Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Bedriftenes samfunnsansvar i en globalisert verden. Hvilke utfordringer får arbeidstakerne? Fordrag i Norsk Arbeidslivsforum 25 mai Atle Midttun Senter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Bedriftenes samfunnsansvar i en globalisert verden. Hvilke utfordringer får arbeidstakerne? Fordrag i Norsk Arbeidslivsforum 25 mai Atle Midttun Senter."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Bedriftenes samfunnsansvar i en globalisert verden. Hvilke utfordringer får arbeidstakerne? Fordrag i Norsk Arbeidslivsforum 25 mai Atle Midttun Senter for bedriftens samfunnsansvar Handelshøyskolen BI

2 2 Regjeringens syn: Los syn: Innledning til loven Sundsnes til Dasavisen 8-3-05 Valla til Bergens Tidene 9-3-05  Fra industrisamfunn til tjenestesamfunn  Evne til omstilling er et nøkkelord  Rom for fleksible løsninger  Terskelen inn i arbeidslivet senkes  Det blir enklere og mindre risikofylt for bedriften å ansette nye medarbeidere  Lovfestet rett for deltidsansatte til utvidet stilling  På HMS området ribbes loven for innhold  Regjeringen sier mye skal over i forskrifter, men det er uklart hva det blir?  Tillitsvalgtes rolle svekkes når den enkelte skal avtale unntak  Full åpning for midlertidige ansettelser  Brutalisering av arbeidsmarkedet  Organisert angrep på arbeidstakernes rettigheter  LO vil gjøre det som står i vår makt for at disse forslagene ikke blir vedtatt

3 3 Actors and Exchange Arenas in Societal Governance industry Govern- ment Civil society Provision of goods and services, jobs and taxes Articulator of norms and values, but also supplier of workforce and tax Legitimate political aggretor of collective action And provider of public service Political exchange Commercial exchange Regulatory exchange

4 4 The Liberal Model industry Govern- ment Civil society Provision of goods and services, jobs and taxes Articulator of norms and values, but also supplier of workforce and tax Legitimate political aggretor of collective action And provider of public service Political exchange Commercial exchange Regulatory exchange

5 5 industry Govern- ment Civil society Provision of goods and services, jobs and taxes Articulator of norms and values, but also supplier of workforce and tax Legitimate political aggretor of collective action And provider of public service Political exchange Commercial exchange Regulatory exchange Politically negotiated intermediation The Welfare state model

6 6 industry Govern- ment Civil society Provision of goods and services, jobs and taxes Articulator of norms and values, but also supplier of workforce and tax Legitimate political aggretor of collective action And provider of public service Political exchange Commercial & social exchange Regulatory exchange The Neoliberal/CSR model Financial and communicative intermed

7 7 Communicative society and media- governance - stikkord fra Makt- og demokratiutredningen  En redigert offentlighet krever at andre aktører tilpasser seg en journalistisk form og utnytter medienes særtrekk når de søker innflytelse. Medieutviklingen har bidratt til å påskynde partienes reduserte evne til massemobilisering om alternative og langsiktige programmer.  Det er utviklet et stort apparat av tjenester og tiltak som til enhver tid måler trykket og tar temperaturen på befolkningen som velgere, seere, lyttere og kunder. Dette gjelder politiske og andre opinionsmålinger, popularitetsbarometre, forbrukerundersøkelser og interaktiv publikumspleie knyttet til mediedebatter og underholdning. Dette kan beskrives som barometerdemokratiet.  Den parlamentariske styringskjeden er svekket i alle ledd, valgkanalen er snevret inn, mens andre kanaler for deltakelse og påvirkning har videt seg ut.  Den generelle politiske interessen er ikke redusert gjennom de siste tretti årene, men den kanaliseres i større grad gjennom saksrettede aksjoner og andre former for deltakelse enn partipolitikk og brede medlemsorganisasjoner. Den nye organisasjonsformen er øyeblikksorganisering - hjelp-til-selvhjelp-grupper, velforeninger, naboskapsaksjoner, sorggrupper, pårørendegrupper, spesialforeninger for lidelser og saksrettede lobbygrupper.  Organisasjoner og andre interessegrupper har bygd opp et mer profesjonelt informasjons- og kommunikasjonsapparat med sikte på lobbying overfor beslutningstakere og gjennom massemedia. Korporatismen er snarere redusert enn styrket de siste par tiårene.

8 8

9 9 THE STAKEHOLDER PERSPECTIVE SHAREHOLDERS CUSTOMERS COMMUNITIESEMPLOYEES SUPPLIERS THE CORPORATION NGOs GOVERN- MENT MEDIA CRITICS ENVIRON- MENTALISTS OTHERS

10 10 THE STAKEHOLDER PERSPECTIVE Of Economic Governance Law & regulation Standards Ratings, benchmarks Self regulation Soft law Economic Governance Intn. Org’s GOVERN- MENT NGOs CRITICS MEDIA GRI ISO AA1000 SA8000 Sarbanes Oxley UN Norms ILO Hum. rights DJSI OECD Guidelines

11 11 Government roles* * From the International Institute for Environment and Development (IIED), supported by the World Bank

12 12 Samfunnsansvar For India, Kina Samfunnsansvar For Polen/Tsjekkia Samfunnsansvar For Norden

13 13 Utfordringene til ”den Skandinaviske modellen”  Fra Nordatlantisk hegemoni mot større global likestilling!  Er den Nord-vest europeiske velferdsmodellen konkurransedyktig ?  Fagorganisering og velferdspolitikk som vår viktigste eksportindustri?

14 14 To svar: Liberalistene:  Bygge ned barrierer  Slippe markedet til  Fleksibilitet gir produktivitet Katzensteins småstatstese:  Velferdsstaten i små land er en konstruktiv buffer mot markedskreftene  Den gir strategisk omstillingsmulighet  Plattform for planlagt tilpasning  Men den må vise fleksibilitet og kommunisere under en ny politisk økonomi!


Laste ned ppt "1 Bedriftenes samfunnsansvar i en globalisert verden. Hvilke utfordringer får arbeidstakerne? Fordrag i Norsk Arbeidslivsforum 25 mai Atle Midttun Senter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google