av neste års PROMOTrøndelag- konferanse •Har gitt innspill til VERDIKT-programmet/Forskningsrådet satsingsområder : IKT i offentlig sektor + anvendelse av digitale medier. •Dialog om støtte til Norwegian Game Awards, samt bistand for å få med IN som videre partner •Dialog med NiT om klyngeetablering innen IKT-bransjen •Innspill i prosesser/foraer som VRI Trøndelag (opplevelsesnæringer), kulturnæringsstrategi, etc.

12 IKT-utvikling innen ABM- og kunstfeltet

13 IKT-utvikling innen kultur og ABM-sektor Aktiviteter ABM og kunstområdet 2009: Samarbeid mellom IKT-programmet og Kultimathule-prosjektet •Gjennomføre 1 felles formidlingsseminar. •Kartlegging vedrørende IKT-utvikling på ABM-området •Utredning IKT-utvikling innen samtidskunstfeltet. •Arbeid med EU-pilot – delprosjekt i Kultimathule: Europeana Local Status: •Avklart samarbeidsområder (styrebehandlet). •Frode Pettersen (Fylkesbiblioteket) engasjert i en 50% ressurs i IKT-programmet som kan bidra med prosjektledelse og koordinering innen ABM-området. (mars/april)‏ •Sør-Trøndelag er invitert til å være pilotregion for Europeana Local; ABM- institusjoner i Sør-Trøndelag skal levere digital innhold til flerspråklig europeisk portal og søkemotor. (april)‏ •Etablert programkomite for formidlingsseminar (juni) •Dialog med konsulentselskap mht utredning kunstfeltet (juni) •Kartlegging ABM-sektor: Kartleggingsverktøy sendes ut til aktørene medio august.

14 Europeana Local •Målet for delprosjektet er å etablere Sør-Trøndelag som en pilot i arbeidet med å levere digitalt innhold til Europeana og det nasjonale ABM-søk som er under utvikling. Eksisterende digitalt materiale i Sør-Trøndelag skal være «høstet» til Europeana i løpet 2009. •Gir institusjonene en unik mulighet til å vise digitalt materiale i en Europeisk sammenheng •Europeana Local har som mål å tilgjengeliggjøre materiale fra arkiv, bibliotek og museum. Pr. i dag omfatter Europeana 27 land og tilbyr brukerne noe over 4 millioner digitale objekt. I 2010 skal det være 10 millioner objekt i Europeana. For mer informasjon, se: •http://www.europeana.euhttp://www.europeana.eu •http://www.europeanalocal.eu/http://www.europeanalocal.eu/ •http://www.kultimathule.no/abm-samsok-trondelag.aspxhttp://www.kultimathule.no/abm-samsok-trondelag.aspx

15 Infrastruktur – mobil og bredbånd

16 Infrastruktur – bakgrunn og målsetninger •Soria Moria – erklæringen, bredbånd til alle •Bygget ut bredbånd til ca 99 % av fylkets husstander ++ •Delfinansiert 50 % gjennom Høykom- og KRD-midler •Målsetning om å dekke inn de siste hvite flekkene ila 2011 •Kapasitetsfremmende tiltak skal iverksettes, skalerbarhet har fokus •Mobildekning prioriteres der folk bor og ferdes

17 Kort status bredbånd – FB 4.0 •Foreløpig kartlagt behov i 13 kommuner: Rennebu, Osen, Meldal, Oppdal, Roan, Hemne, Snillfjord, Agdenes, Røros, Skaun, Holtålen, Midtre Gauldal, Melhus, Hitra. •KRD-midler 2008/2009 skal benyttes. 5 prosjekter iverksatt. •Stipulerte totalkostnader så langt er 10 mill. Inntil 50 % av dette vil bli dekket inn av de KRD-midlene som STFK disponerer. •Finansiering av ny prosjekter legges fram fortløpende for FU.

18 Status mobilutbygging •Innmeldt manglende eller dårlig dekning fra totalt 14 kommuner: Agdenes, Bjugn, Frøya, Hemne, Hitra, Holtålen, Midtre-Gauldal, Osen, Rissa, Roan, Røros, Snillfjord, Ørland og Åfjord. •De innmeldte problemområdene kontrolleres og kommuniseres med hhv Tele2, Netcom og Telenor. •Det vil bli laget en prioriteringsliste over områder i fylket som ønskes bygget ut først. Denne vil legges fram for FU til høsten 2009. •Pr nå er Sør-Trøndelag Fylkeskommune en pådriver ovenfor nettselskapene. Det er ikke stor vilje til å foreta utbedring, tross medfinansiering fra stat og kommune.

