Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Atle Midttun Senter for bedriftens samfunnsansvar Handelshøyskolen BI

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Atle Midttun Senter for bedriftens samfunnsansvar Handelshøyskolen BI"— Utskrift av presentasjonen:

1 Atle Midttun Senter for bedriftens samfunnsansvar Handelshøyskolen BI
Bedriftenes samfunnsansvar i en globalisert verden. Hvilke utfordringer får arbeidstakerne? Fordrag i Norsk Arbeidslivsforum 25 mai Atle Midttun Senter for bedriftens samfunnsansvar Handelshøyskolen BI

2 Regjeringens syn: Los syn: Innledning til loven
Regjeringens syn: Los syn: Innledning til loven Sundsnes til Dasavisen Valla til Bergens Tidene Fra industrisamfunn til tjenestesamfunn Evne til omstilling er et nøkkelord Rom for fleksible løsninger Terskelen inn i arbeidslivet senkes Det blir enklere og mindre risikofylt for bedriften å ansette nye medarbeidere Lovfestet rett for deltidsansatte til utvidet stilling På HMS området ribbes loven for innhold Regjeringen sier mye skal over i forskrifter, men det er uklart hva det blir? Tillitsvalgtes rolle svekkes når den enkelte skal avtale unntak Full åpning for midlertidige ansettelser Brutalisering av arbeidsmarkedet Organisert angrep på arbeidstakernes rettigheter LO vil gjøre det som står i vår makt for at disse forslagene ikke blir vedtatt

3 Actors and Exchange Arenas in Societal Governance
Legitimate political aggretor of collective action And provider of public service Articulator of norms and values, but also supplier of workforce and tax Political exchange Govern- ment Civil society Regulatory exchange Commercial exchange industry Provision of goods and services, jobs and taxes

4 Provision of goods and services,
The Liberal Model Legitimate political aggretor of collective action And provider of public service Articulator of norms and values, but also supplier of workforce and tax Political exchange Govern- ment Civil society Regulatory exchange Commercial exchange industry Provision of goods and services, jobs and taxes

5 The Welfare state model
Legitimate political aggretor of collective action And provider of public service Articulator of norms and values, but also supplier of workforce and tax Political exchange Govern- ment Civil society Politically negotiated intermediation Regulatory exchange Commercial exchange industry Provision of goods and services, jobs and taxes

6 The Neoliberal/CSR model
Legitimate political aggretor of collective action And provider of public service Articulator of norms and values, but also supplier of workforce and tax Political exchange Govern- ment Civil society Financial and communicative intermed Regulatory exchange Commercial & social exchange industry Provision of goods and services, jobs and taxes

7 Communicative society and media- governance - stikkord fra Makt- og demokratiutredningen
En redigert offentlighet krever at andre aktører tilpasser seg en journalistisk form og utnytter medienes særtrekk når de søker innflytelse. Medieutviklingen har bidratt til å påskynde partienes reduserte evne til massemobilisering om alternative og langsiktige programmer. Det er utviklet et stort apparat av tjenester og tiltak som til enhver tid måler trykket og tar temperaturen på befolkningen som velgere, seere, lyttere og kunder. Dette gjelder politiske og andre opinionsmålinger, popularitetsbarometre, forbrukerundersøkelser og interaktiv publikumspleie knyttet til mediedebatter og underholdning. Dette kan beskrives som barometerdemokratiet. Den parlamentariske styringskjeden er svekket i alle ledd, valgkanalen er snevret inn, mens andre kanaler for deltakelse og påvirkning har videt seg ut. Den generelle politiske interessen er ikke redusert gjennom de siste tretti årene, men den kanaliseres i større grad gjennom saksrettede aksjoner og andre former for deltakelse enn partipolitikk og brede medlemsorganisasjoner. Den nye organisasjonsformen er øyeblikksorganisering - hjelp-til-selvhjelp-grupper, velforeninger, naboskapsaksjoner, sorggrupper, pårørendegrupper, spesialforeninger for lidelser og saksrettede lobbygrupper. Organisasjoner og andre interessegrupper har bygd opp et mer profesjonelt informasjons- og kommunikasjonsapparat med sikte på lobbying overfor beslutningstakere og gjennom massemedia. Korporatismen er snarere redusert enn styrket de siste par tiårene.

8

9 THE STAKEHOLDER PERSPECTIVE
MEDIA CRITICS SHAREHOLDERS ENVIRON- MENTALISTS NGOs SUPPLIERS CUSTOMERS THE CORPORATION GOVERN- MENT Several groups are of importance because they are affected by and can affect the company. This is obviously correct. The question is: Should the company focus on the shareholders only, or consider its effects on many stakeholders? Maximize short term profit or balance stakeholders’ interests? What is the correct answer? (Does not exist.) What proves to be useful in practice? What is the conventional wisdom in 2004? Strong views and opinions exist, ranging from Friedman (the business of business is business), via Freeman (useful to balance the interests of many stakeholders), to Elkington (the goal is sustainability, which means no lasting unresolved conflicts, neither economically, environmentally nor socially). USEFUL TO SPEND SUFFICIENT TIME ON THE FOLLOWING: Plenary: Who are the stakeholders of BI? Plenary: Should BT move 2000 operators to India? (A balanced solution might be to export those jobs that cannot be started or kept in England without economic loss.) OTHERS EMPLOYEES COMMUNITIES

10 THE STAKEHOLDER PERSPECTIVE Of Economic Governance
UN Norms ILO Hum. rights Sarbanes Oxley GOVERN- MENT Law & regulation Intn. Org’s MEDIA OECD Guidelines ISO AA1000 SA8000 Soft law Standards Economic Governance NGOs CRITICS Self regulation Ratings, benchmarks GRI DJSI

11 Government roles* * From the International Institute for Environment and Development (IIED), supported by the World Bank

12 Samfunnsansvar For Norden Samfunnsansvar For Polen/Tsjekkia Samfunnsansvar For India, Kina

13 Utfordringene til ”den Skandinaviske modellen”
Fra Nordatlantisk hegemoni mot større global likestilling! Er den Nord-vest europeiske velferdsmodellen konkurransedyktig ? Fagorganisering og velferdspolitikk som vår viktigste eksportindustri?

14 To svar: Liberalistene: Katzensteins småstatstese: Bygge ned barrierer
Slippe markedet til Fleksibilitet gir produktivitet Katzensteins småstatstese: Velferdsstaten i små land er en konstruktiv buffer mot markedskreftene Den gir strategisk omstillingsmulighet Plattform for planlagt tilpasning Men den må vise fleksibilitet og kommunisere under en ny politisk økonomi!


Laste ned ppt "Atle Midttun Senter for bedriftens samfunnsansvar Handelshøyskolen BI"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google