Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et kunnskapsbasert Norge: Et agendasettende nasjonalt forskningsprosjekt Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Desember 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et kunnskapsbasert Norge: Et agendasettende nasjonalt forskningsprosjekt Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Desember 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Et kunnskapsbasert Norge: Et agendasettende nasjonalt forskningsprosjekt Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Desember 2009

2 Torger Reve Et kunnskapsbasert Norge Premiss 1: Fremtidens næringsliv er kunnskapsbasert, miljørobust og kundedrevet Premiss 2: Fremtidens næringsliv konkurrerer globalt, men lokaliserer regionalt Premiss 3: Regioner og nasjoner konkurrerer om å være den mest attraktive lokalisering for globalt, kunnskapsbasert næringsliv

3 Torger Reve Et kunnskapsbasert Norge: ‘A race for attractiveness ’ Gjøre Norge til en attraktiv lokalisering for globalt kunnskapsbasert næringsliv Etablere et nytt begrepsapparat for å forstå kunnskapsbasert næringslivsutvikling Se gjennom finanskrisen og si hva slags næringsliv vi får når omstillingen er over

4 Torger Reve

5 ”Best og dyrest”

6 Torger Reve Norge som global kunnskapsbasert næringslivsnasjon Behov for et nytt næringsmessige begrepsapparat Behov for et nytt empirisk kunnskapsgrunnlag Bygge på all den eksistrerende næringspolitiske kunnskapen vi har (Innovasjonsmeldingen og Forskningsmeldingen) Trekke på internasjonale forskernettverk som kan kunnskapsøkonomien (Harvard, Stanford) Være agendsettende for fremtidens næringspolitikk

7 Torger Reve Tredje store nasjonale verdiskapings- prosjekt gir unike næringsutviklingsdata Et konkurransedyktig Norge, SNF, 1990 Et verdiskapende Norge, BI, 2000 Et kunnskapsbasert Norge, BI, 2010

8

9 Torger Reve

10 Et kunnskapsbasert Norge: Ambisjon Nasjonalt forskningsprosjekt finansiert av ‘den industrielle konsernledelsen’ i Norge Gjennomføre prosjektet som aktivt kunnskapssamspill mellom næringsliv, myndigheter og forskningsmiljø Se gjennom krisen og si noe om hva som er fremtidens næringsliv lokalisert i Norge Hvordan gjøre Norge til en attraktiv lokalisering for globalt kunnskapsbasert og miljørobust næringsliv Hvordan utvikle “globale knowledge hubs” i Norge

11 Torger Reve Et kunnskapsbasert Norge: Analyse Analyse av de viktigste konkurranseutsatte næringer og næringsklynger Analyse av de viktigste næringslivsregionene Analyse av de regionale kunnskapsmiljøene Analyse av de nye kunnskapsbaserte næringene Analyse av de viktigste innovasjonsbedriftene Analyse av de potensielle globale kunnskapsnavene

12 Torger Reve Et kunnskapsbasert Norge: Data Cluster mapping data (jfr. Harvard) Regnskapsdata siste 10 år (Brønnøysund) Innovasjonsdata siste 10 år (SSB) Ansattestatistikk siste 10 år (SSB) Klynge- og nettverksdata (Survey) Bedrifts- og innovasjonscases (Intervjudata) Regional konkurranseevneindekser (jfr. WEF)

13 Torger Reve Et kunnskapsbasert Norge: Prosess Sentral forskergruppe (BI, Menon, SNF, IRIS) er feltarbeidere Sentrale prosjekteiere er styringsgruppe Sentrale bedrifter er prosjektdeltakere Studenter er casearbeidere (BI, NHH, NTNU, UiA, UiS) Erfaringsdialog som arbeidsform (digitaliseres) Forskningsresultater kommuniseres løpende Sluttrapporten som internasjonal bok

14 Torger Reve Et kunnskapsbasert Norge: Budsjett Nasjonalt forskningsprosjekt 2009 – 2011 med Handelshøyskolen BI som operatør Deltakelse fra regionale forskningsmiljøer Totalbudsjett ca 15 mill kr Offentlig-privat finansiering Komplette næringsklyngestudier Komplette næringsregionsstudier

