Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mer effektiv kamp mot sosial dumping - 1 To nye rapporter fra De Facto: Mer effektiv kamp mot sosial dumping (august 2011): –Problemene med sosial dumping.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mer effektiv kamp mot sosial dumping - 1 To nye rapporter fra De Facto: Mer effektiv kamp mot sosial dumping (august 2011): –Problemene med sosial dumping."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mer effektiv kamp mot sosial dumping - 1 To nye rapporter fra De Facto: Mer effektiv kamp mot sosial dumping (august 2011): –Problemene med sosial dumping øker og brer seg til stadig nye deler av arbeidsmarkedet –Arbeidsinnvandringen vil øke de nærmeste årene (200 000 nye før 2014 iflg anslag fra Norges Bank) –Nødvendig med nye og bedre redskaper for å bekjempe sosial dumping

2 Mer effektiv kamp mot sosial dumping - 2 Regjeringen har kommet med to handlingsplaner (2006 og 2008): –ID-kort på byggeplasser –ILO-konvensjon nr 94 (krav om tariff ved alle offentlige anskaffelser) innføres –Flere ressurser og mer myndighet til Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet –Påse-plikt og solidaransvar overfor underleverandører ved allmenngjøring

3 Mer effektiv kamp mot sosial dumping - 3 Allmenngjøringsloven: –Tariffnemnda kan bestemme at deler av en tariffavtale skal gjelde som lov for alle som arbeider innenfor et område –Normalt er det fagbevegelsen som krever allmenngjøring –Loven har vært brukt 15 ganger siden det første vedtaket (7 petrol.anlegg) i 2003

4 Mer effektiv kamp mot sosial dumping - 4 I handlingspakke II ble det innført – solidaransvar innenfor allmenngjorte områder –tillitsvalgte fikk innsynsrett i lønnsvilkårene for arbeidstakere hos underleverandører innenfor allmenngjorte områder

5 Mer effektiv kamp mot sosial dumping - 5 Allmenngjøringsloven er det viktigste redskapet, men loven er byråkratisk og tungvint å bruke: –dokumentasjonskravet –lang behandlingstid – trenering fra arbeidsgiverne –krav om ny behandling ved hver ny tariffperiode (inntil 2 år)

6 Mer effektiv kamp mot sosial dumping - 6 Krav til forbedring av allmenngjøringsloven: –Bort med dokumentasjonskravet –Allmenngjøring når en av partene i en landsdekkende tariffavtale krever det –Generell innsynsrett for tillitsvalgte i lønns- og arbeidsvilkårene til alle som arbeider innenfor overenskomstområdet –Solidaransvar i alle deler av arbeidslivet

7 Mer effektiv kamp mot sosial dumping - 7 NHO motarbeider alle effektive tiltak mot sosial dumping Bruker nå Efta-domstolen for å få innskrenket rekkevidden av allmenngjøringsloven Ønsker at EU/EØS skal dømme forskriften om offentlige anskaffelser (ILO nr 94) som ulovlig

8 Mer effektiv kamp mot sosial dumping - 8 Regjeringen foreslår å gjøre EUs Vikarbyrådirektiv til norsk lov: –AMLs begrensninger i adgangen til innleie / midlertidige ansettelser vil antagelig ryke –Mer innleie vil bety mer utrygghet for arbeidstakerne og mer sosial dumping –Forslaget om likebehandling av innleide og fast ansatte er bra og bør innføres uansett

9 Mer effektiv kamp mot sosial dumping - 9 Arbeidstilsynet, fagbevegelsen og media avslører mafiatilstander i flere deler av norsk arbeidsliv: - renhold, transport, hotell og restaurant og bemanningsselskaper er iflg Arbeidstilsynet verst Sosial dumping, skatteunndragelser og hvitvasking av penger fra kriminalitet Mer kontroll og strengere straffer for denne type arbeidslivskriminalitet er helt nødvendig

10 Mer effektiv kamp mot sosial dumping- 10 Fagorganisering, tariffavtaler og nødvendige lovreguleringer er avgjørende for at kampen mot sosial dumping skal lykkes Den rødgrønne regjeringen må imøtekomme fagbevegelsens krav til mer effektive tiltak mot sosial dumping


Laste ned ppt "Mer effektiv kamp mot sosial dumping - 1 To nye rapporter fra De Facto: Mer effektiv kamp mot sosial dumping (august 2011): –Problemene med sosial dumping."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google