Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagorganisering inn i framtida - (sær)interessekamp og/eller velferdspolitisk fellesskap? Foredrag Norsk arbeidslivsforum 11.01.07 Jan Heiret Historisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagorganisering inn i framtida - (sær)interessekamp og/eller velferdspolitisk fellesskap? Foredrag Norsk arbeidslivsforum 11.01.07 Jan Heiret Historisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagorganisering inn i framtida - (sær)interessekamp og/eller velferdspolitisk fellesskap? Foredrag Norsk arbeidslivsforum 11.01.07 Jan Heiret Historisk institutt, Universitetet i Bergen

2 Tre teser om fagbevegelsens endelikt Sammenbrudd på grunn av union busting, globalisering og turbokapitalisme Sammenbrudd på grunn av individualiserte kunnskapsarbeidere Farvel solidaritet: Fra fellesskap til kamp for særinteresser = Tre selvforsterkende prosesser

3 Hva har skjedd? Nedgang i organisasjonsgrad og avtaledekning, men store forskjeller I den angloamerikanske verden er fagbevegelsen svekket ”Business unionism har spilt fallitt” ”Social unionism på frammarsj” Norge: Stabil org.grad og avtaledekning

4 Hvorfor har den norske modellen overlevd? Individualiserings- prosessene ser ut til å ha en grense Grunnlaget for faglig fellesskap har vært økende og nye allianser vokser fram Staten og arbeidsgiverne har sterke interesser av å opprettholde et organisert arbeidsliv

5 Kjennetegn ved norsk fagorganisering Business unionism på norsk Korporatisme på norsk Social unionism på norsk Kombinasjonen av alle tre trekkene; styrke og akilleshæl

6 Mulige utviklingstrekk I Modellen sprekker Business unionism og kunnskapsmakt som overordnet faglige strategi Mot statskorporatisme Aksjonsorganisering som alternativ Resultat: Det norske modellen – og fagbevegelsen slik vi kjenner den i dag - bryter sammen, men interesseorganisasjonene består og nye bevegelser vokser (kanskje) fram

7 Mulige utviklingstrekk II En bærekraftig samarbeidsmodell? Forutsetning: sikre både –Reguleringsregimet –Bedriftsdemokratiet –Arbeidstakervernet –Velferdsstaten –Moderat og rettferdig lønnsutvikling Er dette mulig – eller ønskelig – i en globalisert økonomi???

8 Muligheter Vi-er-i-samme-båt-modellen har stadig sterkere slagside Men tendenser til en mer tosidig (om enn ikke likevektig) modell –Arbeidsgivernes egeninteresse –Den rød-grønne retorikken –Videreføringen av nasjonale tariffer –Nye fellesskap –og skillelinjer blant de fagorganiserte

9 Muligheter Proletariserte og deklasserte UNIOnister i strategisk allianse med LO og YS til forsvar for –Fortsatt arbeidervernlovgiving –Inkluderende velferdsstat og arbeidsliv –Reformert frontfagsmodell –Organisering av polakker og (andre) innvandrere

10 Hindre Toppfolkenes solidariske partnerskap vs kampvillige, individualistiske medlemmer? De grenseløse helsearbeiderne Styringsproblemene i helsevesenet Lederlønningene Internasjonalisering, globalisering Den slunkne verktøykassa

11 Men ønskelig? Fagorganisering tuftet på kamp for egeninteresser og samarbeid om fellesinteresser Med oljeøkonomien og Nye-Statoil for et sosialdemokratisk Kuwait?


Laste ned ppt "Fagorganisering inn i framtida - (sær)interessekamp og/eller velferdspolitisk fellesskap? Foredrag Norsk arbeidslivsforum 11.01.07 Jan Heiret Historisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google