15 Torger Reve Et kunnskapsbasert Norge: Deltakere Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Landsorganisasjonen (LO) Nærings- og handelsdepartementet (NHD) Innovasjon Norge Norges Forskningsråd (NFR) Olje- og energidepartementet (OED) Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) Kunnskapsdepartementet (KD) Miljøverndepartementet (MD) SIVA Abelia Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) Norges Rederiforbund (NR) Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

16 Torger Reve Et kunnskapsbasert Norge – Fase 1: 10 næringsstudier Maritim/Offshore Olje/Gass Vannkraft/Fornybar Fiskeri/Havbruk IT/Software Telekom/Media Reiseliv/Opplevelser Finans/Equity Materialtekn/Prosessindustri Helse/Biotek/Medtek

17 Torger Reve Et kunnskapsbasert Norge - Fase II: 10 næringsregionstudier Tromsø Trondheim Ålesund Bergen Stavanger Kristiansand/Arendal Grenland Drammen/Kongsberg/Horten Halden/Fredrikstad/Sarpsborg Mjøsbyene

18 Torger Reve Tre industrielle paradigmer Næringsliv som industri Næringsliv som næringsklynger Næringsliv som kunnskapsnav

19 Torger Reve Tre næringsmessige utviklingskrefter Industrien som utviklingskraft Leverandørsektoren som utviklingskraft Kunnskapsbedriftene som utviklingskraft

20 Torger Reve Næringsliv som industri Råvarer Produkter Feedback

21 Torger Reve Næringsliv som næringsklynge OPPGRADERINGINTERNASJONALISERING Skips- mekling Havner og terminaler Avansert skipsutstyr Maritim FoU Spesialiserte skipsverft Maritim utdanning Skips- design Maritim IT Ship management Shipping forsikring Shipping finans Avansert fiskeflåte Miljøstandarder Maritim politikk Offshore industri Logistikk Rigg supply subsea Skipsklasse SHIPPING

22 Torger Reve

23

24 Verdensledende innen boreteknologi

25 Torger Reve Næringsliv som kunnskapsnav Talent Økonomi Miljø Teknologi Shipping Maritime tjenester Skips- industri Offshore industri Investorer Venture kapital Forskning og innovasjon

26 Torger Reve Et maritimt kunnskapsnav som kombinerer teknologi og forretning Shipping Maritime tjenester Skips- industri Offshore industri Investorer Venture kapital Forskning og innovasjon T e k n o l o g iF o r r e t n i n g

27 Torger Reve INVESTORS VENTURE CAPITAL TECHNOLOGY TALENT INCENTIVES DIVERSITY Networks Policies PORT MARITIMESERVICES OFFSHORE & MARINE ENGINEERING SHIPPING RESEARCH INNOVATION EDUCATION GLOBAL ECONOMY GLOBAL ENVIRONMENT GLOBAL POPULATION GLOBAL POLITICS A Global Maritime Knowledge Hub shall propel the Singapore Maritime Cluster

28 KUNNSKAP Entreprenør- skap Intraprenørskap Kompetente eiere Venture kapital Bedrifter med relatert industriell kompetanse Generisk kunnskapsnav TALENT ØKONOMI Teknologi MILJØ

29 Torger Reve Hva slags kunnskap trenger vi? Forskningsbasert kunnskap (teknologi) Kommersiell kunnskap (forretningsmodeller) Erfaringskunnskap (‘learning-by-doing’)

30 Torger Reve Hvilke aktører har nøkkelroller? Forsknings- og utviklingsaktører Venturekapital og kompetent eierskap Kunnskapsbasert tjenesteyting

31 Torger Reve Eksempler på global kunnskapsnav (‘global knowledge hubs’) Boston (Life sciences) Silicon Valley (IT & venture) Houston (Olje & gass)

32

33 Torger Reve Distribution of Scientific Clusters Main Component, Boston Inventors 1976-2002 Color Legend Reds: University (21%)All other colors: Biotech (38%)Light Grey: PRO (26%)Black: Cross- sector (16%)

34 Torger Reve REG IFC SSS HCO PHAR DBF VC PRO Legend PRO Public Research organizations VC Venture Capital DBF Dedicated Biotech Firms PHAR Pharmaceutical industry HCO Health care organizations SSS Specialized supporting services IFC Institutions for collaboration REG Regulatory regime

