Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statusrapport til Regionrådet Bredbånd Salten Presentasjon regionrådsmøte på Fauske - 20.11.08.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statusrapport til Regionrådet Bredbånd Salten Presentasjon regionrådsmøte på Fauske - 20.11.08."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statusrapport til Regionrådet Bredbånd Salten Presentasjon regionrådsmøte på Fauske - 20.11.08

2 s. 2 Agenda Fokusområder: •”Byggeklosser” •Finansieringsmodell •Status: –Finansiering –Avtaleforhold –Informasjonsløp –Utbyggingsplan Agenda

3 s. 3 ”Byggeklossene” i Salten sin utbygging av ”hvite flekker” •Figuren under illustrerer de ulike ”byggeklossene” involvert i bredbåndsutbyggingen i Salten: Bredbåndsutbygging i Salten Bodø kommune sitt anbud på hvite flekker Delprosjekt Salten under Nordland Fylke sin Høykom søknad Prosjekt 181739 Høykom midler runde 1 Felles anbud for begge løpene Eget anbud

4 s. 4 Finansieringskilder •Når det gjelder kommunenes egenandel vil den avhenge av: –Kravene til egenandel på bevilgningene fra Innovasjonsprogram Salten –Hvor mye Salten kommunene velger å bruke av de tildelte midlene fra Høykom og KRD •I tabellen er det stipulert at alle midlene benyttes og at prosjektet ender med en kommunal egenandel på 37 % som er et realistisk scenario FinansieringskildeSum Innovasjonsprogram Salten 5,3 MNOK Høykom søknad 1 2,3 MNOK Nfk - KRD 0,99 MNOK Nfk - Høykom 2,31 MNOK Egne midler (*) 6,5 MNOK Totalsum17,4 MNOK (*)

5 s. 5 Status Finansiering FinansieringskildeSumStatus Innovasjonsprogram Salten5,3 MNOK Det er søkt om at gyldigheten på tilsagnene forlenges ut 2009. Muntlig tilbakemelding er positiv. Anses som OK. Høykom søknad 12,3 MNOK 75% av disse midlene står på konto hos Salten regionråd. Det er dialog med Høykom for å sikre at prosjektet beholder disse og får siste utbetaling. Nfk - KRD0,99 MNOKOK Nfk - Høykom2,31 MNOK Fylke ved Kyrre Didriksen har søkt Høykom om forlengelse slik at midlene kan benyttes i 2009. Egne midler (*)6,5 MNOKOK – maks uttak styres av den enkelte kommune Totalsum17,4 MNOK •Grunnet utsettelser i utbyggingsprosjektet må varigheten for noen av tilskuddene søkes forlenget

6 s. 6 Status avtaler •10.03.2008 ble det tegnet avtale med Telenor i henhold til besvarelsen på anbudet •Det foreligger et ferdig utkast til tilleggsavtale som vil være et vedlegg til hovedavtalen •Tilleggsavtalen regulerer: –Endret sluttdato –Spesifikasjon av opsjonene –Kostnader for opsjonene –Ny framdriftsplan •Tilleggsavtalen forventes signert i månedsskifte november/desember Hovedavtale inkl. anbudsdokument Tilleggsavtale

7 s. 7 Status Informasjonsløp •For å komme på offensiven i forhold til publikum og næringsliv i Salten kommunene jobber prosjektet og Telenor sammen om et informasjonsløp. ”Hovedingrediensene” er: –Så snart alle opsjonene er ferdig planlagt og kalkulert legges utbyggingsplanen ut på de kommunale web sidene (kommunevis) –Disse web sidene oppdateres jevnlig med ny informasjon –Vi forsøker også å få positiv publisitet i an og Saltenposten (kanskje noen flere) –Ovennevnte punkter etterstrebes ferdigstilt innen medio desember –Telenor utarbeider en egen brosjyre som beskriver hvilke muligheter utbyggingen gir for den enkelte innbygger, eksempler på tjenester og priser –Telenor Kundeservice ”briefes” om utbyggingen slik at ringer noen 05000 skal det være tilgjengelig informasjon til kunderådgiveren om utbyggingen i Salten (dette er tradisjonelt en stor utfordring – 05000 kjenner ikke til utbyggingsprosjektene)

8 s. 8 Status utbyggingsplan •Telenor presenterer status:


Laste ned ppt "Statusrapport til Regionrådet Bredbånd Salten Presentasjon regionrådsmøte på Fauske - 20.11.08."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google