Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samfunnets nye maktkonstellasjoner - Makt- og demokratiutredningens sluttkonklusjoner Øyvind Østerud - Institutt for statsvitenskap, UiO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samfunnets nye maktkonstellasjoner - Makt- og demokratiutredningens sluttkonklusjoner Øyvind Østerud - Institutt for statsvitenskap, UiO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samfunnets nye maktkonstellasjoner - Makt- og demokratiutredningens sluttkonklusjoner Øyvind Østerud - Institutt for statsvitenskap, UiO

2 Demokrati ° En statsform med folkestyre ° En rettsstat med rettigheter ° Bred deltakelse på mange plan ° Et felles verdigrunnlag

3 Demokrati ° En statsform med folkestyre ° En rettsstat med rettigheter ° Bred deltakelse på mange plan ° Et felles verdigrunnlag

4 Demokrati ° En statsform med folkestyre ° En rettsstat med rettigheter ° Bred deltakelse på mange plan ° Et felles verdigrunnlag

5 Demokrati ° En statsform med folkestyre ° En rettsstat med rettigheter ° Bred deltakelse på mange plan ° Et felles verdigrunnlag

6 Demokrati ° En statsform med folkestyre ° En rettsstat med rettigheter ° Bred deltakelse på mange plan ° Et felles verdigrunnlag

7 Demokrati ° En statsform med folkestyre ° En rettsstat med rettigheter ° Bred deltakelse på mange plan ° Et felles verdigrunnlag ° Mandat: ”Hovedtemaet er vilkårene for det norske folkestyret og endringer i disse. Dette utgjør utredningens bærende idé og sentrale tilnærming. Utgangspunktet er den norske samfunnsmodellen bygd på det representative demokratiet, med lik rett for alle til å utpeke sine representanter gjennom frie valg.”

8 Partiene mobiliserer ikke velgerne ° Voksende politisk utroskap, andre aktivitetsformer ° Svakere folkebevegelser og masseorganisasjoner ° Ikke klassemobilisering nedenfra

9 Partier som utydelige alternativer ° Svakere skillelinjer ° Svak sammenheng mellom valgresultat, regjeringsdannelse og regjeringspolitikk ° Tillitskrise

10 Massemedienes politiske uavhengighet °Dagsordenmakt og redigert offentlighet °Kronings- og detroniseringsjournalistikk °Markedsrettet og eieravhengig medieorden

11 En krympet parlamentarisk bane °Rettsliggjøring av politikken og interessekampen °Den globaliserte makten °Marked, tilsyn og profesjonell ekspertise °Korporativ merkevarebygging av ”Norge”

12 Folkestyret som ideologisk utidsmessig °Populismekritikk °Internasjonalisme og overnasjonalitet °Overordnet rettighetskamp °Markeds- og privatiseringsideologi

13 Sentrale begreper °Stemmeseddelens devaluering °Fra massepartier til nettverkspartier °Den nye ugjennomsiktigheten °Fra folkebevegelser til øyeblikksorganisering °Fra folkestyre til barometerdemokrati °Den redigerte offentligheten °Det koloniale språkhierarkiet °Nasjonalkorporatismen °Politikkens og interessekampens rettsliggjøring °Den fragmenterte staten

14 På sikt … °En annen utvikling er mulig °En uventet vending er sannsynlig


Laste ned ppt "Samfunnets nye maktkonstellasjoner - Makt- og demokratiutredningens sluttkonklusjoner Øyvind Østerud - Institutt for statsvitenskap, UiO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google