19 3. jul. 2014www.etrondelag.nowww.etrondelag.no Eksempel på kartlegging av manglende mobildekning i Sør-Trøndelag. Rissa – pri 3 OK dekning langs veg. Kaiområdet ikke sjekket, men antas også være ok. Innmelding fra kommunen basert på telefon fra en innbygger. Nettnøytralitet ikke nevnt som problemstilling. Vurderes fjernet fra listen-. Rissa – pri 1 Fra lavt til dødt fra avkjøring Overland til kommunegrensa, sørover veisystemet til Hermstad. Dekning kommer tilbake nærmere statsbygd. Begge nett. Rissa – pri 1 Fra manglende til veldig dårlig på begge nett. Området Brørskift til Ramnfjellet. Begge nett.

20 IKT-utvikling i kommunene

21 IKT-utvikling i kommunene – aktiviteter og status Aktiviteter 2009: •Samarbeid med KS og FMST om tiltak overfor kommunene: –eForum – IKT-samling for rådmenn og it-ansvarlige i kommunene. Samling vår og høst. –Spørreundersøkelse om ikt-utvikling i kommunene –Støtte til nye utviklingsprosjekter •NOKIOS-konferansen; 13.-15. oktober i Trondheim •TrønderFEIDE Status: •Spørreundersøkelse er gjennomført i regi av STFK. Presentert på eForum 16. april. •DIFI har lyst ut midler: 20% finansiering i prosjekter. Søknadsrunde i mai og sept. Ønske om at STFK tar initiativ til en trøndersk søknad, eks mht FEIDE. •Asle Brustad ansatt i 2-årig engasjement for å følge opp innsatsområdet

22 Litt om spørreundersøkelse rettet mot kommunene (mars 09)

23 Spørreundersøkelse - bakgrunn og svarprosent •Sør-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og KS i Sør-Trøndelag ønsker å undersøke status mht ikt-utviklingen i kommunene i Sør-Trøndelag for bedre å kunne vurdere hva det regionale nivået kan bistå med på området. •Det er tatt initiativ til å etablere et eForum og det vurderes å opprette et eget regionalt IKT-program. I den forbindelse ønsker vi å utføre en kommunal kartlegging mht status på IKT-siden, samt ønsker og behov når det gjelder regional bistand. •Spørreundersøkelsen ble sendt ut til rådmenn og IT-sjefer i alle kommunene i Sør-Trøndelag. •28 svar fra 21-22 kommuner (2 anonyme) •Dobbel respons fra 7 kommuner

24 Hva har vi spurt om? Hva sier resultatene noe om? •Kjennskap til nasjonal politikk, veiledningsmateriell og regionale prosjekter •Strategiarbeid mht ikt i kommunen •Organisering av ikt-drift og utvikling •Status mht infrastruktur og digitale tjenester •Kompetanseutvikling •Innretning på mulig regional bistand •Andre innspill  Egenvurdering av kommunens status mht IKT-utvikling  Indikasjoner på hva som ønskes av regional bistand  Mye vi ikke har spurt om  Resultatene er godt utgangspunkt for videre dialog – tatt opp på eForum-samling 16. april

25 Smakebit I 43% av kommunene er det IT-sjefen som styrer strategiutviklingsarbeidet mht ikt 50% har ikke egen strategiplan for IKT-utvikling 86% har ikke egen ikt-plan for helse- og omsorgssektor 25% har ikke egen ikt-plan for skolesektor

26 Overall inntrykk •Har kjennskap til en del nasjonal/regional politikk og tiltak, men mange som ikke drar nytte av det •Egenvurdering status – virker som om de fleste er i gang, men mye ’middels’ som vurdering •Positive til regionalt IKT-program/satsing

27 FEIDE  Hva er FEIDE? –Nasjonal identitetsforvaltning for utdanning –Ett brukernavn og ett passord til flest mulig digitale læremidler/tjenester –Personvern og informasjonssikkerhet –En nasjonal innloggingstjeneste, men lokal kontroll med personopplysninger  Historikk –Innført i Universitets- og høgskolesektoren –Under innføring i videregående opplæring –9 fylkeskommuner FEIDE-godkjent pt. (begge Trøndelagsfylker) –Grunnskolene står for tur (brev fra KD mars 2008)  Nasjonale satsing ved UninettABC

28 Lokal FEIDE- Katalog i kommunen FEIDE Autentiserings- og påloggings- tjeneste Elev/lærer Digitale læremidler (tjenester) (f.eks. www.nrk.no) Oppsøker tjeneste på web Logger på via FEIDE FEIDE sjekker at bruker er gyldig Bruker får tilgang til tjenesten (Brukerinformasjon) aslbr *********

29 Organisering Prosjektleder: Asle Brustad

30 TrønderFEIDE Veiledningsnode for Trøndelag: •Sør-Trøndelag fylkeskommune har avtale med Uninett ABC om frikjøp av ressurser. •Valgt fordi vi har lang og omfattende erfaring med identitetsforvaltning v/IKT-tjenesten •Noden veileder alle kommuner i begge Trøndelags-fylkene •Samarbeider med Nord-Trøndelag fylkeskommune mtp. deres kontaktnett og lokalkunnskap

