Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Risikostyring Nye tanker om risikostyring i norsk luftfart

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Risikostyring Nye tanker om risikostyring i norsk luftfart"— Utskrift av presentasjonen:

1 Risikostyring Nye tanker om risikostyring i norsk luftfart
Avdelingsdirektør i Luftfartstilsynet Espen Slyngstad Dr. i Samfunnssikkerhet Berit Berg Tjørhom

2 Exploring Risk Governance in a Global Transport system

3 Risk Governance Den tradisjonelle hierarkiske modellen for styring av systemer viker plass for større grad av deltakelse og dialog omkring risiko. Hva betyr så dette i praksis? Risikoledelsen på myndighetsnivå må reflektere den kompleksiteten og ”sammenhengende” natur som kan kjennetegne risiko. Risikoledelse innebærer da å åpne opp prosessen ved å involvere flere aktører for å vurdere, evaluere og håndtere risiko.

4 Risk Governance Core Risk Governance Aktør nettverk
Organisatorisk kapasitet Aktør nettverk Sosialt og økonomisk klima Politisk og regulativt klima

5 Risk Governance av lufttransportsystemet
EU (EASA) Stortinget ICAO Regjeringen Samferdselsdep. Havarikommisjonen Luftfartstilsynet AVINOR Operative selskap Underleverandører

6 Ulike risiko- ulik håndtering?
Kan det tenkes at noen risikoer kan håndteres i henhold til teknologisk/matematiske modeller?, mens andre må forstås ut fra mer komplekse årsaksmodeller?

7 Risikotyper og involvering
Ulike risikoer fordrer ulik involvering av aktører. Ulik risiko krever ulike kunnskapsgrunnlag. Dermed blir deltakere som involveres avhengig av karakteristikker ved risikoen.

8 Safety “the final outcome of a common collective construction process which involve people, technologies, textual and symbolic forms assembled within a system of social relations” (Gherardi & Nicholini 2002:192).

9 Konklusjon på mitt doktorgradsarbeid
Risk Governance som rammeverk for å utforske risiko og sikkerhet i Norsk luftfart?


Laste ned ppt "Risikostyring Nye tanker om risikostyring i norsk luftfart"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google