35

36 Torger Reve Hva kjennetegner et globalt kunnskapsnav? Stor konsentrasjon av forskning og utdanning med mange internasjonale kunnskapsarbeidere Stor konsentrasjon av internasjonale kunnskapsbedrifter med centers of excellence, utviklingsavdelinger og testfasiliteter Stor konsentrasjon av kompetent venturekapital med tette bånd til kunnskapsmiljøene og kort avstand til kommersialisering Konkurrerende universiteter med sterke nettverk til næringslivet Felles infrastruktur og aktive kunnskapsnettverk Stor kulturell aktivitet og skapende opplevelsesøkonomi

37 Torger Reve Implikasjoner av knowledge hub for næringspolitikken Fokus på forskning og utvikling Fokus på utdanning og utdanningskvalitet Fokus på innovasjon og kommersialisering Fokus på venture og kompetent kapital Fokus på tiltrekke kompetanse på global basis Fokus på kunnskapsmessig infrastruktur Fokus på å tiltrekke internasjonale kunnskapsfunksjoner og teknologiutvikling

38 Torger Reve Behov for en kunnskapsbasert næringspolitikk Forskningsinvesteringene må betydelig opp Utdanningskvaliteten må betydelig opp Investeringene i kunnskapsmessig infrastruktur må opp Kunnskapsinvesteringen i bedriftene må betydelig opp Det internasjonale forskningssamspillet må økes Samspillet mellom akademia og næringsliv må bedres Kunnskapsinnvandringen må økes

39 Torger Reve Behov for en kunnskapsbasert regionalpolitikk Regionene må ses som næringsklynger Regionene må ses som kunnskapsregioner Regionene må ses som byregioner Regionene må ha kompetent arbeidskraft Regionene må ha kompetent kapital Regionene må ha effektiv infrastruktur Regionene må ha effektive innovasjonsmiljø

40 Torger Reve

41 The global T-battle Talents Technology Tolerance Tax

42 Torger Reve Case: Saudi Arabia inn i kunnskapsøkonomien Nytt eliteuniversitet (KAUST) åpnet i sep 2009 Totale byggekostnader USD 10 mrd Etablerer en universitetsstiftelse på USD 20 mrd Fokuserer på naturvitenskap og teknologi Fem nye økonomiske byer på størrelsen med Dubai under utvikling og bygging

43 Torger Reve Oppsummering: Et kunnskapsbasert Norge De store og de nye kunnskapsnæringene springer ut av globale kunnskapsnav (global knowledge hubs) Hvilke næringsmiljøer og kunnskapsmiljøer i Norge har størst innovasjons- og utviklingskraft til å skape fremtidens næringsliv? Analysere kunnskapsbasert tjenesteyting og kunnskapsmiljøenes betydning i fremtidens næringsutvikling Analysere eiernes og kapitalmiljøenes rolle i fremtidens næringsutvikling Analysere myndighetenes og virkemiddelapparatets rolle i fremtidens næringsutvikling

44 Torger Reve Ambisjoner: Et kunnskapsbasert Norge Etablere et nytt begrepsapparat for å forstå næringsliv og næringsutvikling Se gjennom krisen og si hvilket globalt kunnskapsbasert og miljørobust næringsliv vi kan utvikle i Norge Mobilisere ‘den norske industrielle konsernledelsen’ i en felles erfaringsdialog Være agendasettende for fremtidens kunnskapsbaserte næringspolitikk og regionalpolitikk Gjøre Norge til en mer attraktiv næringslivsnasjon

45 Torger Reve Det kunnskapsbaserte næringslivet 10 eksempler

46 Torger Reve ”Lengre ut på havet” Austevoll ”Bru og breiband” … og kompetanse

47 Torger Reve ”Best og dyrest”

48 Torger Reve ”Best, dyrest og samfunnsbevisst”

49 ”Gründerskap og samarbeid”

50 Torger Reve ”Fra leketøy til medtek”

51 Torger Reve “Virtuell forretning”

52 Torger Reve ”Alt er finansmarkeder”

53 Torger Reve “Forskning + Gammelt næringsliv”

54 Torger Reve “Raskere matematikk”

55 Torger Reve Oslo Cancer Cluster “ ”Jakten på kreftgåten”

56 ”Kunnskap og opplevelser” NYDALEN


Laste ned ppt "Et kunnskapsbasert Norge: Et agendasettende nasjonalt forskningsprosjekt Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Desember 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google