Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Øyvind Østerud - Institutt for statsvitenskap, UiO

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Øyvind Østerud - Institutt for statsvitenskap, UiO"— Utskrift av presentasjonen:

1 Øyvind Østerud - Institutt for statsvitenskap, UiO
Samfunnets nye maktkonstellasjoner - Makt- og demokratiutredningens sluttkonklusjoner Øyvind Østerud - Institutt for statsvitenskap, UiO

2 Demokrati En statsform med folkestyre En rettsstat med rettigheter
Bred deltakelse på mange plan Et felles verdigrunnlag

3 Demokrati En statsform med folkestyre En rettsstat med rettigheter
Bred deltakelse på mange plan Et felles verdigrunnlag

4 Demokrati En statsform med folkestyre En rettsstat med rettigheter
Bred deltakelse på mange plan Et felles verdigrunnlag

5 Demokrati En statsform med folkestyre En rettsstat med rettigheter
Bred deltakelse på mange plan Et felles verdigrunnlag

6 Demokrati En statsform med folkestyre En rettsstat med rettigheter
Bred deltakelse på mange plan Et felles verdigrunnlag

7 Demokrati En statsform med folkestyre En rettsstat med rettigheter
Bred deltakelse på mange plan Et felles verdigrunnlag Mandat: ”Hovedtemaet er vilkårene for det norske folkestyret og endringer i disse. Dette utgjør utredningens bærende idé og sentrale tilnærming. Utgangspunktet er den norske samfunnsmodellen bygd på det representative demokratiet, med lik rett for alle til å utpeke sine representanter gjennom frie valg.”

8 Partiene mobiliserer ikke velgerne
Voksende politisk utroskap, andre aktivitetsformer Svakere folkebevegelser og masseorganisasjoner Ikke klassemobilisering nedenfra

9 Partier som utydelige alternativer
Svakere skillelinjer Svak sammenheng mellom valgresultat, regjeringsdannelse og regjeringspolitikk Tillitskrise

10 Massemedienes politiske uavhengighet
Dagsordenmakt og redigert offentlighet Kronings- og detroniseringsjournalistikk Markedsrettet og eieravhengig medieorden

11 En krympet parlamentarisk bane
Rettsliggjøring av politikken og interessekampen Den globaliserte makten Marked, tilsyn og profesjonell ekspertise Korporativ merkevarebygging av ”Norge”

12 Folkestyret som ideologisk utidsmessig
Populismekritikk Internasjonalisme og overnasjonalitet Overordnet rettighetskamp Markeds- og privatiseringsideologi

13 Sentrale begreper Stemmeseddelens devaluering
Fra massepartier til nettverkspartier Den nye ugjennomsiktigheten Fra folkebevegelser til øyeblikksorganisering Fra folkestyre til barometerdemokrati Den redigerte offentligheten Det koloniale språkhierarkiet Nasjonalkorporatismen Politikkens og interessekampens rettsliggjøring Den fragmenterte staten

14 På sikt … En annen utvikling er mulig En uventet vending er sannsynlig


Laste ned ppt "Øyvind Østerud - Institutt for statsvitenskap, UiO"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google