31 TrønderFeide – utfordringer og videre arbeid  Avklaring med UninettABC vedr videre engasjement som veiledningsnode i TrønderFeide (utover 2009)  Utfordring for kommunene å komme i gang, bl.a. mht tid og ressurser til kartlegging av egen status.  Vurdere regional styrking av arbeidet  Skjønnsmidler, regionale utviklingsmidler  DIFI-midler

32 Mål – regionalt og lokalt •Detaljert: •Effektmål/formål: •Formålet med å tilby en veiledningsnode er at denne skal avlaste kommuner i Trøndelag i oppstartfasen. Dette gjøres gjennom å bidra med opparbeidet kompetanse. På denne måten økes muligheten i kommunene for å være Feide-integrert innen den fristen som Kunnskapsdepartementet har satt. •Resultatmål: •Alle 49 kommuner: •Alle kommuner i Sør- og Nord-Trøndelag har mottatt grunnlagsinformasjon om FEIDE innen utgangen av mars 2009. (Info til rådmenn, anvarlig for opplæringsetaten og IKT-ansvarlig i kommunene) •Alle kommuner har signert intesjonsavtale med Uninett ABC i løpet av 2009. •Alle kommunene i Sør- og Nord-Trøndelag er Feide-godkjent innen utgangen av 2010 •DDT-samarbeidet, 11 (12) kommuner: •Alle DDT-kommuner (11-12 kommuner) har innført FEIDE-løsninger og være FEIDE-godkjent innen utgangen av 2009 (jfr. egen prosjektplan for DDT-samarbeidet) •Fosen-regionen, 8 kommuner: •Kommunene i Fosen-regionen (8 kommuner)har fått tilbud om å delta på felles informasjonssamlinger innen 1. oktober 2009 •Alle disse kommunene har inngått intensjonsavtale med Uninett ABC innen 1. november 2009 •Namdal, 14 kommuner: •Kommunene i Ytre, Midtre og Indre Namdal skal hå fått tilbud om å delta på felles informasjonssamling innen 1. juli 2009 •Alle disse kommunene skal ha inngått intensjonsavtale med Uninett ABC innen 1. november 2009 •Inderøy og Verran, 2 kommuner: •Pt. ikke fomelt knyttet til noe samarbeid men på vei inn i INVEST sammen med Steinkjer kommune. Håndteres gjennom Steinkjer kommune og ledere for INVEST-prosjektet. •Øvrige 13 kommuner i Sør-Trøndelag: •Alle kommuner i Sør-Trøndelag som ikke er medlemmer i DDT-samarbeidet eller Fosen-regionen har fått tilbud om å delta på felles informasjonssamlinger innen 1. oktober 2009 •Alle disse kommunene har inngått intensjonsavtale med Uninett ABC innen 1. november 2009 Ambisjoner - kort fortalt: •Alle DDT-kommuner ferdig i løpet av 2009 •Resterende 37 kommuner ferdig i løpet av 2010

33 Kontaktinformasjon IKT-program, næring & innovasjon Jannicke Husevåg, eKoordinator, Regional utvikling jannicke.husevag@stfk.no tlf 917 91 369 Infrastruktur Pål Dahlø, Prosjektleder, Regional utvikling pal.dahlo@stfk.no tlf 73 86 63 32 pal.dahlo@stfk.no IKT-utvikling ABM-sektor Frode Pettersen IKT-rådgiver, Fylkesbiblioteket/ Regional utvikling frode.pettersen@stfk.no frode.pettersen@stfk.no IKT-utvikling i kommunene Asle Brustad IKT-rådgiver, Regional utvikling asle.brustad@stfk.no asle.brustad@stfk.no

34 For mer info online, se www.etrondelag.nowww.etrondelag.no @ web: •www.etrondelag.nowww.etrondelag.no •www.promotrondelag.nowww.promotrondelag.no •www.nokios.nowww.nokios.no •www.kultimathule.nowww.kultimathule.no •www.gameawards.nowww.gameawards.no •www.detdigitaletrondelag.nowww.detdigitaletrondelag.no •www.nettregionen.nowww.nettregionen.no •http://tradlosetrondheim.no/http://tradlosetrondheim.no/ •www.ksikt-forum.no/www.ksikt-forum.no/ •www.ntnu.no/midgard/AVNwww.ntnu.no/midgard/AVN •www.vritrondelag.nowww.vritrondelag.no •http://www.regjeringen.no/nb/dep/fa d/tema/it- politikk__enorge.html?id=1367http://www.regjeringen.no/nb/dep/fa d/tema/it- politikk__enorge.html?id=1367 @Twitter: •NOKIOS09 •Gameawards •uninettabc •BetaTrondheim •ablemagic •arteNTNU •Fornyingsdep •M.m. @Facebook: •Gruppe for spillsatsing i Trondheim •NOKIOS •PROMOTrøndelag-event •Norwegian Game Awards •M.m.


Laste ned ppt "IKT-program Status Fylkesutvalg 23.06.09 www.etrondelag.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google